Konfigurera funktionsverktyget för Mixed Reality

När du använder Mixed Reality funktionsverktyget har du åtkomst till flera olika inställningskategorier som du kan anpassa efter be vilja:

Nedladdningsinställningar

Download settings

Skriv över befintliga paketfiler

Om du aktiverar den här inställningen laddas paketfiler ned varje gång de hämtas.

  • Vi rekommenderar att du låter det här alternativet vara inaktiverat för att minska användningen av nätverksbandbredd
  • Som standard laddas inte tidigare hämtade paketfiler ned igen

Paketcache

Ändra den här inställningen för att uppdatera platsen där funktionspaket laddas ned.

Anteckning

Den här inställningen är skrivskyddad i den här versionen. Framtida versioner kan göra den här inställningen konfigurerbar.

Funktionsinställningar

Feature settings

Uppdatera katalogen automatiskt

Aktivera den här inställningen för att säkerställa att den senaste funktionskatalogen hämtas från servern varje gång Mixed Reality funktionsverktyget startas.

Visa förhandsversioner

Aktivera den här inställningen för att hämta förhandsversioner.

  • Förhandsversioner visas som standard inte i funktionsverktyget för Mixed Reality

Anteckning

En förhandsversion definieras som att den innehåller beteckningen "-preview" eller "-pre" i paketversionen.

Visa funktioner för program för tidig åtkomst

Aktivera den här inställningen för att hämta funktioner från registrerade versioner av tidiga åtkomstprogram.

  • Som standard visas inte funktioner för tidig åtkomst i Mixed Reality funktionsverktyget

Anteckning

Om du aktiverar Show early access program features utan Show preview releases kan eary-åtkomstpaket inte visas i Identifiering.

Importera inställningar

Import settings

Ersätt befintliga paketfiler

Som standard tar Mixed Reality funktionsverktyget bort tidigare kopior av paketen som importeras för att minska filstorleken och onödiga beräkningar.

  • Avmarkera den här inställningen om du vill behålla alla versioner

Project relativ importsökväg

Ändra den här inställningen för att uppdatera sökvägen till projektmappen där funktionspaket kopieras vid import.

  • Om projektmappen till exempel är C:\GalaxyExplorer blir den fullständigt kvalificerade importsökvägen C:\GalaxyExplorer\Packages\MixedReality.

Anteckning

Den här inställningen är skrivskyddad i den här versionen. Framtida versioner kan göra den här inställningen konfigurerbar.

Inställningar för tidig åtkomst

Early access settings

Be om bekräftelse innan du tar bort ett program för tidig åtkomst

Den här inställningen avgör om en uppmaning visas varje gång ett program för tidig åtkomst tas bort.

Mina förhandsversioner

Listan över registrerade program för tidig åtkomst. Använd och AddEditRemove för att hantera samlingen med registrerade program.

Diagnostikinställningar

Diagnostic settings

Loggfil

Visar sökvägen till diagnostikloggfilen.

Knappen Öppna fil

Om du klickar på knappen Öppna fil Open log file öppnas filen med standardtextredigeraren.

Se även