Modern Lifecycle Policy

เผยแพร่ครั้งแรก: 24 สิงหาคม 2016

                              โปรดไป ที่นี่ เพื่อค้นหาวงจรการใช้งานผลิตภัณฑ์ของคุณ

Modern Lifecycle Policy ครอบคลุมผลิตภัณฑ์และบริการที่รับบริการและการสนับสนุนต่อเนื่อง ภายใต้นโยบายนี้ ผลิตภัณฑ์หรือบริการยังคงได้รับการสนับสนุนหากตรงตามเกณฑ์ต่อไปนี้:

  1. ลูกค้าต้องเป็นลูกค้าปัจจุบันตามข้อกําหนดในการให้บริการและระบบที่เผยแพร่สําหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการ
  2. ลูกค้าต้องได้รับอนุญาตให้ใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ
  3. Microsoft ต้องให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์หรือบริการในขณะนี้

เปลี่ยนการแจ้งเตือน

การเปลี่ยนแปลงสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการเหล่านี้อาจเกิดขึ้นบ่อยกว่าปกติ และกำหนดให้ลูกค้าต้องได้รับแจ้งว่ามีการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์หรือบริการของตน

สำหรับผลิตภัณฑ์และบริการที่อยู่ภายใต้ Modern Lifecycle Policy เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น นโยบายของ Microsoft จะส่งการแจ้งเตือนล่วงหน้า อย่างน้อย 30 วัน เมื่อลูกค้าจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงการหยุดชะงักของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีความสำคัญต่อการใช้งานทั่วไป

เยี่ยมชมแผนงานเหล่านี้เพื่อค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับฟีเจอร์และการเผยแพร่ที่กำลังจะมาถึง:

  1. M365: https://www.microsoft.com/microsoft-365/roadmap
  2. Azure: https://azure.microsoft.com/updates
  3. Dynamics 365: https://roadmap.dynamics.com

ความต่อเนื่องและการโยกย้าย

สำหรับผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้ Modern Lifecycle Policy Microsoft จะแจ้งเตือนอย่างน้อย 12 เดือนก่อนที่จะสิ้นสุดการสนับสนุนหากไม่มีการนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สืบทอดมา—โดยไม่รวมบริการฟรีหรือรุ่นพรีวิว

สําหรับบริการ/ผลิตภัณฑ์ Azure ที่เลือกซึ่งจัดการโดย Modern Lifecycle Policy Microsoft อาจให้การแจ้งเตือนสูงสุดสามปีก่อนที่จะถึงจุดสิ้นสุดของการสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง ค้นหาข้อมูลโดยละเอียด ที่นี่

สําหรับผลิตภัณฑ์ภายใต้นโยบายวงจรการใช้งานที่มีอยู่ (เช่น Fixed Lifecycle Policy) Microsoft จะยังคงให้บริการและสนับสนุนต่อไปด้วยระยะเวลาคงที่ ผลิตภัณฑ์ที่ได้เปิดตัวแล้วด้วยนโยบายวงจรการใช้งานที่มีอยู่จะยังคงได้รับการสนับสนุนตาม วันที่เลิกใช้ที่เผยแพร่

โปรดดู คําถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Modern Policy สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม