Microsoft System Center 2012 R2 Configuration Manager

Microsoft System Center 2012 R2 Configuration Manager เป็นไปตามนโยบายวงจรการใช้งาน แบบคงที่

วันที่การสนับสนุนจะแสดงในโซนเวลาแปซิฟิก (PT) - เรดมอนด์ วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา

วันที่สนับสนุน

รายการ วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุดหลัก วันที่สิ้นสุดแบบขยาย
Microsoft System Center 2012 R2 Configuration Manager 2014-01-16T00:00:00.000-08:00 2017-07-11T22:59:59.999-08:00 2022-07-12T22:59:59.999-08:00

การเผยแพร่

Version วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด
Service Pack 1 2015-05-12T00:00:00.000-08:00 2022-07-12T22:59:59.999-08:00
Original Release 2014-01-16T00:00:00.000-08:00 2016-07-12T22:59:59.999-08:00