Publisher 2013

Publisher 2013 เป็นไปตามนโยบายวงจรการใช้งาน แบบคงที่

สิ่งนี้ใช้กับรุ่นต่อไปนี้: Standard

วันที่การสนับสนุนจะแสดงในโซนเวลาแปซิฟิก (PT) - เรดมอนด์ วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา

วันที่สนับสนุน

รายการ วันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุดหลัก วันที่สิ้นสุดแบบขยาย
Publisher 2013 2013-01-09T00:00:00.000-08:00 2018-04-10T22:59:59.999-08:00 2023-04-11T22:59:59.999-08:00

รุ่น

  • Standard