ตัวจัดกําหนดการสําหรับ Microsoft 365

ตัวจัดกำหนดการสำหรับ Microsoft 365 เป็นไปตามนโยบายวงจรการใช้งานแบบสมัยใหม่

วันที่การสนับสนุนจะแสดงในโซนเวลาแปซิฟิก (PT) - เรดมอนด์ วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา

วันที่สนับสนุน

รายการ วันที่เริ่มต้น วันหมดเวลาสอบ
ตัวจัดกําหนดการสําหรับ Microsoft 365 2021-06-08T00:00:00.000-08:00 2023-09-01T22:59:59.999-08:00