แชร์ผ่าน


แสดงรายการในแอปพื้นที่ทำงาน

แสดงรายการข้อมูลจากแหล่งข้อมูล โดยเพิ่มตัวควบคุม แกลเลอรี ให้กับแอปพื้นที่ทำงานของคุณ หัวข้อนี้ใช้ Excel เป็นแหล่งข้อมูล กรองรายการโดยการกำหนดค่าตัวควบคุม แกลเลอรี ให้แสดงเฉพาะรายการที่ตรงกับเกณฑ์การกรองในตัวควบคุม การป้อนข้อความ

ข้อกำหนดเบื้องต้น

 1. บนแท็บ แทรก เลือก แกลเลอรี แล้วเลือก แนวตั้ง

  เพิ่มแกลเลอรีแนวตั้ง

 2. บนแท็บ คุณสมบัติ ของบานหน้าต่างด้านขวามือ ให้เปิด รายการ แล้วเลือก การประมาณการสำหรับการปูพื้น

  การประมาณการสำหรับการปูพื้น

 3. (ไม่บังคับ) ในรายการ เค้าโครง ให้เลือกตัวเลือกอื่น

 1. บน หน้าแรก ให้เลือก หน้าจอใหม่ > หน้าจอรายการ

  หน้าจอที่มีตัวควบคุม แกลเลอรี และตัวควบคุมอื่นๆ เช่น แถบค้นหาจะปรากฏขึ้น

 2. ตั้งค่าคุณสมบัติ รายการ ของแกลเลอรีเป็น FlooringEstimates

  ตัวควบคุม แกลเลอรี จะแสดงข้อมูลตัวอย่าง

  แสดงข้อมูล

ก่อนที่คุณจะทำการปรับแต่งอื่นๆ ให้แน่ใจว่าเค้าโครงของตัวควบคุม แกลเลอรี ของคุณตรงกับสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด จากตรงนั้นคุณสามารถแก้ไขเพิ่มเติมเทมเพลต แกลเลอรี ซึ่งเป็นตัวกำหนดว่าข้อมูลทั้งหมดในตัวควบคุม แกลเลอรี จะปรากฏขึ้นอย่างไร

 1. เลือกเทมเพลตโดยการคลิกหรือแตะใกล้กับด้านล่างของตัวควบคุม แกลเลอรี แล้วเลือกไอคอนรูปดินสอที่มุมซ้ายบน

  แก้ไขเทมเพลตแกลเลอรี

 2. เมื่อเลือกเทมเพลตแล้ว ให้เพิ่มตัวควบคุม ป้ายชื่อ แล้วย้ายและปรับขนาดเพื่อไม่ให้ซ้อนทับตัวควบคุมอื่นๆ ในเทมเพลต

  เพิ่มป้ายชื่อ

 3. เลือกแกลเลอรี จากนั้นเลือก แก้ไข ที่อยู่ถัดจาก ฟิลด์ บนแท็บ คุณสมบัติ ของบานหน้าต่างด้านขวามือ

 4. เลือกป้ายชื่อที่คุณเพิ่มก่อนหน้าในขั้นตอนนี้ แล้วเปิดรายการที่เน้นในบานหน้าต่าง ข้อมูล

  เปิดรายการดรอปดาวน์

 5. ในรายการนั้น ให้คลิกหรือแตะ ราคา

  ตัวควบคุม แกลเลอรี จะแสดงค่าใหม่

  แกลเลอรีสุดท้าย

คุณสมบัติ Items ของตัวควบคุม แกลเลอรี เป็นตัวกำหนดว่าจะแสดงข้อมูลใด ในกระบสนการนี้ คุณกำหนดค่าคุณสมบัติดังกล่าวเพื่อกำหนดว่าเรกคอร์ดใดที่ปรากฏตามเกณฑ์ตัวกรองและในลำดับใด

กล่องค้นหาและไอคอนเรียงลำดับ

 1. ตั้งค่าคุณสมบัติ Items ของตัวควบคุม แกลเลอรี เป็นสูตรนี้:

  Sort
    (If
      (IsBlank(TextSearchBox1.Text),
      FlooringEstimates,
      Filter(
        FlooringEstimates,
        TextSearchBox1.Text in Text(Name)
      )
    ),
    Name,
    If(
      SortDescending1,
      SortOrder.Descending,
      SortOrder.Ascending
    )
  )
  

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันในสูตรนี้ ให้ดู การอ้างอิงสูตร

 2. คลิกสองครั้งที่กล่องค้นหา แล้วพิมพ์ชื่อผลิตภัณฑ์หรือทั้งหมดลงไป

  เฉพาะรายการที่ตรงตามเกณฑ์ของตัวกรองเท่านั้นที่จะปรากฏ

 3. ขณะที่กดปุ่ม Alt ให้เลือกไอคอนเรียงลำดับหนึ่งครั้งขึ้นไปเพื่อสลับลำดับการเรียง

  เรกคอร์ดสลับระหว่างลำดับตัวอักษรหน้าไปท้ายและท้ายไปหน้าตามชื่อผลิตภัณฑ์

เน้นรายการที่เลือกไว้

ตั้งค่าคุณสมบัติตัวควบคุม แกลเลอรี TemplateFill เป็นสูตรที่คล้ายกับตัวอย่างนี้ แต่คุณสามารถระบุสีที่แตกต่างได้หากคุณต้องการ:

If(ThisItem.IsSelected, LightCyan, White)

เปลี่ยนการเลือกเริ่มต้น

ตั้งค่าคุณสมบัติ Default ของตัวควบคุม แกลเลอรี เป็นเรกคอร์ดที่คุณต้องการให้เลือกตามค่าเริ่มต้น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถระบุรายการที่ห้าในแหล่งข้อมูล FlooringEstimates:

Last(FirstN(FlooringEstimates, 5))

ในตัวอย่างนี้ คุณต้องระบุรายการแรกในประเภท ไม้เนื้อแข็ง ของแหล่งข้อมูล FlooringEstimates:

First(Filter(FlooringEstimates, ประเภท = "Hardwood"))

ขั้นตอนถัดไป

เรียนรู้วิธีการทำงานกับ ฟอร์ม และ สูตร

หมายเหตุ

บอกให้เราทราบเกี่ยวกับภาษาที่คุณต้องการในคู่มือ ทำแบบสำรวจสั้นๆ (โปรดทราบว่าแบบสำรวจนี้เป็นภาษาอังกฤษ)

แบบสำรวจนี้ใช้เวลาทำประมาณเจ็ดนาที ไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล (คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล)