แชร์ผ่าน


คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับรายการ SharePoint เป็นตารางและแอป

คำถามที่ถามบ่อย (FAQ) เหล่านี้อธิบายผลกระทบของ AI ของรายการ SharePoint ในคุณลักษณะ Excel เป็นตารางและแอป

รายการ SharePoint เป็นตารางและแอปคืออะไร

รายการ SharePoint เป็นตารางและแอปช่วยให้ผู้สร้างสามารถนำรายการ SharePoint ของตนเองและแปลงเป็นตาราง Dataverse และแอปควบคู่ไปด้วยได้ คุณลักษณะนี้ยอมรับรายการ SharePoint และสร้างตาราง Dataverse เป็นเอาต์พุต เมื่อผู้สร้างใช้คุณลักษณะนี้จากหน้าแรกหรือจากพื้นที่แอป ผู้สร้างยังสามารถสร้างแอปตามตาราง Dataverse ได้ด้วย เมื่อเปิดใช้งาน Copilot ในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน ระบบจะใช้ประโยชน์จาก Azure OpenAI Service เพื่อสร้างเมตาดาต้าของตารางและคอลัมน์ที่เหมาะสมที่สุดโดยอิงตามรายการ SharePoint ที่เลือก

รายการ SharePoint เป็นตารางและแอปทำอะไรได้บ้าง

รายการ SharePoint เป็นตารางและแอปจะแปลงรายการ SharePoint ที่เลือกไปเป็นตาราง Dataverse โดยการสร้างเมตาดาต้าของคอลัมน์และนำเข้าข้อมูลจากรายการ SharePoint ไปยังตาราง Dataverse ที่สร้างขึ้น เมื่อเปิดใช้งานความสามารถของ Copilot ในสภาพแวดล้อมนี้ Copilot จะช่วยเหลือในการสร้างตารางโดยสร้างคำอธิบายคอลัมน์และชนิดคอลัมน์ตามรายการ SharePoint ที่เลือก Copilot จะไม่อ่านข้อมูลลูกค้าทั้งหมดเพื่อสร้างเมตาดาต้า Copilot จะไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลลูกค้าใดๆ จากแหล่งเดิม

รายการ SharePoint เป็นตารางและแอปมีวัตถุประสงค์การใช้งานอย่างไร

รายการ SharePoint เป็นตารางและแอปมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ผู้สร้างสามารถย้ายข้อมูลที่มีอยู่จากรายการ SharePoint ไปยัง Power Platform ช่วยให้มั่นใจได้ว่าผู้สร้างรายใหม่หรือมีประสบการณ์น้อยสามารถย้ายจากระบบที่ใช้ SharePoint ที่มีอยู่ไปยังตาราง Dataverse และจัดให้อยู่ในตำแหน่งที่มีแอปที่ใช้งานได้เชื่อมต่อกับข้อมูลนั้น เพื่อให้สามารถเข้าใจได้ว่าแอปใน Power Apps สร้างขึ้นได้อย่างไร

รายการ SharePoint เป็นตารางและแอปได้รับการประเมินอย่างไร เมตริกใดที่ใช้วัดประสิทธิภาพ

เราได้จัดทำรายงานและแดชบอร์ดเพื่อติดตามการใช้งาน, Net Promoter Score (NPS) และการมีส่วนร่วมของคุณลักษณะ นอกจากนี้เรายังได้ตั้งค่าการตรวจสอบเพื่อติดตามอัตราความสำเร็จของการสร้างตาราง การนำเข้าข้อมูล และการอนุมานของ AI ด้วย ข้อผิดพลาดหลักที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้จะถูกบันทึกไว้โดยเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบของเราเพื่อช่วยให้เราเข้าใจว่าสาเหตุของปัญหาคืออะไร

ข้อจำกัดของรายการ SharePoint เป็นตารางและแอปมีอะไรบ้าง ผู้ใช้จะลดผลกระทบของข้อจำกัดของรายการ SharePoint เป็นตารางและแอปเมื่อใช้ระบบได้อย่างไร

เมื่อเปิดใช้งาน Copilot สำหรับสภาพแวดล้อม รายการ SharePoint เป็นตารางและแอปจะสร้างเอาต์พุตเมตาดาต้าตามการตั้งค่าภาษาของผู้ใช้ หากกำหนดค่าไว้เป็นอังกฤษแบบสหรัฐอเมริกา, เช็ก, เดนมาร์ก, เยอรมัน, สเปน, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, อิตาลี, ดัตช์, นอร์เวย์, โปแลนด์, โปรตุเกส, สวีเดน หรือตุรกี หากผู้ใช้ไม่ได้ใช้ภาษาใดภาษาหนึ่งที่รองรับ Copilot จะสร้างเมตาดาต้าเป็นภาษาอังกฤษแบบสหรัฐอเมริกาตามค่าเริ่มต้น ผู้ใช้สามารถอัปเดตเมตาดาต้าด้วยตนเองก่อนที่จะสร้างตารางและแอปเพื่อลดผลกระทบ

ขณะนี้ความสามารถของ Copilot สำหรับรายการ SharePoint เป็นตารางและแอปได้รับการสนับสนุนในบางภูมิภาค ผู้ใช้ที่อยู่ในภูมิภาคที่ไม่รองรับคุณลักษณะ Copilot นี้ยังคงสามารถใช้คุณลักษณะรายการ SharePoint เป็นตารางและแอปได้โดยไม่ต้องรับความช่วยเหลือจาก Copilot

เมตาดาต้าที่สร้างอัตโนมัติของรายการ SharePoint เป็นตารางและแอปอาจไม่ถูกต้อง 100% ผู้ใช้สามารถลดผลกระทบได้โดยการตรวจสอบเมตาดาต้าก่อนการสร้างตารางและแอป

ปัจจัยการดำเนินงานและการตั้งค่าใดที่ช่วยให้สามารถใช้รายการ SharePoint เป็นตารางและแอปได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบ

ผู้ใช้สามารถกำหนดการตั้งค่าเมตาดาต้าของตาราง รวมถึง ชื่อที่แสดง ชื่อพหูพจน์ คำอธิบาย คอลัมน์หลัก และชื่อสคีมา ซึ่งส่งผลต่อการตั้งค่าเมตาดาต้าของตารางเมื่อสร้างตาราง

ผู้ใช้สามารถกำหนดการตั้งค่าเมตาดาต้าของคอลัมน์ของตาราง รวมถึง ชื่อที่แสดง ชนิดข้อมูล รูปแบบ คอลัมน์นั้นจำเป็นหรือไม่ ชื่อสคีมา และการตั้งค่าอื่น ๆ บางอย่างเฉพาะสำหรับชนิดข้อมูลแต่ละชนิดที่เลือก เช่น ตัวเลือกและตัวเลือกเริ่มต้นเมื่อชนิดข้อมูลคือตัวเลือก

ผู้ใช้สามารถกำหนดค่าความเป็นเจ้าของตารางได้ ความเป็นเจ้าของขึ้นอยู่กับว่าข้อมูลของตารางเป็นของผู้ใช้ ทีมเฉพาะ หรือทั้งองค์กร

ฉันจะใช้คุณลักษณะนี้ในสภาพแวดล้อม Power Platform ที่สร้างขึ้นนอกสหรัฐอเมริกาหรือสวิตเซอร์แลนด์ได้อย่างไร

เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้เปิดการเคลื่อนย้ายข้อมูลข้ามภูมิภาค ข้อมูลเพิ่มเติม: เปิดใช้งาน Copilot และคุณลักษณะ Generative AI นอกสหรัฐอเมริกาและสวิตเซอร์แลนด์

(ดูเพิ่มเติม )

สร้างด้วยข้อมูลจากภายนอก