แชร์ผ่าน


สร้างแอปแบบจำลองด้วยตัวออกแบบแอป

ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิธีสร้างแอปแบบจำลองซึ่งสามารถแบ่งปันและแจกจ่ายไปยังสภาพแวดล้อมอื่นๆ ได้

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ตรวจสอบความพร้อมใช้งานของข้อกำหนดเบื้องต้นต่อไปนี้ ก่อนที่คุณจะเริ่มสร้างแอปแบบจำลอง:

 • สภาพแวดล้อม Power Platform ที่ใช้สำหรับการพัฒนาแอป
 • บทบาทความปลอดภัย ผู้สร้างสภาพแวดล้อม, ผู้ดูแลระบบ, หรือผู้กำหนดค่าระบบ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ไปที่บทความต่อไปนี้:

สร้างแอป

 1. บนหน้า หน้าแรก ของ Power Apps ให้เลือก โซลูชัน จากบานหน้าต่างนำทางด้านซ้าย หากรายการไม่อยู่ในบานหน้าต่างแผงด้านข้าง ให้เลือก …เพิ่มเติม แล้วเลือกรายการที่คุณต้องการ

 2. เปิดโซลูชันที่ไม่มีการจัดการ หรือ สร้างโซลูชันใหม่

  หมายเหตุ

  สามารถระบุโซลูชันที่ไม่มีการจัดการได้เมื่อโซลูชันมี ไม่ใช่ ในคอลัมน์ ที่มีการจัดการ

  แม้ว่า โซลูชันเริ่มต้น เป็นโซลูชันที่ไม่มีการจัดการ ในกรณีส่วนใหญ่ ไม่แนะนำให้สร้างหรือแก้ไขการแก้ไข/ปรับปรุงตามคำสั่งในโซลูชันเริ่มต้น

 3. เลือก สร้าง > แอป > แอปแบบจำลอง

 4. ในกล่องโต้ตอบ แอปแบบจำลองใหม่ ป้อน ชื่อ หรือ คำอธิบาย และจากนั้น เลือก สร้าง

 5. บนแถบคำสั่งตัว ให้เลือก เพิ่มหน้า จากนั้นบนหน้าจอ หน้าใหม่ เลือก ตาราง Dataverse แล้วเลือก ถัดไป

 6. จากรายการตาราง เลือก บัญชี เลือก ผู้ติดต่อ จากนั้นเลือก เพิ่ม

บนบานหน้าต่างด้านซ้าย หน้า ภายใต้ การนำทาง เค้าโครงของแอปแสดงขึ้น

เลือกพื้นที่การนำทางจากบานหน้าต่างการนำทาง

สังเกตว่าบานหน้าต่างพรีวิวจะแสดงแอปของคุณ การเลือกส่วนประกอบ เช่น ฟอร์มบัญชี จะส่งผลต่อสิ่งที่แสดงในบานหน้าต่างพรีวิวและคุณสมบัติ ถ้าสภาพแวดล้อมของคุณมีข้อมูลที่คุณมีสิทธิ์เข้าถึงเพื่อดู ข้อมูลนั้นจะปรากฏในพรีวิวด้วย แอปที่สร้างด้วยตารางลูกค้าองค์กรและผู้ติดต่อ

หากต้องการบันทึกและเผยแพร่แอป ให้เลือก บันทึก จากนั้นเลือก เผยแพร่

หากต้องการดูว่าแอปทำงานอย่างไรในหน้าต่างเบราว์เซอร์แบบเต็ม บนแถบคำสั่ง ให้เลือก เล่น

ขั้นตอนถัดไป