แชร์ผ่าน


กำหนดค่างานหน้าตัวแก้ไขเทมเพลตอีเมลขั้นสูง

คุณสามารถกำหนดค่าประสบการณ์การแก้ไขเทมเพลตอีเมลขั้นสูงสำหรับแอปทั่วทั้งองค์กรของคุณ หากต้องการ คุณสามารถปิดหน้าเทมเพลตอีเมลขั้นสูงสำหรับแอปเฉพาะได้ จากนั้น ผู้ใช้แอปนั้นจะเห็นหน้าตัวแก้ไขเทมเพลตอีเมลเริ่มต้น

หมายเหตุ

 • คุณต้องมีการสมัครใช้งานที่ใช้งานอยู่ของ Dynamics 365 Customer Service Enterprise เพื่อใช้ตัวแก้ไขเทมเพลตอีเมลขั้นสูง
 • ใน Customer Service workspace และแอปฮับการบริการลูกค้า กล่องโต้ตอบเทมเพลตอีเมลที่ได้รับการปรับปรุงเปิดใช้งานคุณลักษณะการเข้าถึงล่วงหน้าตามค่าเริ่มต้น

เปิดใช้งานตัวแก้ไขเทมเพลตอีเมลขั้นสูง

 1. ใน Power Apps เลือกสภาพแวดล้อมที่มีโซลูชันของคุณ

 2. เลือก โซลูชัน บนบานหน้าต่างนำทางด้านซ้าย จากนั้นเลือกโซลูชันที่คุณต้องการเปิดประสบการณ์การแก้ไขเทมเพลตขั้นสูง หากรายการไม่อยู่ในบานหน้าต่างแผงด้านข้าง ให้เลือก …เพิ่มเติม แล้วเลือกรายการที่คุณต้องการ

  หมายเหตุ

  อย่าเลือกโซลูชันเริ่มต้นเพื่อกำหนดค่าเทมเพลต

 3. เลือก เพิ่มที่มีอยู่ > เพิ่มเติม > การตั้งค่า

  เพิ่มการตั้งค่าในโซลูชัน

 4. บนบานหน้าต่าง เพิ่มคำจำกัดความการตั้งค่าที่มีอยู่ เลือกตัวเลือก เปิดใช้งานตัวแก้ไขเทมเพลตอีเมลใหม่ แล้วเลือก ถัดไป

 5. เลือก เพิ่ม ใน คำจำกัดความการตั้งค่าที่เลือก เพื่อเพิ่มตัวเลือก เปิดใช้งานตัวแก้ไขเทมเพลตอีเมลใหม่ ในโซลูชันของคุณ

 6. ไปที่บานหน้าต่าง เพิ่มที่มีอยู่ > แอป > แอปแบบจำลอง> เพิ่มแอปแบบจำลองที่มีอยู่

 7. เลือกตัวเลือก เปิดใช้งานตัวแก้ไขเทมเพลตอีเมลใหม่ บานหน้าต่าง แก้ไขเปิดใช้งานตัวแก้ไขเทมเพลตอีเมลใหม่ จะปรากฏขึ้น

 8. ตั้งค่าตัวเลือก การตั้งค่าสภาพแวดล้อม เป็น ใช่ ในบานหน้าต่าง แก้ไขเปิดใช้งานตัวแก้ไขเทมเพลตอีเมลใหม่

  ตั้งค่าตัวแปรเป็น ไม่

 9. เลือก เผยแพร่การกำหนดเองทั้งหมด

ปิดใช้งานตัวแก้ไขเทมเพลตอีเมลขั้นสูงสำหรับแอป

สำหรับแอปที่จะแสดงกล่องโต้ตอบแม่แบบอีเมลเริ่มต้น คุณต้องปิดใช้งานตัวเลือกหารเลือกเทมเพลตอีเมลเริ่มต้น หากต้องการปิดใช้งานตัวเลือกสำหรับแอปเฉพาะ คุณต้องเพิ่มแอปไปยังโซลูชันที่คุณได้เพิ่มตัวเลือกการเลือกเทมเพลตอีเมล ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. เปิดสภาพแวดล้อม Power Apps
 2. เลือก โซลูชัน บนบานหน้าต่างนำทางด้านซ้าย หากรายการไม่อยู่ในบานหน้าต่างแผงด้านข้าง ให้เลือก …เพิ่มเติม แล้วเลือกรายการที่คุณต้องการ
 3. เปิดโซลูชันที่คุณได้เพิ่มตัวเลือกการเลือกเทมเพลตอีเมล
 4. ไปที่บานหน้าต่าง เพิ่มที่มีอยู่ > แอป > แอปแบบจำลอง> เพิ่มแอปแบบจำลองที่มีอยู่ เลือกแอปที่คุณต้องการปิดใช้งานกล่องโต้ตอบการเลือกแทรกเทมเพลตอีเมลขั้นสูง แอปจะถูกเพิ่มลงในโซลูชัน
 5. เลือกตัวเลือก เปิดใช้งานตัวแก้ไขเทมเพลตอีเมลใหม่ ในโซลูชัน
 6. บน แก้ไขเปิดใช้งานตัวแก้ไขเทมเพลตอีเมลใหม่ ในส่วน การตั้งค่าแอป แอปที่เลือกไว้จะปรากฏขึ้น
 7. เลือก ค่าแอปใหม่ สำหรับแอป แล้วเลือก ไม่ สำหรับแอปที่ระบุ
 8. เลือก บันทึก และ เผยแพร่การกำหนดเองทั้งหมด

ดูเพิ่มเติม

วิธีสร้างเทมเพลตอีเมลในแอปแบบจำลอง
ปรับแต่งเทมเพลตอีเมลโดยใช้ตัวแก้ไขเทมเพลต

หมายเหตุ

บอกให้เราทราบเกี่ยวกับภาษาที่คุณต้องการในคู่มือ ทำแบบสำรวจสั้นๆ (โปรดทราบว่าแบบสำรวจนี้เป็นภาษาอังกฤษ)

แบบสำรวจนี้ใช้เวลาทำประมาณเจ็ดนาที ไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล (คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล)