ใช้ AI Builder ใน Power Automate

AI Builder คือความสามารถในการทำงานของ Microsoft Power Platform ใหม่ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถเพิ่มระบบอัจฉริยะให้กระบวนการอัตโนมัติของคุณ คาดการณ์ผลลัพธ์ และช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพทางธุรกิจได้ AI Builder คือโซลูชั่นแบบครบวงจรที่นำความสามารถของ Microsoft AI มาโดยผ่านประสบการณ์การชี้และคลิกและรวมโดยตรงเข้าสู่ Power Apps และ Power Automate สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม AI Builder คืออะไร

คุณสามารถสร้างแบบจำลอง AI ได้โดยใช้ตัวเลือก AI Builder จากบานหน้าต่างการนำทางด้านซ้ายของ Power Automate ข้อมูลเพิ่มเติม: ชนิดของแบบจำลอง AI

ใช้ AI Builder ใน Power Automate

ใช้แบบจำลอง AI Builder ในโฟลว์ของคุณ เพื่อเพิ่มระบบอัจฉริยะให้แก่องค์กรของคุณ ข้อมูลเพิ่มเติม: ใช้ AI Builder ใน Power Automate