แชร์ผ่าน


แอปใน Power BI

นําไปใช้กับ: บริการของ Power BI สําหรับผู้ใช้ทางธุรกิจบริการของ Power BI สําหรับนักออกแบบและนักพัฒนาPower BI Desktop ต้องมีสิทธิ์การใช้งาน Pro หรือ Premium

แอป Power BI คืออะไร

ผู้ออกแบบ Power BI สร้างเนื้อหาแบบแพคเกจอย่างเป็นทางการ จากนั้นแจกจ่ายเนื้อหาให้กับผู้ชมที่กว้างขวางที่ถูกจัดระเบียบเป็นแอป แอปถูกสร้างขึ้นในพื้นที่ทํางานที่สมาชิกทํางานร่วมกันบนเนื้อหา Power BI กับเพื่อนร่วมงานของพวกเขา พวกเขาเผยแพร่แอปที่เสร็จแล้วให้กับบุคคล กลุ่มบุคคลขนาดใหญ่ในองค์กร หรือทั้งองค์กร แอปสามารถมีสิทธิ์ที่แตกต่างจากสิทธิ์ที่กําหนดบนพื้นที่ทํางาน ความสามารถนี้ทําให้ง่ายสําหรับนักออกแบบในการจัดการสิทธิ์บนแอป

แอปจะรวมเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง เช่น แดชบอร์ด สเปรดชีต แบบจําลองความหมาย และรายงานทั้งหมดในที่เดียว แอปมีอย่างน้อยหนึ่งชนิดเนื้อหาที่รวมเข้าด้วยกัน มีหลายวิธีที่นักออกแบบสามารถแชร์แอปได้ คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีแชร์แอปได้ ในส่วน รับแอป ใหม่ ที่ด้านล่าง

มีแอปชนิดไม่ซ้ํากันที่เรียกว่า แอปเทมเพลต คุณจําเป็นต้องมีสิทธิการใช้งาน Power BI Pro หรือ Premium Per User เพื่อติดตั้ง กําหนดเอง และแจกจ่ายแอปแม่แบบ คู่ค้า Power BI ใช้เนื้อหาจากแอปเทมเพลตเพื่อสร้างและรวมข้อมูลการวิเคราะห์ลงในแอปใหม่ จากนั้นพวกเขาปรับใช้แอปนั้นกับผู้เช่า Power BI อื่น ๆ ผ่านแพลตฟอร์มที่พร้อมใช้งาน เช่น AppSource หรือบริการเว็บของพวกเขาเอง

นักออกแบบแอปและผู้ใช้แอป

คุณอาจเป็นนักออกแบบที่สร้างแอปเพื่อใช้งานด้วยตนเอง หรือเพื่อแชร์กับเพื่อนร่วมงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบทบาทของคุณ หรือคุณอาจเป็นผู้ใช้ทางธุรกิจที่รับและดาวน์โหลดแอปที่สร้างโดยผู้อื่น แหล่งข้อมูลในบทความนี้มีไว้สําหรับผู้ใช้ทางธุรกิจ

การดูและการเปิดแอปจะต้องมีสิทธิ์บางประการ ผู้รับต้องมีสิทธิ์การใช้งาน Power BI Pro หรือ Premium Per User (PPU) หรือต้องแชร์แอปกับผู้รับในที่เก็บข้อมูลระบบคลาวด์ประเภทหนึ่งที่เรียกว่า ความจุพรีเมียม หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์การใช้งานและความจุระดับพรีเมียม โปรดดู การให้สิทธิการใช้งานสําหรับบริการของ Power BI

ข้อดีของแอป

แอปเป็นวิธีง่าย ๆ สําหรับนักออกแบบในการแชร์เนื้อหาหลายชนิดในครั้งเดียว ผู้ออกแบบแอปจะสร้างแดชบอร์ดและรายงาน และรวมเข้าด้วยกันลงในแอป ผู้ออกแบบแชร์หรือเผยแพร่แอปไปยังตําแหน่งที่ตั้งที่คุณซึ่งเป็นผู้ใช้ทางธุรกิจสามารถเข้าถึงได้ ง่ายต่อการค้นหาและติดตั้งเนื้อหาในบริการของ Power BI หรือบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณเมื่อมีการจัดระเบียบร่วมกันเป็นแอป หลังจากที่คุณติดตั้งแอป คุณไม่จําเป็นต้องจําชื่อของแดชบอร์ดหรือรายงานหลายรายการเนื่องจากอยู่รวมกันในแอปเดียว คุณสามารถเข้าถึงแอปได้อย่างง่ายดายในเบราว์เซอร์ของคุณ หรือบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

เมื่อผู้สร้างแอปเผยแพร่การอัปเดต คุณจะได้รับการแจ้งเตือนหรือเห็นการเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติ ผู้เขียนจะควบคุมความถี่ในการรีเฟรชข้อมูล ดังนั้นคุณไม่จําเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับการอัปเดต

รับแอปใหม่

มีหลายวิธีในการรับแอปใหม่ คุณสามารถค้นหาและติดตั้งแอปใน marketplace ของแอป หรือนักออกแบบแอปสามารถแชร์แอปกับคุณได้

ค้นหาและติดตั้งแอปจาก marketplace ของแอป Power BI

 1. หากต้องการค้นหาแอปใน marketplace ของแอป ให้เลือก แอป ในบานหน้าต่างนําทางของคุณ

  A screenshot that shows the navigation pane with Apps outlined.

 2. บนหน้าแอป เลือกรับแอป

  A screenshot of the Apps page with the Get apps button outlined.

 3. เรียกดูรายการของแอปใน marketplace ของแอป Power BI จนกว่าคุณจะพบการติดตั้ง แอป ขององค์กรพร้อมใช้งานสําหรับบุคคลในบริษัทของคุณเท่านั้น แอป เทมเพลตได้รับการเผยแพร่โดย Microsoft และชุมชน และพร้อมใช้งานสําหรับผู้ใช้ Power BI ใดๆ ที่มีสิทธิ์การใช้งาน Pro ในการติดตั้ง

  A screenshot showing the apps marketplace.

 4. หลังจากที่คุณติดตั้งแอป จะพร้อมใช้งานในรายการเนื้อหาแอปของคุณ เลือก แอป ในบานหน้าต่างนําทางเพื่อแสดงแอปของคุณ วันที่อัปเดตล่าสุดและเจ้าของอยู่ที่ด้านล่างของการ์ดแอปแต่ละรายการ

  A screenshot showing the apps page in the navigation pane.

สําหรับคําแนะนําทีละขั้นตอนโดยละเอียดสําหรับการรับและสํารวจแอป ให้ดู ติดตั้งและใช้แอปกับแดชบอร์ดและรายงานใน Power BI

มีวิธีอื่น ๆ อีกสองสามวิธีในการรับแอป

 • ผู้ออกแบบแอปจะติดตั้งแอปโดยอัตโนมัติในบัญชี Power BI ของคุณ ในครั้งถัดไปที่คุณเปิดบริการของ Power BI แอปใหม่จะอยู่ในรายการเนื้อหาแอปของคุณ
 • ผู้ออกแบบแอปจะส่งอีเมลลิงก์โดยตรงไปยังแอปให้กับคุณ การเลือกลิงก์จะเปิดแอปในบริการของ Power BI
 • ใน Power BI บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ คุณสามารถเติดตั้งแอปได้ จากลิงก์โดยตรงเท่านั้น และไม่สามารถจาก marketplace ของแอป ถ้าผู้สร้างแอปติดตั้งแอปโดยอัตโนมัติ แอปจะพร้อมใช้งานในรายการแอปของคุณ