ไทล์แดชบอร์ดใน Power BI

นําไปใช้กับ: บริการของ Power BI สําหรับผู้ใช้ทางธุรกิจ บริการของ Power BI สําหรับนักพัฒนานัก&ออกแบบ Power BI Desktop ต้องมีสิทธิ์การใช้งาน Pro หรือ Premium

ไทล์เป็นสแนปช็อตของข้อมูลของคุณที่ปักหมุดไปยังแดชบอร์ดโดย ผู้ออกแบบ ผู้ออกแบบสามารถสร้างไทล์จากรายงาน ชุดข้อมูล แดชบอร์ด กล่องคําถามของ Q&A, Excel, SQL Server Reporting Services (SSRS) และอื่น ๆ ได้ ภาพถ่ายหน้าจอนี้แสดงไทล์ต่าง ๆ มากมายที่ปักหมุดไปยังแดชบอร์ดหนึ่ง

สกรีนช็อตของแดชบอร์ด Power BI ที่มีหลายไทล์

นอกเหนือจากไทล์ที่ปักหมุดจากรายงาน ผู้ออกแบบสามารถเพิ่มไทล์แบบเดี่ยวได้โดยตรงบนแดชบอร์ดผ่านตัวเลือก เพิ่มไทล์ ไทล์แบบเดี่ยวรวมถึง: กล่องข้อความ รูปภาพ วิดีโอ ข้อมูลสตรีมมิ่ง และเนื้อหาบนเว็บ

ต้องการความช่วยเหลือในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับบล็อกที่ประกอบเป็น Power BI หรือไม่? ดูแนวคิดพื้นฐานสําหรับผู้ใช้ทางธุรกิจของ บริการของ Power BI

โต้ตอบกับไทล์บนแดชบอร์ด

 1. เลื่อนเหนือไทล์เพื่อแสดงจุดไข่ปลา

  ภาพหน้าจอของจุดไข่ปลาไทล์ Power BI ที่ใช้ในการเปิดเมนูการดําเนินการของไทล์

 2. เลือกจุดไข่ปลาเพื่อเปิดเมนูการดำเนินการไทล์ ตัวเลือกที่พร้อมใช้งานจะแตกต่างกันไปตามสิทธิ์ของคุณ ชนิดของภาพ และวิธีการที่ใช้ในการสร้างไทล์

  สกรีนช็อตของตัวเลือกเมนูการดําเนินการของไทล์ Power BI

  บางการดำเนินการที่พร้อมใช้งานจากเมนูเหล่านี้ได้แก่:

 3. เมื่อต้องปิดเมนูการดำเนินการ เลือกพื้นที่ว่างในพื้นที่ใช้งาน

เลือก (คลิกที่) ไทล์

เมื่อคุณเลือกไทล์หนึ่ง สิ่งที่จะเกิดขึ้นถัดไปขึ้นอยู่กับวิธีที่ไทล์ถูกสร้างขึ้น และขึ้นอยู่กับว่าไทล์ดังกล่าวมีลิงก์แบบกำหนดเองหรือไม่ หากมีีการลิงก์แบบกำหนดเอง การเลือกไทล์จะนำคุณไปที่ลิงก์นั้น มิฉะนั้น การเลือกไทล์จะนําคุณไปยังรายงาน เวิร์กบุ๊ก Excel Online รายงาน SSRS ที่อยู่ภายในองค์กร หรือคําถาม Q&A ที่ถูกใช้เพื่อสร้างไทล์ดังกล่าว

หมายเหตุ

ข้อยกเว้นนี้คือไทล์วิดีโอที่เพิ่มไปยังแดชบอร์ดโดย นักออกแบบ การเลือกไทล์วิดีโอ (ที่ถูกสร้างขึ้นด้วยวิธีนี้) ทำให้วิดีโอเล่นบนแดชบอร์ดดังกล่าว

ข้อควรพิจารณาและการแก้ไขปัญหา

 • ถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อคุณเลือก (คลิก) ไทล์ หรือคุณได้รับข้อผิดพลาด ต่อไปนี้เป็นสาเหตุที่เป็นไปได้บางประการ:
  • รายงานที่ใช้เพื่อสร้างการแสดงภาพไม่ได้รับการบันทึก หรือถูกลบไปแล้ว
  • ไทล์ถูกสร้างขึ้นจากสมุดงานใน Excel Online และคุณไม่มีสิทธิ์ในการอ่านสําหรับเวิร์กบุ๊กนั้นเป็นอย่างน้อย
  • ถ้าไทล์ถูกสร้างขึ้นจาก SSRS และคุณไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงรายงาน SSRS หรือคุณไม่สามารถเข้าถึงเครือข่ายที่เซิร์ฟเวอร์ SSRS อยู่ได้
 • สําหรับไทล์ที่สร้างขึ้นโดยตรงบนแดชบอร์ดโดยใช้ เพิ่มไทล์ ถ้ามีการตั้งค่าไฮเปอร์ลิงก์แบบกําหนดเอง การเลือกชื่อเรื่อง ชื่อเรื่องรอง หรือไทล์จะเปิด URL นั้น มิฉะนั้น ตามค่าเริ่มต้น การเลือกหนึ่งไทล์จากไทล์เหล่านี้ที่ถูกสร้างขึ้นโดยตรงบนแดชบอร์ดสำหรับรูปภาพหนึ่ง โค้ดของเว็บ หรือกล่องข้อความ จะไม่ก่อให้เกิดการดำเนินการใด
 • ถ้าการแสดงภาพต้นฉบับที่ใช้เพื่อสร้างไทล์เปลี่ยนแปลง ไทล์ดังกล่าวจะไม่เปลี่ยนแปลงไปด้วย ตัวอย่างเช่น ถ้า ผู้ออกแบบ ปักหมุดแผนภูมิเส้นจากรายงาน จากนั้นคุณเปลี่ยนแผนภูมิเส้นเป็นแผนภูมิแท่ง ไทล์แดชบอร์ดจะยังคงแสดงแผนภูมิเส้น ข้อมูลจะรีเฟรชแต่ชนิดการแสดงภาพไม่รีเฟรช
 • ถ้าพื้นที่ทํางานถูกย้ายไปยังความจุแบบพรีเมียม แคชการรีเฟรชแดชบอร์ดที่มีอยู่จะไม่ย้ายด้วยพื้นที่ทํางาน แคชใหม่จะถูกสร้างขึ้นในครั้งแรกที่ผู้ใช้เยี่ยมชมแดชบอร์ดในความจุแบบพรีเมียมใหม่ หลังจากนั้น การรีเฟรชข้อมูลทั้งหมดจะรีเฟรชแคชและอัปเดตข้อมูล

ขั้นตอนถัดไป