ภาพรวมการให้สิทธิการใช้งานสำหรับ Microsoft Power Platform

บทความนี้ให้ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการให้สิทธิการใช้งาน Microsoft Power Platform

ข้อเสนอ Power Apps, Power Automate, Power Virtual Agents และ Power Pages

Power Apps, Power Automate, Power Virtual Agents และ Power Pages ให้ผู้ใช้มีความสามารถในการสร้างและเรียกใช้แอปข้ามแหล่งข้อมูลที่ครอบคลุมขอบเขตไปเกินกว่า Microsoft 365 เช่น Salesforce แบบภายในองค์กรและแหล่งข้อมูลแบบกำหนดเอง แผนเหล่านี้ยังรวมถึงการเข้าถึง Dataverse เพื่อจัดเก็บและจัดการข้อมูล

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดราคาและความสามารถของข้อเสนอ Power Platform ต่างๆ สามารถดูได้ที่ คู่มือการให้สิทธิการใช้งาน Microsoft Power Platform

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้สิทธิการใช้งาน Power BI โปรดดู การกำหนดราคา Power BI

Power Apps และ Power Automate สำหรับ Microsoft 365

ความสามารถของ Power Apps และ Power Automate สำหรับ Microsoft 365 ช่วยให้ผู้ใช้สามารถขยายและปรับแต่งประสบการณ์ใช้งาน Office ด้วย Power Apps และ Power Automate ผู้ใช้สามารถสร้างแอปพลิเคชันและโฟลว์ตามข้อมูลของ Microsoft 365 แอปที่มีประสิทธิภาพเหล่านี้ยังสามารถใช้ข้อมูลภายนอก Microsoft 365 ได้อีกด้วย โดยเชื่อมต่อกับบริการทั่วไปรวมถึง Box.com Facebook และอีกมากมายผ่านการใช้ตัวเชื่อมต่อมาตรฐาน

นี่คือภาพรวมโดยย่อของความสามารถที่มาพร้อมกับแผน Power Apps สำหรับ Microsoft 365 รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผน Microsoft 365 ที่รวมความสามารถเหล่านี้ของแผนแบบสแตนด์อโลนสามารถดูได้ใน คู่มือการให้สิทธิการใช้งาน Microsoft Power Platform

ฟังก์ชัน Power Apps สำหรับ Microsoft 365
สร้าง เรียกใช้ และแชร์แอป ใช่
เรียกใช้แอปพื้นที่ทำงาน ในบริบทของ Microsoft 365 ใช่
เชื่อมต่อกับข้อมูล Microsoft 365 ใช่
เชื่อมต่อกับระบบคลาวด์ โดยใช้ตัวเชื่อมต่อมาตรฐาน ใช่
เรียกใช้แอปในเบราว์เซอร์หรือมือถือ Power Apps สำหรับ iOS และ Android ใช่
เรียกใช้แอปพื้นที่ทำงานแบบออฟไลน์ ใช่
สนับสนุนนสำหรับโยบายข้อมูลที่กำหนดโดยผู้ดูแลระบบ Microsoft 365 ใช่
เข้าถึงข้อมูลภายในองค์กร หรือใช้ตัวเชื่อมต่อแบบพรีเมียมหรือแบบกำหนดเอง -
การเข้าถึง Microsoft Dataverse ใช่ (ดูรายละเอียดได้ในส่วนถัดไป)

ความสามารถ Dataverse พร้อมสิทธ์การใช้งาน Microsoft 365

เช่น Dataverse เติบโตอย่างต่อเนื่อง มีแอปพลิเคชัน Microsoft อื่นๆ เช่น Microsoft Project กำลังใช้งาน Dataverse อยู่ เพื่อเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน Microsoft เหล่านี้ ฟังก์ชัน Dataverse จำกัดถูกเพิ่มในเพื่อเลือกรสิทธิการใช้งาน Microsoft 365 ทำได้โดยการเพิ่มแผนบริการใหม่ที่ชื่อว่า "Dataverse" กับสิทธิการใช้งาน Microsoft 365 เพื่อดูแผนบริการใหม่ในศูนย์การจัดการ Microsoft 365 เลือกผู้ใช้ เลือก สิทธิการใช้งานและแอป จากนั้นเลื่อนลงและขยายส่วน แอป

ใบอนุญาต Dataverse

รวมความสามารถ

ฟังก์ชัน Dataverse ที่แอปพลิเคชัน Microsoft 365 ต้องการปรากฏเป็นแผนบริการ "Dataverse" ในส่วนแอป ของศูนย์การจัดการ Microsoft 365

แผนบริการใหม่นี้อนุญาตให้เลือกแอปพลิเคชัน Microsoft 365 เพื่อใช้ประโยชน์จาก Dataverse เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการจัดเก็บข้อมูลแอปพลิเคชันและใช้ระดับตรรกะทางธุรกิจพื้นฐานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขยายขีดความสามารถของแอปพลิเคชัน ส่วนขยายนี้ยังช่วยให้แอปพลิเคชันเหล่านี้ใช้งานอินสแตนซ์ Dataverse ภายใน สภาพแวดล้อมเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการสร้างอินสแตนซ์ Dataverse ภายในสภาพแวดล้อมการใช้งานจริงหรือ Sandbox (นอกเหนือจากสภาพแวดล้อมเริ่มต้น) คุณยังคงต้องมี Power Apps พรีเมียม หรือสิทธิการใช้งาน Power Automate

ความสามารถที่จำกัดเหล่านี้ของ Dataverse ใช้ได้เฉพาะผ่านสิทธิการใช้งาน Microsoft 365 ที่เลือกและไม่สามารถใช้เพื่อเรียกใช้แอปแบบกำหนดเองหรือโฟลว์ Power Automate หรือเรียกใช้บอท Power Virtual Agents หรือใช้ข้อมูลอื่นใดที่ไม่ได้เป็นของแอปพลิเคชัน Microsoft 365 ที่ใช้ประโยชน์จากความสามารถเหล่านี้

ความสามารถที่จำกัดเหล่านี้ไม่ใช่ชุดทั่วไปที่มาพร้อมกับแอปพลิเคชัน Office ทุกตัว ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามแอปพลิเคชัน Microsoft 365 ที่ใช้ความสามารถเหล่านี้ สำหรับรายการความสามารถที่จำกัดต่างๆ ทั้งหมด ลูกค้าควรอ้างอิงคำอธิบายบริการของแอปพลิเคชัน Microsoft 365 เหล่านี้ที่มีแผน Dataverse เหล่านี้ ความสามารถที่จำกัดเหล่านี้ของ Dataverse ไม่ให้สิทธิ์ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตให้เรียกใช้ Power Apps แบบสแตนด์อโลนหรือ Power Automate หรือแอปพลิเคชัน Microsoft Power Platform อื่นๆ ที่ใช้ Dataverse

ตรวจสอบ คำอธิบาย Microsoft Project Service สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานแบบจำกัดของ Dataverse ที่มาพร้อมกับโครงการ

คำถามที่ถามบ่อย

แอปพลิเคชัน Office ที่มีแผน Dataverse รวมอยู่ที่เลือกคืออะไร

สำหรับตอนนี้มีการรวมแผนบริการ Dataverse สำหรับโครงการ รายการนี้จะพัฒนาขึ้นเมื่อมีการใช้ประโยชน์จากแอปพลิเคชัน Office ของ Dataverse และ Microsoft Power Platform มากขึ้น

การเพิ่มนี้ของ Dataverse ใน Microsoft 365 หมายความว่าลูกค้าไม่จำเป็นต้องมีสิทธิการใช้งาน Power Apps เพื่อใช้ Dataverse ใช่หรือไม่

ไม่ ความสามารถของ Dataverse ที่รวมอยู่ในการเลือกสิทธิการใช้งาน Microsoft 365 ไม่อนุญาตให้ลูกค้าสร้างแอปที่กำหนดเองด้วย Power Apps หรือใช้ขั้วต่อแบบพรีเมียมกับ Power Automate ความสามารถที่มาพร้อมกับสิทธิการใช้งานให้แอปพลิเคชัน Microsoft 365 เพื่อใช้ Dataverse เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของแอปพลิเคชัน Microsoft 365 ฐานที่ Dataverse รวมอยู่ด้วย

หากลูกค้าใช้ไม่ได้ Dataverse ทำไมสิ่งนี้จึงถูกแสดงในศูนย์การจัดการ Microsoft 365 ระหว่างประสบการณ์การมอบหมายสิทธิการใช้งาน

แผนบริการสำหรับ Dataverse แสดงเพื่อให้ลูกค้ามองเห็นได้ว่า Dataverse ถูกใช้เพื่อจัดเก็บและจัดการข้อมูลลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชัน Microsoft 365 ที่ใช้ Dataverse นอกจากนี้ยังมีการสื่อสารกับลูกค้าทุกคนเพื่อให้ลูกค้าสามารถเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงนี้และอัปเดตการฝึกอบรมภายในหรือเอกสารสำหรับผู้ใช้ที่พวกเขาอาจต้องการ

จะมีผลอย่างไรถ้าหากแผนบริการสำหรับ Dataverse ถูกปิด (ไม่ได้เลือก)

ฟังก์ชัน Dataverse จะปรากฏเป็นแผน Common Data Service ในส่วนแอป ของศูนย์การจัดการ Microsoft 365 การปิดแผนบริการจะส่งผลให้คุณลักษณะ Microsoft 365 ที่ถูกปิดใช้งานสำหรับผู้ใช้สิทธิการใช้งานดังกล่าว ตัวอย่างเช่น เมื่อปิดความสามารถนี้ แอปพลิเคชัน Office ที่อ่านข้อมูลจาก Dataverse จะไม่สามารถโหลดสำหรับผู้ใช้

เมื่อใดที่ผู้ใช้ที่ได้รับสิทธิการใช้งาน Office จะสามารถมองเห็นได้ภายใน Dataverse

ผู้ใช้ที่มี Microsoft Power Platform หรือสิทธิการใช้งาน Dynamics 365 ใดๆ จะซิงค์กับสภาพแวดล้อมด้วยฐานข้อมูล Dataverse เสมอ อย่างไรก็ตาม สำหรับสิทธิการใช้งาน Office ที่รวมแผนบริการ Dataverse ผู้ใช้จะไม่ซิงค์โดยอัตโนมัติกับ Dataverse จนกว่าผู้ใช้จะเข้าถึงแอปพลิเคชัน Office หลังจากสิ่งนี้เกิดขึ้น ผู้ใช้สามารถเข้าถึงตารางและแถวของ Dataverse ตามบทบาทความปลอดภัยและสิทธิ์การใช้งานเพิ่มเติมที่ผู้ดูแลระบบกำหนดให้กับผู้ใช้รายนี้ ผู้ใช้ดังกล่าวซึ่งเพิ่งมีสิทธิการใช้งาน Office จะไม่ได้รับมอบหมายบทบาทความปลอดภัยหรือสิทธิ์พิเศษอื่นๆ โดยอัตโนมัติ นอกเหนือจากสิทธิ์บทบาทผู้สร้างใน สภาพแวดล้อมเริ่มต้น ตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านความปลอดภัย ผู้ดูแลระบบจำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการกำหนดบทบาทความปลอดภัยและสิทธิพิเศษตามบทบาทหน้าที่และความต้องการเท่านั้น และไม่ได้กำหนดโดยอัตโนมัติตามผู้ใช้ที่ซิงค์หรือแสดงอยู่ใน Dataverse

ปัญหาที่ทราบ

  • หากคุณเป็นลูกค้าปัจจุบันและผู้ใช้ที่มีสิทธิการใช้งานนี้ซึ่งมาถึง Dataverse โดยตรง คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ระบุว่า "คุณไม่ได้เป็นสมาชิกขององค์กร" เรากำลังแก้ไขปัญหานี้ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า
  • ขณะนี้เรากำลังซิงค์ข้อมูลกับผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต Microsoft Dataverse เหล่านี้บางส่วนในทุกสภาพแวดล้อมด้วยฐานข้อมูล Dataverse เรากำลังแก้ไขปัญหานี้ในขณะนี้ ขณะนี้ผู้ใช้เหล่านี้ไม่สามารถเปิด Power Apps สำหรับ Microsoft 365 ด้วยสิทธิการใช้งานนี้

Power Apps และ Power Automate สำหรับ Dynamics 365

Power Apps เป็นแพลตฟอร์มในการปรับแต่งและขยายแอปพลิเคชันใน Dynamics 365 เช่น Dynamics 365 Sales และ Customer Service ในบริบทของสิทธิการใช้งาน

แอปพลิเคชัน Dynamics 365 สามารถปรับแต่งได้โดยใช้ความสามารถของ Power Apps และ Power Automate

ข้อมูลเพิ่มเติม: คู่มือสิทธิ์ใช้งาน Dynamics 365

แผนสำหรับนักพัฒนา

หากคุณต้องการสร้างทักษะและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Power Apps, Power Automate Dataverse แผนสำหรับนักพัฒนา Power Apps คือแผนที่เหมาะสมสำหรับคุณ แผนสำหรับนักพัฒนา Power Apps จะมอบสภาพแวดล้อมการพัฒนาฟรีให้กับผู้ใช้แต่ละรายเพื่อเรียนรู้การทำงานทั้งหมดของ Power Apps ข้อมูลเพิ่มเติม: แผนสำหรับนักพัฒนา Power Apps

แผนการชำระค่าบริการแบบเติมเงิน

การชำระค่าบริการแบบเติมเงินเป็นวิธีในการชำระเงินสำหรับ Power Apps และ Power Automate โดยใช้การสมัครใช้งาน Azure ซึ่งช่วยให้คุณสามารถเริ่มต้นใช้งานการสร้างและการแชร์แอปได้โดยไม่ต้องมีข้อผูกพันด้านสิทธิการใช้งานหรือการซื้อล่วงหน้าใดๆ ข้อมูลเพิ่มเติม: แผนการชำระค่าบริการแบบเติมเงิน

สิทธิการใช้งานพิเศษระดับผู้เช่า

หากผู้ดูแลระบบผู้เช่าเปิดใช้งานหนึ่งใน SKU ต่อไปนี้ ผู้ใช้ทั้งหมดในผู้เช่า (ที่ใช้งานอยู่และแขก) จะมีสิทธิ์ซิงค์กับสภาพแวดล้อม Dataverse ทั้งหมดในผู้เช่า การเข้าถึงของผู้ใช้จะได้รับเมื่อรันไทม์เมื่อผู้ใช้เข้าถึงสภาพแวดล้อม Dataverse นอกจากนี้ โหมดการเข้าถึงของผู้ใช้ถูกตั้งค่าเป็น อ่าน-เขียน ใน Dataverse

คุณสามารถดูรายการของสิทธิการใช้งานที่กำหนดไว้ใน ศูนย์การจัดการ Microsoft

หมายเหตุ

ผู้ใช้ต้องถูกกำหนดให้เป็นบทบาทความปลอดภัยใน Dataverse ก่อนที่ผู้ใช้จะสามารถเข้าถึงข้อมูลใด ๆ ใน Dataverse

ชื่อแผน รหัส SKU สตริงความสามารถ
Dynamics 365 for Marketing 00b861da-8087-4e30-beb8-8db3c6d9581e DYN365_MARKETING_APP
Dynamics 365 for Marketing Attach 85430fb9-02e8-48be-9d7e-328beb41fa29 DYN365_MARKETING_APP_ATTACH
Dynamics 365 Marketing (บริการตนเอง) 1224df81-ff37-4222-a5fe-85c7feecdba8 DYN365_MARKETING_APP_DEPT
Dynamics 365 Marketing Attach (บริการตนเอง) 95b34ddc-99ff-41f0-823d-0051478d9469 DYN365_MARKETING_APP_ATTACH_DEPT
แอปพลิเคชันเพิ่มเติม Dynamics 365 Marketing (บริการตนเอง) fcc6a509-4249-47bf-8f21-0d882dbbdae3 DYN365_MARKETING_APPLICATION_ADDON_DEPT
แอปพลิเคชันที่ไม่ได้ใช้งานจริง Dynamics 365 Marketing (บริการตนเอง) a7cd421b-9f64-4206-a33b-b9154ae28f97 DYN365_MARKETING_SANDBOX_APPLICATION_ADDON_DEPT
แผนโครงการ 3 53818b1b-4a27-454b-8896-0dba576410e6 PROJECTPROFESSIONAL
แผนโครงการ 3 (สำหรับฝ่าย) 46102f44-d912-47e7-b0ca-1bd7b70ada3b PROJECT_PLAN3_DEPT
แผนโครงการ 3 สำหรับคณะอาจารย์ 46974aed-363e-423c-9e6a-951037cec495 PROJECTPROFESSIONAL_FACULTY
แผนโครงการ 3 สำหรับนักเรียน ef3a3775-8287-4df8-ba28-8ab34902710a PROJECTPROFESSIONAL_STUDENT
แผนโครงการ 5 09015f9f-377f-4538-bbb5-f75ceb09358a PROJECTPREMIUM
แผนโครงการ 5 สำหรับคณะอาจารย์ 930cc132-4d6b-4d8c-8818-587d17c50d56 PROJECTPREMIUM_FACULTY
แผนโครงการ 5 สำหรับนักเรียน 149f0db2-7fde-45fa-80fa-7716317772c5 PROJECTPREMIUM_STUDENT
แผนโครงการ 1 beb6439c-caad-48d3-bf46-0c82871e12be PROJECT_P1
แผนโครงการ 1 (สำหรับฝ่าย) 84cd610f-a3f8-4beb-84ab-d9d2c902c6c9 PROJECT_PLAN1_DEPT
แผนโครงการ 3 สำหรับ GCC 074c6829-b3a0-430a-ba3d-aca365e57065 PROJECTPROFESSIONAL_GOV
แผนโครงการ 5 สำหรับ GCC f2230877-72be-4fec-b1ba-7156d6f75bd6 PROJECTPREMIUM_GOV
Dynamics 365 Customer Insights (และเอกสารแนบ) 1720c3f7-7da3-4a11-8324-92aad283eb68 DYN365_CUSTOMER_INSIGHTS_JOURNEYS_BASE