ภาพรวมสภาพแวดล้อม

สภาพแวดล้อม Power Platform คือพื้นที่สำหรับจัดเก็บ จัดการ และแชร์ข้อมูลทางธุรกิจ แอป แชทบอท และโฟลว์ต่างๆ ขององค์กรของคุณ นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นที่เก็บเพื่อแยกแอปที่อาจมีบทบาท ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยหรือกลุ่มเป้าหมายที่ต่างกัน วิธีที่คุณเลือกใช้สภาพแวดล้อมขึ้นอยู่กับองค์กรของคุณและแอปที่คุณกำลังพยายามสร้าง ตัวอย่างเช่น

 • คุณสามารถเลือกที่จะสร้างแอปหรือแชทบอทของคุณในสภาพแวดล้อมเดียวได้
 • คุณอาจสร้างสภาพแวดล้อมแยกต่างหากที่จัดกลุ่มแอปเวอร์ชันทดสอบและการใช้งานจริงของแอปหรือแชทบอทของคุณ
 • คุณอาจสร้างสภาพแวดล้อมที่แยกจากกันซึ่งสอดคล้องกับทีมหรือแผนกเฉพาะในบริษัทของคุณ แต่ละคนมีข้อมูลและแอปที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้ชมแต่ละรายการ
 • คุณอาจสร้างสภาพแวดล้อมแยกสำหรับสาขาทั่วโลกที่แตกต่างกันของบริษัทของคุณ

ขอบเขตสภาพแวดล้อม

แต่ละสภาพแวดล้อมถูกสร้างขึ้นภายใต้ผู้เช่า Azure Active Directory (Azure AD) และทรัพยากรสามารถเข้าถึงได้โดยผู้ใช้ภายในผู้เช่านั้น นอกจากนี้สภาพแวดล้อมยังผูกกับตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ เช่น สหรัฐอเมริกา เมื่อคุณสร้างแอปในสภาพแวดล้อม แอปนั้นจะถูกกำหนดเส้นทางไปยังศูนย์ข้อมูลในตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ดังกล่าวเท่านั้น รายการที่คุณสร้างในสภาพแวดล้อมดังกล่าว (รวมถึงแชทบอท การเชื่อมต่อ เกตเวย์ โฟลว์โดยใช้ Microsoft Power Automate และอื่นๆ) ยังผูกกับตำแหน่งที่ตั้งของสภาพแวดล้อม

สภาพแวดล้อมทั้งหมดสามารถมีศูนย์ หรือหนึ่งฐานข้อมูล Microsoft Dataverse ซึ่งให้ที่เก็บข้อมูลสวำหรับแอปและแชทบอทของคุณ ไม่ว่าความสามารถในการสร้างฐานข้อมูลสำหรับสภาพแวดล้อมของคุณจะขึ้นอยู่กับสิทธิ์การใช้งานที่คุณซื้อสำหรับ Power Apps และสิทธิ์ของคุณภายในสภาพแวดล้อมนั้นหรือไม่ ข้อมูลเพิ่มเติม: ข้อมูลการกำหนดราคา

เมื่อคุณสร้างแอปในสภาพแวดล้อม แอปนั้นจะได้รับอนุญาตให้เชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลที่ปรับใช้ในสภาพแวดล้อมเดียวกันเท่านั้น รวมถึง การเชื่อมต่อ เกตเวย์ โฟลว์ และ Dataverse ฐานข้อมูล ตัวอย่างเช่น ลองพิจารณาสถานการณ์ที่คุณได้สร้างสองสภาพแวดล้อมที่ชื่อ 'Test' และ 'Dev' และสร้างฐานข้อมูล Dataverse ในแต่ละสภาพแวดล้อม หากคุณสร้างแอปในสภาพแวดล้อม 'Test' แอปจะอนุญาตให้เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล 'Test' เท่านั้น จะไม่สามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล 'Dev' ได้

คุณยังสามารถย้ายทรัพยากรระหว่างสภาพแวดล้อมได้ด้วย ข้อมูลเพิ่มเติม: ย้ายทรัพยากร

ผู้เช่า Contoso Corporation ครอบคลุมสภาพแวดล้อมทั้งสาม ซึ่งแต่ละสภาพแวดล้อมมีแอป โฟลว์ และฐานข้อมูล Dataverse

การอนุญาตด้านสภาพแวดล้อม

สภาพแวดล้อมมีบทบาทในตัวสองอย่างที่กำหนดการเข้าถึงสิทธิ์ภายในสภาพแวดล้อม

 • บทบาท ผู้ดูแลสภาพแวดล้อม สามารถดำเนินการการดูแลระบบทั้งหมดบนสภาพแวดล้อม รวมถึงต่อไปนี้:
  • เพิ่มหรือเอาผู้ใช้หรือกลุ่มออกจากบทบาทผู้ดูแลสภาพแวดล้อมหรือผู้สร้างสภาพแวดล้อม
  • เตรียมใช้งานฐานข้อมูล Dataverse สำหรับสภาพแวดล้อม
  • ดูและจัดการทรัพยากรทั้งหมดที่สร้างภายในสภาพแวดล้อมนั้น
  • ตั้งค่านโยบายการป้องกันการสูญหายของข้อมูล ข้อมูลเพิ่มเติม: จัดการนโยบายการป้องกันการสูญหายของข้อมูล
   หลังจากสร้างฐานข้อมูลในสภาพแวดล้อม คุณสามารถใช้บทบาทผู้ดูแลระบบแทนบทบาทผู้ดูแลระบบสภาพแวดล้อม
 • บทบาทของ ผู้สร้างสภาพแวดล้อม สามารถสร้างทรัพยากรภายในสภาพแวดล้อม รวมถึงแอป การเชื่อมต่อ ตัวเชื่อมต่อที่กำหนดเอง เกตเวย์ และโฟลว์ โดยใช้ Power Automate

ผู้สร้างสภาพแวดล้อมยังสามารถแจกจ่ายแอปที่พวกเขาสร้างในสภาพแวดล้อมให้กับผู้ใช้อื่นในองค์กรของคุณ โดยการแชร์แอปกับผู้ใช้แต่ละราย กลุ่มความปลอดภัย หรือผู้ใช้ทั้งหมดในองค์กร ข้อมูลเพิ่มเติม: แบ่งปันแอปใน Power Apps

ผู้ใช้หรือกลุ่มที่ถูกกำหนดบทบาทสภาพแวดล้อมเหล่านี้ให้ จะไม่ได้รับการเข้าถึงฐานข้อมูลของสภาพแวดล้อมโดยอัตโนมัติ (ถ้ามี) และต้องได้รับสิทธิ์การเข้าถึงแยกต่างหาก

ผู้ใช้หรือกลุ่มความปลอดภัยสามารถกำหนดให้กับทั้งสองบทบาทโดยผู้ดูแลสภาพแวดล้อม โดยทำตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ใน กำหนดค่าความปลอดภัยของผู้ใช้กับทรัพยากรในสภาพแวดล้อม

ชนิดของสภาพแวดล้อม

มีสภาพแวดล้อมหลายชนิด ชนิดบ่งชี้วัตถุประสงค์ของสภาพแวดล้อมและกำหนดลักษณะ ตารางต่อไปนี้สรุปชนิดของสภาพแวดล้อมปัจจุบันที่คุณอาจพบ

ชนิด คำอธิบาย ความปลอดภัย
การใช้งานจริง สิ่งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สำหรับงานถาวรในองค์กร สามารถสร้างและเป็นเจ้าของโดยผู้ดูแลระบบหรือใครก็ได้ที่มีสิทธิ์การใช้งาน Power Apps โดยมีความจุฐานข้อมูล 1 GB ที่พร้อมใช้งาน สภาพแวดล้อมเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นสำหรับแต่ละฐานข้อมูล Dataverse ที่มีอยู่ เมื่ออัพเกรดเป็นเวอร์ชัน 9.0 หรือใหม่กว่า สภาพแวดล้อมการใช้งานจริง เป็นสิ่งที่คุณควรใช้กับสภาพแวดล้อมใด ที่คุณอาศัย การควบคุมโดยสมบูรณ์
ค่าเริ่มต้น เหล่านี้เป็นสภาพแวดล้อมการใช้งานจริงชนิดพิเศษ ผู้เช่าแต่ละรายมีสภาพแวดล้อมเริ่มต้นที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะกล่าวถึงลักษณะในส่วนต่อไปนี้ สภาพแวดล้อมเริ่มต้น การควบคุมที่จำกัด ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์การใช้งานทั้งหมด1 มีบทบาทผู้สร้างสภาพแวดล้อม
Sandbox สภาพแวดล้อมที่ไม่ใช่การใช้งานจริง ซึ่งมีคุณสมบัติ เช่น การคัดลอกและรีเซ็ต สภาพแวดล้อม Sandbox ใช้สำหรับการพัฒนาและการทดสอบ แยกจากการใช้งานจริง การเตรียมใช้งานสภาพแวดล้อม Sandbox สามารถจำกัดผู้ดูแลระบบ (เนื่องจากการสร้างสภาพแวดล้อมการใช้งานจริงอาจถูกบล็อก) แต่การแปลงจากการใช้งานจริงไปเป็นสภาพแวดล้อม Sandbox ไม่สามารถถูกบล็อกได้ การควบคุมโดยสมบูรณ์ หากใช้สำหรับการทดสอบ จะต้องมีการเข้าถึงของผู้ใช้เท่านั้น นักพัฒนาต้องการการเข้าถึงของผู้สร้างสภาพแวดล้อมเพื่อสร้างทรัพยากร
การทดลองใช้ สภาพแวดล้อมการทดลองใช้มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับความต้องการการทดสอบระยะสั้น และจะถูกล้างข้อมูลโดยอัตโนมัติหลังจากช่วงเวลาสั้นๆ ซึ่งจะหมดอายุหลังจาก 30 วัน และถูกจำกัดหนึ่งรายการต่อผู้ใช้ การเตรียมใช้งานสภาพแวดล้อมการทดลองสามารถจำกัดให้กับผู้ดูแลระบบได้ การควบคุมโดยสมบูรณ์
นักพัฒนา สภาพแวดล้อมของนักพัฒนาถูกสร้างขึ้นโดยผู้ใช้ที่มีสิทธิ์การใช้งานแผนสำหรับนักพัฒนา ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมพิเศษที่มีไว้สำหรับการใช้โดยเจ้าของเท่านั้น การจัดเตรียมสภาพแวดล้อมสำหรับนักพัฒนาสามารถจำกัดให้กับผู้ดูแลระบบได้ ข้อมูลเพิ่มเติม: ควบคุมการสร้างสภาพแวดล้อม สภาพแวดล้อมของนักพัฒนาจะพร้อมใช้งานตราบเท่าที่คุณใช้แผนนักพัฒนา Power Apps ข้อมูลเพิ่มเติม: แผนสำหรับนักพัฒนา Power Apps การควบคุมที่จำกัด ไม่สามารถกำหนดกลุ่มความปลอดภัยให้กับสภาพแวดล้อมสำหรับนักพัฒนา
Microsoft Dataverse for Teams สภาพแวดล้อม Dataverse for Teams ถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติสำหรับทีมที่เลือก เมื่อคุณสร้างแอปใน Teams โดยใช้แอปเป็นครั้งแรก หรือติดตั้งแอปจากแคตตาล็อกแอป ข้อมูลเพิ่มเติม: เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม Dataverse for Teams การควบคุมที่จำกัด ผู้ดูแลระบบมีการตั้งค่าที่จำกัดสำหรับสภาพแวดล้อม Teams ไม่มีการปรับแต่งบทบาทความปลอดภัยหรือการมอบหมายพร้อมใช้ สมาชิก Teams จะถูกแมปโดยอัตโนมัติกับชนิดการเป็นสมาชิก Teams ของพวกเขา - เจ้าของ สมาชิก และผู้เยี่ยมชม - ด้วยบทบาทความปลอดภัยที่ระบบกำหนดให้

1ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์การใช้งาน Power Apps, Power Automate, Microsoft 365 และ Dynamics 365, สิทธิ์การใช้งานแบบสแตนด์อโลน และสิทธิ์ใช้งานรุ่นทดลองใช้ฟรี

สภาพวแดล้อมเริ่มต้น

สภาพแวดล้อมเริ่มต้นเดียวจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติด้วย Power Apps สำหรับผู้เช่าแต่ละรายและแบ่งใช้โดยผู้ใช้ทั้งหมดในผู้เช่านั้น เมื่อใดก็ตามที่ผู้ใช้ใหม่ลงทะเบียนสำหรับ Power Apps พวกเขาจะถูกเพิ่มไปยังบทบาทผู้สร้างของสภาพแวดล้อมเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ จะไม่มีการเพิ่มผู้ใช้ในบทบาทผู้ดูแลสภาพแวดล้อมของสภาพแวดล้อมเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ สภาพแวดล้อมเริ่มต้นถูกสร้างขึ้นในภูมิภาคที่ใกล้เคียงที่สุดกับภูมิภาคเริ่มต้นของผู้เช่า Azure AD และถูกตั้งชื่อดังต่อไปนี้: "{ชื่อผู้เช่า Azure AD} (ค่าเริ่มต้น)"

คุณไม่สามารถลบสภาพแวดล้อมเริ่มต้น คุณไม่สามารถสำรองข้อมูลสภาพแวดล้อมเริ่มต้นด้วยตนเองได้ การสำรองข้อมูลระบบจะทำอย่างต่อเนื่อง

สภาพแวดล้อมเริ่มต้นถูกจำกัดไว้ที่ความจุที่เก็บข้อมูล 1 TB ในการเก็บข้อมูลเพิ่มเติม คุณสามารถสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานจริง สภาพแวดล้อมเริ่มต้นมีความจุรวมต่อไปนี้:

 • ความจุฐานข้อมูล Dataverse 3 GB
 • ความจุไฟล์ Dataverse 3 GB
 • ความจุรายการบันทึก Dataverse 1 GB

การตรวจสอบความจุที่ดำเนินการก่อนสร้างสภาพแวดล้อมใหม่จะไม่รวมความจุพื้นที่เก็บข้อมูลที่รวมอยู่ของสภาพแวดล้อมเริ่มต้นเมื่อคำนวณว่าคุณมีความจุเพียงพอที่จะสร้างสภาพแวดล้อมใหม่หรือไม่

กำหนดผู้ดูแลระบบไปยังสภาพแวดล้อมเริ่มต้น

ผู้ดูแลระบบ Microsoft 365 Power Platform จะได้รับการกำหนดบทบาทความปลอดภัยผู้ดูแลระบบ Dataverse โดยอัตโนมัติในสภาพแวดล้อมเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ใช้อื่นๆ ถูกเพิ่มเป็นผู้ดูแลระบบในสภาพแวดล้อมเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ เพื่อหลีกเลี่ยงความเป็นไปได้ของการปิดระบบการดูแลระบบในสภาพแวดล้อมเริ่มต้น เราขอแนะนำให้คุณกำหนดระบบบทบาทความปลอดภัยผู้ดูแลระบบให้กับผู้ใช้ที่เชื่อถือได้สองสามคนโดยไม่ต้องกำหนดบทบาทผู้ดูแลระบบ Power Platform ให้กับผู้ใช้เหล่านั้น ข้อมูลเพิ่มเติม: สภาพแวดล้อมที่มีฐานข้อมูล Dataverse

เปลี่ยนชื่อสภาพแวดล้อมค่าเริ่มต้น

สภาพแวดล้อมเริ่มต้นถูกสร้างขึ้นโดยใช้หลักการตั้งชื่อ {ชื่อผู้เช่า Azure AD} (ค่าเริ่มต้น) ผู้ดูแลระบบ Power Platform ควรพิจารณาเปลี่ยนชื่อสภาพแวดล้อมเริ่มต้นเป็นชื่อที่สื่อความหมายมากขึ้น เช่น สภาพแวดล้อมการเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคล ที่บ่งบอกถึงจุดประสงค์ของสภาพแวดล้อมอย่างชัดเจน

หมายเหตุ

หลังจากที่คุณเปลี่ยนชื่อของสภาพแวดล้อมเริ่มต้น คุณยังคงสามารถระบุสภาพแวดล้อมได้จากศูนย์จัดการ Power Platform ว่าเป็นสภาพแวดล้อมเดียวที่มี ชนิด สภาพแวดล้อมเป็น ค่าเริ่มต้น

ข้อมูลเพิ่มเติม: แก้ไขคุณสมบัติของสภาพแวดล้อม

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับสภาพแวดล้อมเริ่มต้น

สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมเริ่มต้น ให้ไปที่ จัดการสภาพแวดล้อมเริ่มต้น และ รักษาความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมเริ่มต้น

การผลิตและภาพแวดล้อมการทดลอง

คุณสามารถสร้างสภาพแวดล้อมสำหรับวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน สภาพแวดล้อมรุ่นทดลองใช้มีไว้เพื่อทดลองใช้สภาพแวดล้อมและประสบการณ์การใช้ฐานข้อมูลกับ Dataverse ซึ่งจะหมดอายุหลังจากระยะเวลาหนึ่ง

จัดการสภาพแวดล้อมในศูนย์จัดการ Power Platform

คุณสามารถดูและจัดการสภาพแวดล้อมของคุณในหน้า สภาพแวดล้อม ใน ศูนย์จัดการ Power Platform

รายการสภาพแวดล้อม

คุณสามารถจัดเรียงและค้นหารายการสภาพแวดล้อม สิ่งนี้มีประโยชน์หากคุณมีสภาพแวดล้อมจำนวนมากที่จะจัดการ

รายละเอียดของสภาพแวดล้อม

คุณสามารถดูรายละเอียดบางอย่างของสภาพแวดล้อมของคุณได้โดยเลือกสภาพแวดล้อมหนึ่ง เลือก ดูทั้งหมด เพื่อดูรายละเอียดสภาพแวดล้อมเพิ่มเติม

รายละเอียดสภาพแวดล้อม

เลือก แก้ไข เพื่อตรวจทานและแก้ไขรายละเอียดสภาพแวดล้อม

รายละเอียดสภาพแวดล้อมเพิ่มเติม

ข้อมูลประวัติสภาพแวดล้อม

ประวัติสภาพแวดล้อมช่วยให้ผู้ดูแลระบบทราบลำดับเวลาของวงจรชีวิตของสภาพแวดล้อมทั้งหมดตั้งแต่วินาทีแรกที่สร้างจนกระทั่งถูกลบโดยสมบูรณ์พร้อมการดำเนินการทั้งหมดที่ดำเนินการกับสภาพแวดล้อมในระหว่างนั้น เช่น แก้ไข คัดลอก รีเซ็ต เป็นต้น การดำเนินการในรูปแบบไทม์ไลน์คือ:

 • ชื่อการดำเนินการ: ตัวอย่างเช่น สร้าง
 • เวลาเริ่มต้น
 • เวลาสิ้นสุด: ถ้ามี
 • เริ่มโดย: ผู้ใช้
 • สถานะ: ตัวอย่างเช่น สำเร็จหรือล้มเหลว

หากต้องการดูประวัติสภาพแวดล้อม:

 1. เข้าสู่ระบบ ศูนย์การจัดการ Power Platform ในฐานะผู้ดูแลระบบ

 2. เลือก สภาพแวดล้อม แล้วเลือกหนึ่งสภาพแวดล้อมจากรายการ

 3. บนแถบคำสั่ง เลือก ประวัติ

ข้อมูลประวัติสภาพแวดล้อม

หมายเหตุ

 • การดำเนินการบางอย่าง เช่น แก้ไข จะแสดงการแก้ไขเป็นการดำเนินการ แต่ไม่แสดงรายละเอียดของการดำเนินการ
 • เมื่อสภาพแวดล้อมถูกลบโดยสมบูรณ์แล้ว ประวัติสภาพแวดล้อมก็จะถูกลบไปด้วย ดังนั้น จึงอาจไม่สามารถทราบได้ว่าใครเป็นผู้ลบสภาพแวดล้อมหลังจากที่ลบทิ้งถาวรแล้ว

ดูเพิ่มเติม