Sanal çekirdek satın alma modelini kullanan elastik havuzlar için kaynak sınırları

Şunlar için geçerlidir: Azure SQL Veritabanı

Bu makalede sanal çekirdek satın alma modelini kullanan Azure SQL Veritabanı elastik havuzları ve havuza alınan veritabanları için ayrıntılı kaynak sınırları sağlanır.

Önemli

Bazı durumlarda kullanılmayan alanı geri kazanmak için veritabanını küçültmeniz gerekebilir. Daha fazla bilgi için bkz. Azure SQL Veritabanında dosya alanını yönetme.

Elastik havuzun her salt okunur çoğaltması sanal çekirdekler, bellek, veri IOPS tempdb, , çalışanlar ve oturumlar gibi kendi kaynaklarına sahiptir. Her salt okunur çoğaltma, bu makalenin devamında ayrıntılı olarak ayrıntılarıyla anlatılan elastik havuz kaynak sınırlarına tabidir.

Aşağıdakileri kullanarak hizmet katmanını, işlem boyutunu (hizmet hedefi) ve depolama miktarını ayarlayabilirsiniz:

Önemli

Ölçeklendirme yönergeleri ve dikkat edilmesi gerekenler için bkz. Elastik havuzu ölçeklendirme.

Elastik havuzun tüm sanal çekirdekleri meşgulse, havuzdaki her veritabanı sorguları işlemek için eşit miktarda işlem kaynağı alır. Azure SQL Veritabanı, eşit işlem süresi dilimleri sağlayarak veritabanları arasında kaynak paylaşımı eşitliği sağlar. Elastik havuz kaynak paylaşımı eşitliği, veritabanı başına sanal çekirdek minimum değeri sıfır olmayan bir değere ayarlandığında her veritabanı için garanti edilen herhangi bir kaynak miktarına ek olarak sağlanır.

Not

Sanal çekirdek satın alma modelindeki Gen5 donanımı standart seri (Gen5) olarak yeniden adlandırıldı.

Önemli

Doğu Avustralya veya Güney Brezilya bölgelerinde yeni 4. Nesil veritabanları artık desteklenmemektedir.

Genel amaçlı - sağlanan işlem - standart seri (5. Nesil)

Genel amaçlı hizmet katmanı: standart seri (5. Nesil) (bölüm 1 / 3)

İşlem boyutu (hizmet hedefi) GP_Gen5_2 GP_Gen5_4 GP_Gen5_6 GP_Gen5_8 GP_Gen5_10
İşlem oluşturma 5. Nesil 5. Nesil 5. Nesil 5. Nesil 5. Nesil
Sanal çekirdekler 2 4 6 8 10
Bellek (GB) 10.4 20.8 31.1 41.5 51.9
Havuz başına en fazla sayıda DB 1 100 200 500 500 500
Columnstore desteği Evet Evet Evet Evet Evet
Bellek içi OLTP depolama (GB) Yok Yok Yok Yok Yok
Maksimum veri boyutu (GB) 512 756 1536 2048 2048
En büyük günlük boyutu (GB) 2 154 227 461 461 461
TempDB maksimum veri boyutu (GB) 64 128 192 256 320
Depolama türü Premium (Uzak) Depolama Premium (Uzak) Depolama Premium (Uzak) Depolama Premium (Uzak) Depolama Premium (Uzak) Depolama
Okuma GÇ gecikme süresi (yaklaşık) 5-10 ms 5-10 ms 5-10 ms 5-10 ms 5-10 ms
GÇ gecikme süresi yazma (yaklaşık) 5-7 ms 5-7 ms 5-7 ms 5-7 ms 5-7 ms
Havuz başına en fazla veri IOPS değeri 3 1.400 2,800 4,200 5,600 7,000
Havuz başına en yüksek günlük hızı (MB/sn) 12 24 36 48 60
Havuz başına en fazla eş zamanlı çalışan sayısı 4 210 420 630 840 1050
Havuz başına en fazla eşzamanlı oturum açma 4 210 420 630 840 1050
Havuz başına en fazla eşzamanlı dış bağlantı 5 21 42 63 84 105
Maks. eş zamanlı oturum 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
Veritabanı başına minimum/maksimum elastik havuz sanal çekirdek seçenekleri 0, 0.25, 0.5, 1, 2 0, 0.25, 0.5, 1...4 0, 0.25, 0.5, 1...6 0, 0.25, 0.5, 1...8 0, 0.25, 0.5, 1...10
Çoğaltma sayısı 1 1 1 1 1
Multi-AZ Evet Evet Evet Evet Evet
Okuma Amaçlı Ölçeği Genişletme Yok Yok Yok Yok Yok
Dahil edilen yedekleme depolama alanı 1X VERITABANı boyutu 1X VERITABANı boyutu 1X VERITABANı boyutu 1X VERITABANı boyutu 1X VERITABANı boyutu

1 Dikkat edilmesi gereken ek noktalar için bkz. Yoğun elastik havuzlarda kaynak yönetimi .

2 Belgelenen maksimum veri boyutu değerleri için. Maksimum veri boyutunun azaltılması, maksimum günlük boyutunu orantılı olarak azaltır.

3 8 KB ile 64 KB arasında değişen GÇ boyutları için en yüksek değer. Gerçek IOPS iş yüküne bağlıdır. Ayrıntılar için bkz. Veri GÇ İdaresi.

4 Herhangi bir veritabanı için en fazla eş zamanlı çalışan sayısı için bkz. Tek veritabanı kaynak sınırları. Örneğin, elastik havuz Gen5 kullanıyorsa ve veritabanı başına maksimum sanal çekirdek 2 olarak ayarlandıysa, maksimum eş zamanlı çalışan değeri 200'dür. Veritabanı başına maksimum sanal çekirdek 0,5 olarak ayarlanırsa, 5. Nesil'de sanal çekirdek başına en fazla 100 eş zamanlı çalışan olduğundan maksimum eş zamanlı çalışan değeri 50 olur. Veritabanı başına 1 sanal çekirdek veya daha az olan diğer maksimum sanal çekirdek ayarları için, maksimum eş zamanlı çalışan sayısı benzer şekilde yeniden ölçeklendirilir.

5Dış bağlantı olarak nelerin önemli olduğu hakkında ek ayrıntılar için bkz. Dış Bağlantılar.

Genel amaçlı hizmet katmanı: standart seri (5. Nesil) (bölüm 2 / 3)

İşlem boyutu (hizmet hedefi) GP_Gen5_12 GP_Gen5_14 GP_Gen5_16 GP_Gen5_18 GP_Gen5_20
İşlem oluşturma 5. Nesil 5. Nesil 5. Nesil en5 5. Nesil
Sanal çekirdekler 12 14 16 18 20
Bellek (GB) 62.3 72.7 83 93.4 103.8
Havuz başına en fazla sayıda DB 1 500 500 500 500 500
Columnstore desteği Evet Evet Evet Evet Evet
Bellek içi OLTP depolama (GB) Yok Yok Yok Yok Yok
Maksimum veri boyutu (GB) 2048 2048 2048 3072 3072
En büyük günlük boyutu (GB) 2 614 614 614 922 922
TempDB maksimum veri boyutu (GB) 384 448 512 576 640
Depolama türü Premium (Uzak) Depolama Premium (Uzak) Depolama Premium (Uzak) Depolama Premium (Uzak) Depolama Premium (Uzak) Depolama
Okuma GÇ gecikme süresi (yaklaşık) 5-10 ms 5-10 ms 5-10 ms 5-10 ms 5-10 ms
GÇ gecikme süresi yazma (yaklaşık) 5-7 ms 5-7 ms 5-7 ms 5-7 ms 5-7 ms
Havuz başına en fazla veri IOPS değeri 3 8,400 9,800 11,200 12,600 14,000
Havuz başına en yüksek günlük hızı (MB/sn) 62.5 62.5 62.5 62.5 62.5
Havuz başına en fazla eş zamanlı çalışan sayısı 4 1260 1470 1680 1890 2100
Havuz başına en fazla eşzamanlı oturum açma 4 1260 1470 1680 1890 2100
Havuz başına en fazla eşzamanlı dış bağlantı 5 126 147 150 150 150
Maks. eş zamanlı oturum 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
Veritabanı başına minimum/maksimum elastik havuz sanal çekirdek seçenekleri 0, 0.25, 0.5, 1...12 0, 0.25, 0.5, 1...14 0, 0.25, 0.5, 1...16 0, 0.25, 0.5, 1...18 0, 0.25, 0.5, 1...20
Çoğaltma sayısı 1 1 1 1 1
Multi-AZ Evet Evet Evet Evet Evet
Okuma Amaçlı Ölçeği Genişletme Yok Yok Yok Yok Yok
Dahil edilen yedekleme depolama alanı 1X VERITABANı boyutu 1X VERITABANı boyutu 1X VERITABANı boyutu 1X VERITABANı boyutu 1X VERITABANı boyutu

1 Ek konular için bkz. Yoğun elastik havuzlarda kaynak yönetimi .

2 Belgelenen maksimum veri boyutu değerleri için. Maksimum veri boyutunun azaltılması, maksimum günlük boyutunu orantılı olarak azaltır.

3 8 KB ile 64 KB arasında değişen GÇ boyutları için maksimum değer. Gerçek IOPS iş yüküne bağlıdır. Ayrıntılar için bkz. Veri GÇ İdaresi.

4 Herhangi bir veritabanı için en fazla eş zamanlı çalışan sayısı için bkz. Tek veritabanı kaynak sınırları. Örneğin, elastik havuz standart seri (5. Nesil) kullanıyorsa ve veritabanı başına maksimum sanal çekirdek 2 olarak ayarlandıysa, maksimum eş zamanlı çalışan değeri 200'dür. Veritabanı başına maksimum sanal çekirdek 0,5 olarak ayarlanırsa, standart serilerde (5. Nesil) sanal çekirdek başına en fazla 100 eş zamanlı çalışan olduğundan maksimum eş zamanlı çalışan değeri 50 olur. Veritabanı başına 1 sanal çekirdek veya daha az olan diğer maksimum sanal çekirdek ayarları için, maksimum eş zamanlı çalışan sayısı benzer şekilde yeniden ölçeklendirilir.

5Dış bağlantı olarak nelerin sayılmalarıyla ilgili ek ayrıntılar için bkz. Dış Bağlantılar.

Genel amaçlı hizmet katmanı: standart seri (5. Nesil) (bölüm 3/3)

İşlem boyutu (hizmet hedefi) GP_Gen5_24 GP_Gen5_32 GP_Gen5_40 GP_Gen5_80 GP_Gen5_128
İşlem oluşturma 5. Nesil 5. Nesil 5. Nesil 5. Nesil 5. Nesil
Sanal çekirdekler 24 32 40 80 1286
Bellek (GB) 124.6 166.1 207.6 415.2 625
Havuz başına en fazla sayıda DB 1 500 500 500 500 500
Columnstore desteği Evet Evet Evet Evet Evet
Bellek içi OLTP depolama (GB) Yok Yok Yok Yok Yok
Maksimum veri boyutu (GB) 3072 4096 4096 4096 4096
En büyük günlük boyutu (GB) 2 922 1229 1229 1229 1229
TempDB maksimum veri boyutu (GB) 768 1024 1280 2560 2560
Depolama türü Premium (Uzak) Depolama Premium (Uzak) Depolama Premium (Uzak) Depolama Premium (Uzak) Depolama Premium (Uzak) Depolama
Okuma GÇ gecikme süresi (yaklaşık) 5-10 ms 5-10 ms 5-10 ms 5-10 ms 5-10 ms
GÇ gecikme süresi yazma (yaklaşık) 5-7 ms 5-7 ms 5-7 ms 5-7 ms 5-7 ms
Havuz başına en fazla veri IOPS değeri 3 16,800 22,400 28,000 32,000 40,000
Havuz başına en yüksek günlük hızı (MB/sn) 62.5 62.5 62.5 62.5 62.5
Havuz başına en fazla eş zamanlı çalışan sayısı 4 2520 3360 4200 8400 13,440
Havuz başına en fazla eşzamanlı oturum açma 4 2520 3360 4200 8400 8400
Havuz başına en fazla eşzamanlı dış bağlantı 5 150 150 150 150 150
Maks. eş zamanlı oturum 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
Veritabanı başına minimum/maksimum elastik havuz sanal çekirdek seçenekleri 0, 0.25, 0.5, 1...20, 24 0, 0.25, 0.5, 1...20, 24, 32 0, 0.25, 0.5, 1...16, 24, 32, 40 0, 0.25, 0.5, 1...16, 24, 32, 40, 80 0, 0.25, 0.5, 1...16, 24, 32, 40, 80, 128
Çoğaltma sayısı 1 1 1 1 1
Multi-AZ Evet Evet Evet Evet Evet
Okuma Amaçlı Ölçeği Genişletme Yok Yok Yok Yok Yok
Dahil edilen yedekleme depolama alanı 1X VERITABANı boyutu 1X VERITABANı boyutu 1X VERITABANı boyutu 1X VERITABANı boyutu 1X VERITABANı boyutu

1 Dikkat edilmesi gereken ek noktalar için bkz. Yoğun elastik havuzlarda kaynak yönetimi .

2 Belgelenen maksimum veri boyutu değerleri için. Maksimum veri boyutunun azaltılması, maksimum günlük boyutunu orantılı olarak azaltır.

3 8 KB ile 64 KB arasında değişen GÇ boyutları için en yüksek değer. Gerçek IOPS iş yüküne bağlıdır. Ayrıntılar için bkz. Veri GÇ İdaresi.

4 Herhangi bir veritabanı için en fazla eş zamanlı çalışan sayısı için bkz. Tek veritabanı kaynak sınırları. Örneğin, elastik havuz standart seri (5. Nesil) kullanıyorsa ve veritabanı başına maksimum sanal çekirdek 2 olarak ayarlandıysa, maksimum eş zamanlı çalışan değeri 200'dür. Veritabanı başına maksimum sanal çekirdek 0,5 olarak ayarlanırsa, standart serilerde (5. Nesil) sanal çekirdek başına en fazla 100 eş zamanlı çalışan olduğundan maksimum eş zamanlı çalışan değeri 50'dir. Veritabanı başına 1 sanal çekirdek veya daha az olan diğer maksimum sanal çekirdek ayarları için, maksimum eş zamanlı çalışan sayısı benzer şekilde yeniden ölçeklendirilir.

5Dış bağlantı olarak nelerin önemli olduğu hakkında ek ayrıntılar için bkz. Dış Bağlantılar.

6 128 sanal çekirdek teklifi şu anda genel önizleme aşamasındadır.

Genel amaçlı - sağlanan işlem - Fsv2 serisi

Fsv2 Serisi Donanım (bölüm 1 / 2)

İşlem boyutu (hizmet hedefi) GP_Fsv2_8 GP_Fsv2_10 GP_Fsv2_12 GP_Fsv2_14 GP_Fsv2_16
İşlem oluşturma Fsv2 serisi Fsv2 serisi Fsv2 serisi Fsv2 serisi Fsv2 serisi
Sanal çekirdekler 8 10 12 14 16
Bellek (GB) 15.1 18.9 22.7 26.5 30.2
Havuz başına en fazla sayıda DB 1 500 500 500 500 500
Columnstore desteği Evet Evet Evet Evet Evet
Bellek içi OLTP depolama (GB) Yok Yok Yok Yok Yok
Maksimum veri boyutu (GB) 1024 1024 1024 1024 1536
En büyük günlük boyutu (GB) 2 336 336 336 336 512
TempDB maksimum veri boyutu (GB) 37 46 56 65 74
Depolama türü Uzak SSD Uzak SSD Uzak SSD Uzak SSD Uzak SSD
Okuma GÇ gecikme süresi (yaklaşık) 5-10 ms 5-10 ms 5-10 ms 5-10 ms 5-10 ms
GÇ gecikme süresi yazma (yaklaşık) 5-7 ms 5-7 ms 5-7 ms 5-7 ms 5-7 ms
Havuz başına en fazla veri IOPS değeri 3 5,600 7,000 8,400 9,800 11,200
Havuz başına en yüksek günlük hızı (MB/sn) 48 60 62.5 62.5 62.5
Havuz başına en fazla eş zamanlı çalışan sayısı 4 400 500 600 700 800
Havuz başına en fazla eşzamanlı oturum açma 4 800 1000 1200 1400 1600
Havuz başına en fazla eşzamanlı dış bağlantı 5 40 50 60 70 80
Maks. eş zamanlı oturum 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
Veritabanı başına minimum/maksimum elastik havuz sanal çekirdek seçenekleri 0-8 0-10 0-12 0-14 0-16
Çoğaltma sayısı 1 1 1 1 1
Multi-AZ Yok Yok Yok Yok Yok
Okuma Amaçlı Ölçeği Genişletme Yok Yok Yok Yok Yok
Dahil edilen yedekleme depolama alanı 1X VERITABANı boyutu 1X VERITABANı boyutu 1X VERITABANı boyutu 1X VERITABANı boyutu 1X VERITABANı boyutu

1 Dikkat edilmesi gereken ek noktalar için bkz. Yoğun elastik havuzlarda kaynak yönetimi .

2 Belgelenen maksimum veri boyutu değerleri için. Maksimum veri boyutunun azaltılması, maksimum günlük boyutunu orantılı olarak azaltır.

3 8 KB ile 64 KB arasında değişen GÇ boyutları için en yüksek değer. Gerçek IOPS iş yüküne bağlıdır. Ayrıntılar için bkz. Veri GÇ İdaresi.

4 Herhangi bir veritabanı için en fazla eş zamanlı çalışan sayısı için bkz. Tek veritabanı kaynak sınırları. Örneğin, elastik havuz standart seri (5. Nesil) kullanıyorsa ve veritabanı başına maksimum sanal çekirdek 2 olarak ayarlandıysa, maksimum eş zamanlı çalışan değeri 200'dür. Veritabanı başına maksimum sanal çekirdek 0,5 olarak ayarlanırsa, standart serilerde (5. Nesil) sanal çekirdek başına en fazla 100 eş zamanlı çalışan olduğundan maksimum eş zamanlı çalışan değeri 50'dir. Veritabanı başına 1 sanal çekirdek veya daha az olan diğer maksimum sanal çekirdek ayarları için, maksimum eş zamanlı çalışan sayısı benzer şekilde yeniden ölçeklendirilir.

5Dış bağlantı olarak nelerin önemli olduğu hakkında ek ayrıntılar için bkz. Dış Bağlantılar.

Fsv2 Serisi Donanım (bölüm 2/2)

İşlem boyutu (hizmet hedefi) GP_Fsv2_18 GP_Fsv2_20 GP_Fsv2_24 GP_Fsv2_32 GP_Fsv2_36 GP_Fsv2_72
İşlem oluşturma Fsv2 serisi Fsv2 serisi Fsv2 serisi Fsv2 serisi Fsv2 serisi Fsv2 serisi
Sanal çekirdekler 18 20 24 32 36 72
Bellek (GB) 34.0 37.8 45.4 60.5 68.0 136.0
Havuz başına en fazla sayıda DB 1 500 500 500 500 500
Columnstore desteği Evet Evet Evet Evet Evet Evet
Bellek içi OLTP depolama (GB) Yok Yok Yok Yok Yok Yok
Maksimum veri boyutu (GB) 1536 1536 1536 3072 3072 4096
En büyük günlük boyutu (GB) 2 512 512 512 1024 1024 1024
TempDB maksimum veri boyutu (GB) 83 93 111 148 167 333
Depolama türü Uzak SSD Uzak SSD Uzak SSD Uzak SSD Uzak SSD Uzak SSD
Okuma GÇ gecikme süresi (yaklaşık) 5-10 ms 5-10 ms 5-10 ms 5-10 ms 5-10 ms 5-10 ms
GÇ yazma gecikme süresi (yaklaşık) 5-7 ms 5-7 ms 5-7 ms 5-7 ms 5-7 ms 5-7 ms
Havuz başına en fazla veri IOPS değeri 3 12,600 14,000 16,800 22,400 25,200 31,200
Havuz başına en yüksek günlük hızı (MBps) 62.5 62.5 62.5 62.5 62.5 62.5
Havuz başına en fazla eş zamanlı çalışan sayısı 4 900 1000 1200 1600 1800 3600
Havuz başına en fazla eşzamanlı oturum açma sayısı 4 1800 2000 2400 3200 3600 7200
Havuz başına maksimum eşzamanlı dış bağlantı 5 90 100 120 150 150 150
Maks. eş zamanlı oturum 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
Veritabanı başına minimum/maksimum elastik havuz sanal çekirdek seçenekleri 0-18 0-20 0-24 0-32 0-36 0-72
Çoğaltma sayısı 1 1 1 1 1 1
Multi-AZ Yok Yok Yok Yok Yok Yok
Okuma Amaçlı Ölçeği Genişletme Yok Yok Yok Yok Yok Yok
Dahil edilen yedekleme depolama alanı 1X VERITABANı boyutu 1X VERITABANı boyutu 1X VERITABANı boyutu 1X VERITABANı boyutu 1X VERITABANı boyutu 1X VERITABANı boyutu

1 Ek konular için bkz. Yoğun elastik havuzlarda kaynak yönetimi .

2 Belgelenen maksimum veri boyutu değerleri için. Maksimum veri boyutunun azaltılması, maksimum günlük boyutunu orantılı olarak azaltır.

3 8 KB ile 64 KB arasında değişen GÇ boyutları için maksimum değer. Gerçek IOPS iş yüküne bağlıdır. Ayrıntılar için bkz. Veri GÇ İdaresi.

4 Herhangi bir veritabanı için en fazla eş zamanlı çalışan sayısı için bkz. Tek veritabanı kaynak sınırları. Örneğin, elastik havuz standart seri (5. Nesil) kullanıyorsa ve veritabanı başına maksimum sanal çekirdek 2 olarak ayarlandıysa, maksimum eş zamanlı çalışan değeri 200'dür. Veritabanı başına maksimum sanal çekirdek 0,5 olarak ayarlanırsa, standart serilerde (5. Nesil) sanal çekirdek başına en fazla 100 eş zamanlı çalışan olduğundan maksimum eş zamanlı çalışan değeri 50 olur. Veritabanı başına 1 sanal çekirdek veya daha az olan diğer maksimum sanal çekirdek ayarları için, maksimum eş zamanlı çalışan sayısı benzer şekilde yeniden ölçeklendirilir.

5Dış bağlantı olarak nelerin sayılmalarıyla ilgili ek ayrıntılar için bkz. Dış Bağlantılar.

Genel amaçlı - sağlanan işlem - DC serisi

İşlem boyutu (hizmet hedefi) GP_DC_2 GP_DC_4 GP_DC_6 GP_DC_8
İşlem oluşturma DC DC DC DC
Sanal çekirdekler 2 4 6 8
Bellek (GB) 9 18 27 36
Havuz başına en fazla sayıda DB 1 100 400 400 400
Columnstore desteği Evet Evet Evet Evet
Bellek içi OLTP depolama (GB) Yok Yok Yok Yok
Maksimum veri boyutu (GB) 756 1536 2048 2048
En büyük günlük boyutu (GB) 2 227 461 614 614
TempDB maksimum veri boyutu (GB) 64 128 192 256
Depolama türü Premium (Uzak) Depolama Premium (Uzak) Depolama Premium (Uzak) Depolama Premium (Uzak) Depolama
Okuma GÇ gecikme süresi (yaklaşık) 5-10 ms 5-10 ms 5-10 ms 5-10 ms
GÇ yazma gecikme süresi (yaklaşık) 5-7 ms 5-7 ms 5-7 ms 5-7 ms
Havuz başına en fazla veri IOPS değeri 3 1.400 2,800 4,200 5,600
Havuz başına en yüksek günlük hızı (MB/sn) 12 24 36 48
Havuz başına en fazla eş zamanlı çalışan sayısı 4 168 336 504 672
Havuz başına en fazla eşzamanlı oturum açma 4 168 336 504 672
Havuz başına en fazla eşzamanlı dış bağlantı 5 16 33 50 67
Maks. eş zamanlı oturum 30,000 30,000 30,000 30,000
Veritabanı başına minimum/maksimum elastik havuz sanal çekirdek seçenekleri 2 2...4 2...6 2...8
Çoğaltma sayısı 1 1 1 1
Multi-AZ Yok Yok Yok Yok
Okuma Amaçlı Ölçeği Genişletme Yok Yok Yok Yok
Dahil edilen yedekleme depolama alanı 1X VERITABANı boyutu 1X VERITABANı boyutu 1X VERITABANı boyutu 1X VERITABANı boyutu

1 Dikkat edilmesi gereken ek noktalar için bkz. Yoğun elastik havuzlarda kaynak yönetimi .

2 Belgelenen maksimum veri boyutu değerleri için. Maksimum veri boyutunun azaltılması, maksimum günlük boyutunu orantılı olarak azaltır.

3 8 KB ile 64 KB arasında değişen GÇ boyutları için en yüksek değer. Gerçek IOPS iş yüküne bağlıdır. Ayrıntılar için bkz. Veri GÇ İdaresi.

4 Herhangi bir veritabanı için en fazla eş zamanlı çalışan sayısı için bkz. Tek veritabanı kaynak sınırları. Örneğin, elastik havuz standart seri (5. Nesil) kullanıyorsa ve veritabanı başına maksimum sanal çekirdek 2 olarak ayarlandıysa, maksimum eş zamanlı çalışan değeri 200'dür. Veritabanı başına maksimum sanal çekirdek 0,5 olarak ayarlanırsa, standart serilerde (5. Nesil) sanal çekirdek başına en fazla 100 eş zamanlı çalışan olduğundan maksimum eş zamanlı çalışan değeri 50'dir. Veritabanı başına 1 sanal çekirdek veya daha az olan diğer maksimum sanal çekirdek ayarları için, maksimum eş zamanlı çalışan sayısı benzer şekilde yeniden ölçeklendirilir.

5Dış bağlantı olarak nelerin önemli olduğu hakkında ek ayrıntılar için bkz. Dış Bağlantılar.

İş Açısından Kritik - sağlanan işlem - standart seri (5. Nesil)

İş Açısından Kritik hizmet katmanı: standart seri (5. Nesil) (bölüm 1 / 3)

İşlem boyutu (hizmet hedefi) BC_Gen5_4 BC_Gen5_6 BC_Gen5_8 BC_Gen5_10 BC_Gen5_12
İşlem oluşturma 5. Nesil 5. Nesil 5. Nesil 5. Nesil 5. Nesil
Sanal çekirdekler 4 6 8 10 12
Bellek (GB) 20.8 31.1 41.5 51.9 62.3
Havuz başına en fazla sayıda DB 1 50 100 100 100 100
Columnstore desteği Evet Evet Evet Evet Evet
Bellek içi OLTP depolama (GB) 3.14 4.71 6.28 8.65 11.02
Maksimum veri boyutu (GB) 1024 1536 2048 2048 3072
En büyük günlük boyutu (GB) 2 307 307 461 461 922
TempDB maksimum veri boyutu (GB) 128 192 256 320 384
En büyük yerel depolama boyutu (GB) 4829 4829 4829 4829 4829
Depolama türü Yerel SSD Yerel SSD Yerel SSD Yerel SSD Yerel SSD
Okuma GÇ gecikme süresi (yaklaşık) 1-2 ms 1-2 ms 1-2 ms 1-2 ms 1-2 ms
GÇ yazma gecikme süresi (yaklaşık) 1-2 ms 1-2 ms 1-2 ms 1-2 ms 1-2 ms
Havuz başına en fazla veri IOPS değeri 3 18.000 27,000 36,000 45.000 54,000
Havuz başına en yüksek günlük hızı (MBps) 60 90 120 120 120
Havuz başına en fazla eş zamanlı çalışan sayısı 4 420 630 840 1050 1260
Havuz başına en fazla eşzamanlı oturum açma sayısı 4 420 630 840 1050 1260
Havuz başına maksimum eşzamanlı dış bağlantı 5 42 63 84 105 126
Maks. eş zamanlı oturum 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
Veritabanı başına minimum/maksimum elastik havuz sanal çekirdek seçenekleri 0, 0.25, 0.5, 1...4 0, 0.25, 0.5, 1...6 0, 0.25, 0.5, 1...8 0, 0.25, 0.5, 1...10 0, 0.25, 0.5, 1...12
Çoğaltma sayısı 4 4 4 4 4
Multi-AZ Evet Evet Evet Evet Evet
Okuma Amaçlı Ölçeği Genişletme Evet Evet Evet Evet Evet
Dahil edilen yedekleme depolama alanı 1X VERITABANı boyutu 1X VERITABANı boyutu 1X VERITABANı boyutu 1X VERITABANı boyutu 1X VERITABANı boyutu

1 Dikkat edilmesi gereken ek noktalar için bkz. Yoğun elastik havuzlarda kaynak yönetimi .

2 Belgelenen maksimum veri boyutu değerleri için. Maksimum veri boyutunun azaltılması, maksimum günlük boyutunu orantılı olarak azaltır.

3 8 KB ile 64 KB arasında değişen GÇ boyutları için en yüksek değer. Gerçek IOPS iş yüküne bağlıdır. Ayrıntılar için bkz. Veri GÇ İdaresi.

4 Herhangi bir veritabanı için en fazla eş zamanlı çalışan sayısı için bkz. Tek veritabanı kaynak sınırları. Örneğin, elastik havuz standart seri (5. Nesil) kullanıyorsa ve veritabanı başına maksimum sanal çekirdek 2 olarak ayarlandıysa, maksimum eş zamanlı çalışan değeri 200'dür. Veritabanı başına maksimum sanal çekirdek 0,5 olarak ayarlanırsa, standart serilerde (5. Nesil) sanal çekirdek başına en fazla 100 eş zamanlı çalışan olduğundan maksimum eş zamanlı çalışan değeri 50'dir. Veritabanı başına 1 sanal çekirdek veya daha az olan diğer maksimum sanal çekirdek ayarları için, maksimum eş zamanlı çalışan sayısı benzer şekilde yeniden ölçeklendirilir.

5Dış bağlantı olarak nelerin önemli olduğu hakkında ek ayrıntılar için bkz. Dış Bağlantılar.

İş Açısından Kritik hizmet katmanı: standart seri (5. Nesil) (bölüm 2 / 3)

İşlem boyutu (hizmet hedefi) BC_Gen5_14 BC_Gen5_16 BC_Gen5_18 BC_Gen5_20 BC_Gen5_24
İşlem oluşturma 5. Nesil 5. Nesil 5. Nesil 5. Nesil 5. Nesil
Sanal çekirdekler 14 16 18 20 24
Bellek (GB) 72.7 83 93.4 103.8 124.6
Havuz başına en fazla sayıda DB 1 100 100 100 100 100
Columnstore desteği Evet Evet Evet Evet Evet
Bellek içi OLTP depolama (GB) 13.39 15,77 18.14 20.51 25.25
Maksimum veri boyutu (GB) 3072 3072 3072 3072 4096
En büyük günlük boyutu (GB) 2 922 922 922 922 1229
TempDB maksimum veri boyutu (GB) 448 512 576 640 768
En büyük yerel depolama boyutu (GB) 4829 4829 4829 4829 4829
Depolama türü Yerel SSD Yerel SSD Yerel SSD Yerel SSD Yerel SSD
Okuma GÇ gecikme süresi (yaklaşık) 1-2 ms 1-2 ms 1-2 ms 1-2 ms 1-2 ms
GÇ yazma gecikme süresi (yaklaşık) 1-2 ms 1-2 ms 1-2 ms 1-2 ms 1-2 ms
Havuz başına en fazla veri IOPS değeri 3 63,000 72,000 81,000 90,000 108,000
Havuz başına en yüksek günlük hızı (MBps) 120 120 120 120 120
Havuz başına en fazla eş zamanlı çalışan sayısı 4 1470 1680 1890 2100 2520
Havuz başına en fazla eşzamanlı oturum açma sayısı 4 1470 1680 1890 2100 2520
Havuz başına maksimum eşzamanlı dış bağlantı 5 147 150 150 150 150
Maks. eş zamanlı oturum 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
Veritabanı başına minimum/maksimum elastik havuz sanal çekirdek seçenekleri 0, 0.25, 0.5, 1...14 0, 0.25, 0.5, 1...16 0, 0.25, 0.5, 1...18 0, 0.25, 0.5, 1...20 0, 0.25, 0.5, 1...20, 24
Çoğaltma sayısı 4 4 4 4 4
Multi-AZ Evet Evet Evet Evet Evet
Okuma Amaçlı Ölçeği Genişletme Evet Evet Evet Evet Evet
Dahil edilen yedekleme depolama alanı 1X VERITABANı boyutu 1X VERITABANı boyutu 1X VERITABANı boyutu 1X VERITABANı boyutu 1X VERITABANı boyutu

1 Ek konular için bkz. Yoğun elastik havuzlarda kaynak yönetimi .

2 Belgelenen maksimum veri boyutu değerleri için. Maksimum veri boyutunun azaltılması, maksimum günlük boyutunu orantılı olarak azaltır.

3 8 KB ile 64 KB arasında değişen GÇ boyutları için maksimum değer. Gerçek IOPS iş yüküne bağlıdır. Ayrıntılar için bkz. Veri GÇ İdaresi.

4 Herhangi bir veritabanı için en fazla eş zamanlı çalışan sayısı için bkz. Tek veritabanı kaynak sınırları. Örneğin, elastik havuz standart seri (5. Nesil) kullanıyorsa ve veritabanı başına maksimum sanal çekirdek 2 olarak ayarlandıysa, maksimum eş zamanlı çalışan değeri 200'dür. Veritabanı başına maksimum sanal çekirdek 0,5 olarak ayarlanırsa, standart serilerde (5. Nesil) sanal çekirdek başına en fazla 100 eş zamanlı çalışan olduğundan maksimum eş zamanlı çalışan değeri 50 olur. Veritabanı başına 1 sanal çekirdek veya daha az olan diğer maksimum sanal çekirdek ayarları için, maksimum eş zamanlı çalışan sayısı benzer şekilde yeniden ölçeklendirilir.

İş Açısından Kritik hizmet katmanı: standart seri (5. Nesil) (bölüm 3/3)

İşlem boyutu (hizmet hedefi) BC_Gen5_32 BC_Gen5_40 BC_Gen5_80 BC_Gen5_128
İşlem oluşturma 5. Nesil 5. Nesil 5. Nesil 5. Nesil
Sanal çekirdekler 32 40 80 1286
Bellek (GB) 166.1 207.6 415.2 625
Havuz başına en fazla sayıda DB 1 100 100 100 100
Columnstore desteği Evet Evet Evet Evet
Bellek içi OLTP depolama (GB) 37.94 52.23 131.68 227.02
Maksimum veri boyutu (GB) 4096 4096 4096 4096
En büyük günlük boyutu (GB) 2 1229 1229 1229 1229
TempDB maksimum veri boyutu (GB) 1024 1280 2560 2560
En büyük yerel depolama boyutu (GB) 4829 4829 4829 4829
Depolama türü Yerel SSD Yerel SSD Yerel SSD Yerel SSD
Okuma GÇ gecikme süresi (yaklaşık) 1-2 ms 1-2 ms 1-2 ms 1-2 ms
GÇ yazma gecikme süresi (yaklaşık) 1-2 ms 1-2 ms 1-2 ms 1-2 ms
Havuz başına en fazla veri IOPS değeri 3 144,000 180,000 256,000 409,600
Havuz başına en yüksek günlük hızı (MBps) 120 120 120 120
Havuz başına en fazla eş zamanlı çalışan sayısı 4 3360 4200 8400 13440
Havuz başına en fazla eşzamanlı oturum açma sayısı 4 3360 4200 8400 8400
Havuz başına maksimum eşzamanlı dış bağlantı 5 150 150 150 150
Maks. eş zamanlı oturum 30,000 30,000 30,000 30,000
Veritabanı başına minimum/maksimum elastik havuz sanal çekirdek seçenekleri 0, 0.25, 0.5, 1...20, 24, 32 0, 0.25, 0.5, 1...20, 24, 32, 40 0, 0.25, 0.5, 1...20, 24, 32, 40, 80 0, 0.25, 0.5, 1...20, 24, 32, 40, 80, 128
Çoğaltma sayısı 4 4 4 4
Multi-AZ Evet Evet Evet Evet
Okuma Amaçlı Ölçeği Genişletme Evet Evet Evet Evet
Dahil edilen yedekleme depolama alanı 1X VERITABANı boyutu 1X VERITABANı boyutu 1X VERITABANı boyutu 1X VERITABANı boyutu

1 Dikkat edilmesi gereken ek noktalar için bkz. Yoğun elastik havuzlarda kaynak yönetimi .

2 Belgelenen maksimum veri boyutu değerleri için. Maksimum veri boyutunun azaltılması, maksimum günlük boyutunu orantılı olarak azaltır.

3 8 KB ile 64 KB arasında değişen GÇ boyutları için en yüksek değer. Gerçek IOPS iş yüküne bağlıdır. Ayrıntılar için bkz. Veri GÇ İdaresi.

4 Herhangi bir veritabanı için en fazla eş zamanlı çalışan sayısı için bkz. Tek veritabanı kaynak sınırları. Örneğin, elastik havuz standart seri (5. Nesil) kullanıyorsa ve veritabanı başına maksimum sanal çekirdek 2 olarak ayarlandıysa, maksimum eş zamanlı çalışan değeri 200'dür. Veritabanı başına maksimum sanal çekirdek 0,5 olarak ayarlanırsa, standart serilerde (5. Nesil) sanal çekirdek başına en fazla 100 eş zamanlı çalışan olduğundan maksimum eş zamanlı çalışan değeri 50'dir. Veritabanı başına 1 sanal çekirdek veya daha az olan diğer maksimum sanal çekirdek ayarları için, maksimum eş zamanlı çalışan sayısı benzer şekilde yeniden ölçeklendirilir.

5Dış bağlantı olarak nelerin önemli olduğu hakkında ek ayrıntılar için bkz. Dış Bağlantılar.

6 128 sanal çekirdek teklifi şu anda genel önizleme aşamasındadır.

İş Açısından Kritik - sağlanan işlem - M serisi

M serisi donanım kullanılabilirliği hakkında önemli bilgiler için bkz. M serisi tarafından desteklenen Azure teklif türleri.

M serisi donanım (bölüm 1 / 2)

İşlem boyutu (hizmet hedefi) BC_M_8 BC_M_10 BC_M_12 BC_M_14 BC_M_16 BC_M_18
İşlem oluşturma M serisi M serisi M serisi M serisi M serisi M serisi
Sanal çekirdekler 8 10 12 14 16 18
Bellek (GB) 235.4 294.3 353.2 412.0 470.9 529.7
Havuz başına en fazla sayıda DB 1 100 100 100 100 100 100
Columnstore desteği Evet Evet Evet Evet Evet Evet
Bellek içi OLTP depolama (GB) 64 80 96 112 128 150
Maksimum veri boyutu (GB) 512 640 768 896 1024 1152
En büyük günlük boyutu (GB) 2 171 213 256 299 341 384
TempDB maksimum veri boyutu (GB) 256 320 384 448 512 576
En büyük yerel depolama boyutu (GB) 13,836 13,836 13,836 13,836 13,836 13,836
Depolama türü Yerel SSD Yerel SSD Yerel SSD Yerel SSD Yerel SSD Yerel SSD
Okuma GÇ gecikme süresi (yaklaşık) 1-2 ms 1-2 ms 1-2 ms 1-2 ms 1-2 ms 1-2 ms
GÇ yazma gecikme süresi (yaklaşık) 1-2 ms 1-2 ms 1-2 ms 1-2 ms 1-2 ms 1-2 ms
Havuz başına en fazla veri IOPS değeri 3 12,499 15,624 18,748 21,873 24,998 28,123
Havuz başına en yüksek günlük hızı (MBps) 48 60 72 84 96 108
Havuz başına en fazla eş zamanlı çalışan sayısı 4 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800
Havuz başına en fazla eşzamanlı oturum açma sayısı 4 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800
Maks. eş zamanlı oturum 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
Havuz başına maksimum eşzamanlı dış bağlantı 5 80 100 120 140 150 150
Veritabanı başına minimum/maksimum elastik havuz sanal çekirdek seçenekleri 0-8 0-10 0-12 0-14 0-16 0-18
Çoğaltma sayısı 4 4 4 4 4 4
Multi-AZ Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır
Okuma Amaçlı Ölçeği Genişletme Evet Evet Evet Evet Evet Evet
Dahil edilen yedekleme depolama alanı 1X VERITABANı boyutu 1X VERITABANı boyutu 1X VERITABANı boyutu 1X VERITABANı boyutu 1X VERITABANı boyutu 1X VERITABANı boyutu

1 Dikkat edilmesi gereken ek noktalar için bkz. Yoğun elastik havuzlarda kaynak yönetimi .

2 Belgelenen maksimum veri boyutu değerleri için. Maksimum veri boyutunun azaltılması, maksimum günlük boyutunu orantılı olarak azaltır.

3 8 KB ile 64 KB arasında değişen GÇ boyutları için en yüksek değer. Gerçek IOPS iş yüküne bağlıdır. Ayrıntılar için bkz. Veri GÇ İdaresi.

4 Herhangi bir veritabanı için en fazla eş zamanlı çalışan sayısı için bkz. Tek veritabanı kaynak sınırları. Örneğin, elastik havuz standart seri (5. Nesil) kullanıyorsa ve veritabanı başına maksimum sanal çekirdek 2 olarak ayarlandıysa, maksimum eş zamanlı çalışan değeri 200'dür. Veritabanı başına maksimum sanal çekirdek 0,5 olarak ayarlanırsa, standart serilerde (5. Nesil) sanal çekirdek başına en fazla 100 eş zamanlı çalışan olduğundan maksimum eş zamanlı çalışan değeri 50'dir. Veritabanı başına 1 sanal çekirdek veya daha az olan diğer maksimum sanal çekirdek ayarları için, maksimum eş zamanlı çalışan sayısı benzer şekilde yeniden ölçeklendirilir.

5Dış bağlantı olarak nelerin önemli olduğu hakkında ek ayrıntılar için bkz. Dış Bağlantılar.

M serisi donanım (bölüm 2/2)

İşlem boyutu (hizmet hedefi) BC_M_20 BC_M_24 BC_M_32 BC_M_64 BC_M_128
İşlem oluşturma M serisi M serisi M serisi M serisi M serisi
Sanal çekirdekler 20 24 32 64 128
Bellek (GB) 588.6 706.3 941.8 1883.5 3767.0
Havuz başına en fazla sayıda DB 1 100 100 100 100 100
Columnstore desteği Evet Evet Evet Evet Evet
Bellek içi OLTP depolama (GB) 172 216 304 704 1768
Maksimum veri boyutu (GB) 1280 1536 2048 4096 4096
En büyük günlük boyutu (GB) 2 427 512 683 1024 1024
TempDB maksimum veri boyutu (GB) 640 768 1024 2048 4096
En büyük yerel depolama boyutu (GB) 13,836 13,836 13,836 13,836 13,836
Depolama türü Yerel SSD Yerel SSD Yerel SSD Yerel SSD Yerel SSD
Okuma GÇ gecikme süresi (yaklaşık) 1-2 ms 1-2 ms 1-2 ms 1-2 ms 1-2 ms
GÇ gecikme süresi yazma (yaklaşık) 1-2 ms 1-2 ms 1-2 ms 1-2 ms 1-2 ms
Havuz başına en fazla veri IOPS değeri 3 31,248 37,497 49,996 99,993 160.000
Havuz başına en yüksek günlük hızı (MB/sn) 120 144 192 264 264
Havuz başına en fazla eş zamanlı çalışan sayısı 4 2.000 2,400 3,200 6,400 12,800
Havuz başına en fazla eşzamanlı oturum açma 4 2.000 2,400 3,200 6,400 12,800
Maks. eş zamanlı oturum 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
Havuz başına en fazla eşzamanlı dış bağlantı 5 150 150 150 150 150
Çoğaltma sayısı 4 4 4 4 4
Multi-AZ Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır
Okuma Amaçlı Ölçeği Genişletme Evet Evet Evet Evet Evet
Dahil edilen yedekleme depolama alanı 1X VERITABANı boyutu 1X VERITABANı boyutu 1X VERITABANı boyutu 1X VERITABANı boyutu 1X VERITABANı boyutu

1 Dikkat edilmesi gereken ek noktalar için bkz. Yoğun elastik havuzlarda kaynak yönetimi .

2 Belgelenen maksimum veri boyutu değerleri için. Maksimum veri boyutunun azaltılması, maksimum günlük boyutunu orantılı olarak azaltır.

3 8 KB ile 64 KB arasında değişen GÇ boyutları için en yüksek değer. Gerçek IOPS iş yüküne bağlıdır. Ayrıntılar için bkz. Veri GÇ İdaresi.

4 Herhangi bir veritabanı için en fazla eş zamanlı çalışan sayısı için bkz. Tek veritabanı kaynak sınırları. Örneğin, elastik havuz standart seri (5. Nesil) kullanıyorsa ve veritabanı başına maksimum sanal çekirdek 2 olarak ayarlandıysa, maksimum eş zamanlı çalışan değeri 200'dür. Veritabanı başına maksimum sanal çekirdek 0,5 olarak ayarlanırsa, standart serilerde (5. Nesil) sanal çekirdek başına en fazla 100 eş zamanlı çalışan olduğundan maksimum eş zamanlı çalışan değeri 50'dir. Veritabanı başına 1 sanal çekirdek veya daha az olan diğer maksimum sanal çekirdek ayarları için, maksimum eş zamanlı çalışan sayısı benzer şekilde yeniden ölçeklendirilir.

5Dış bağlantı olarak nelerin önemli olduğu hakkında ek ayrıntılar için bkz. Dış Bağlantılar.

İş Açısından Kritik - sağlanan işlem - DC serisi

İşlem boyutu (hizmet hedefi) BC_DC_2 BC_DC_4 BC_DC_6 BC_DC_8
İşlem oluşturma DC DC DC DC
Sanal çekirdekler 2 4 6 8
Bellek (GB) 9 18 27 36
Havuz başına en fazla sayıda DB 1 50 100 100 100
Columnstore desteği Evet Evet Evet Evet
Bellek içi OLTP depolama (GB) 1.7 3.7 5.9 8.2
Maksimum veri boyutu (GB) 768 768 768 768
En büyük günlük boyutu (GB) 2 230 230 230 230
TempDB maksimum veri boyutu (GB) 64 128 192 256
En büyük yerel depolama boyutu (GB) 1406 1406 1406 1406
Depolama türü Yerel SSD Yerel SSD Yerel SSD Yerel SSD
Okuma GÇ gecikme süresi (yaklaşık) 1-2 ms 1-2 ms 1-2 ms 1-2 ms
GÇ gecikme süresi yazma (yaklaşık) 1-2 ms 1-2 ms 1-2 ms 1-2 ms
Havuz başına en fazla veri IOPS değeri 3 15,750 31,500 47,250 56,000
Havuz başına en yüksek günlük hızı (MB/sn) 20 60 90 120
Havuz başına en fazla eş zamanlı çalışan sayısı 4 168 336 504 672
Havuz başına en fazla eşzamanlı oturum açma 4 168 336 504 672
Havuz başına en fazla eşzamanlı dış bağlantı 5 16 33 50 67
Maks. eş zamanlı oturum 30,000 30,000 30,000 30,000
Veritabanı başına minimum/maksimum elastik havuz sanal çekirdek seçenekleri 2 2...4 2...6 2...8
Çoğaltma sayısı 4 4 4 4
Multi-AZ Hayır Hayır Hayır Hayır
Okuma Amaçlı Ölçeği Genişletme Evet Evet Evet Evet
Dahil edilen yedekleme depolama alanı 1X VERITABANı boyutu 1X VERITABANı boyutu 1X VERITABANı boyutu 1X VERITABANı boyutu

1 Dikkat edilmesi gereken ek noktalar için bkz. Yoğun elastik havuzlarda kaynak yönetimi .

2 Belgelenen maksimum veri boyutu değerleri için. Maksimum veri boyutunun azaltılması, maksimum günlük boyutunu orantılı olarak azaltır.

3 8 KB ile 64 KB arasında değişen GÇ boyutları için en yüksek değer. Gerçek IOPS iş yüküne bağlıdır. Ayrıntılar için bkz. Veri GÇ İdaresi.

4 Herhangi bir veritabanı için en fazla eş zamanlı çalışan sayısı için bkz. Tek veritabanı kaynak sınırları. Örneğin, elastik havuz standart seri (5. Nesil) kullanıyorsa ve veritabanı başına maksimum sanal çekirdek 2 olarak ayarlandıysa, maksimum eş zamanlı çalışan değeri 200'dür. Veritabanı başına maksimum sanal çekirdek 0,5 olarak ayarlanırsa, standart serilerde (5. Nesil) sanal çekirdek başına en fazla 100 eş zamanlı çalışan olduğundan maksimum eş zamanlı çalışan değeri 50'dir. Veritabanı başına 1 sanal çekirdek veya daha az olan diğer maksimum sanal çekirdek ayarları için, maksimum eş zamanlı çalışan sayısı benzer şekilde yeniden ölçeklendirilir.

5Dış bağlantı olarak nelerin önemli olduğu hakkında ek ayrıntılar için bkz. Dış Bağlantılar.

Havuza alınan veritabanları için veritabanı özellikleri

Her elastik havuz için isteğe bağlı olarak havuzdaki kaynak tüketimi desenlerini değiştirmek için veritabanı başına en düşük ve en yüksek sanal çekirdek sayısını belirtebilirsiniz. Belirtilen en düşük ve en yüksek değerler havuzdaki tüm veritabanlarına uygulanır. Havuzdaki tek tek veritabanları için en düşük ve en yüksek sanal çekirdeklerin özelleştirilmesi desteklenmez.

Veritabanı başına en yüksek depolama alanını da ayarlayabilirsiniz; örneğin, bir veritabanının tüm havuz depolama alanını kullanmasını önleyebilirsiniz. Bu ayar her veritabanı için bağımsız olarak yapılandırılabilir.

Aşağıdaki tabloda havuza alınan veritabanları için veritabanı başına özellikler açıklanmaktadır.

Özellik Açıklama
Veritabanı başına en fazla sanal çekirdek Havuzdaki herhangi bir veritabanının, havuzdaki diğer veritabanları tarafından kullanıma göre kullanılabiliyorsa kullanabileceği sanal çekirdek sayısı üst sınırı. Veritabanı başına maksimum sanal çekirdek, veritabanı için kaynak garantisi değildir. Her veritabanındaki iş yükünün yeterli performans için tüm kullanılabilir havuz kaynaklarına ihtiyacı yoksa, tek bir veritabanının havuz kaynaklarını tekeline almasını önlemek için veritabanı başına en fazla sanal çekirdek ayarlamayı göz önünde bulundurun. Havuz genellikle tüm veritabanlarının aynı anda zirveye çıkarılmadığı veritabanları için sık ve soğuk kullanım desenleri varsaydığından bir derece fazla işleme beklenir.
Veritabanı başına en az sanal çekirdek Havuzdaki herhangi bir veritabanı için ayrılmış en az sanal çekirdek sayısı. Havuzdaki diğer veritabanları tarafından kaynak tüketimine bakılmaksızın her veritabanı için kaynak kullanılabilirliğini garanti etmek istediğinizde veritabanı başına en az sanal çekirdek ayarlamayı göz önünde bulundurun. Veritabanı başına en az sanal çekirdek 0 olarak ayarlanabilir ve aynı zamanda varsayılan değerdir. Bu özellik 0 ile veritabanı başına ortalama sanal çekirdek kullanımı arasında bir yere ayarlanır.
Veritabanı başına maksimum depolama alanı Havuzdaki bir veritabanı için kullanıcı tarafından ayarlanan en büyük veritabanı boyutu. Havuza alınan veritabanları ayrılmış havuz depolama alanını paylaşır, bu nedenle bir veritabanının ulaşabileceği boyut, kalan havuz depolama alanının küçük ve en büyük veritabanı boyutuyla sınırlıdır. Veritabanı boyutu üst sınırı, veri dosyalarının boyut üst sınırını ifade eder ve günlük dosyası tarafından kullanılan alanı içermez.

Önemli

Elastik havuzdaki kaynaklar sınırlı olduğundan veritabanı başına en az sanal çekirdek değerini 0'dan büyük bir değere ayarlamak, her veritabanı tarafından kaynak kullanımını örtük olarak sınırlar. Belirli bir noktada havuzdaki veritabanlarının çoğu boştaysa, en düşük sanal çekirdek garantisini karşılamak için ayrılmış kaynaklar o anda etkin olan veritabanları için kullanılamaz.

Ayrıca, veritabanı başına en az sanal çekirdek değerini 0'dan büyük bir değere ayarlamak, havuza eklenebilen veritabanı sayısını örtük olarak sınırlar. Örneğin, 20 sanal çekirdek havuzunda en düşük sanal çekirdek sayısını 2 olarak ayarlarsanız, her veritabanı için 2 sanal çekirdek ayrıldığından havuza 10'dan fazla veritabanı ekleyemezsiniz.

Veritabanı başına özellikler sanal çekirdeklerle ifade edilse de veri GÇ, günlük GÇ, arabellek havuzu belleği ve çalışan iş parçacıkları gibi diğer kaynak türlerinin tüketimini de yönetir. Veritabanı sanal çekirdek değerlerine göre minimum ve maksimum değerleri ayarladığınızda, tüm kaynak türleri için rezervasyonlar ve sınırlar orantılı olarak ayarlanır.

Veritabanı başına en düşük ve en yüksek sanal çekirdek değerleri kullanıcı iş yükleri tarafından kaynak tüketimine uygulanır, ancak iç işlemler tarafından kaynak tüketimine uygulanmaz. Örneğin, veritabanı başına maksimum sanal çekirdek sayısı havuz sanal çekirdeklerinin yarısına ayarlanmış bir veritabanı için, kullanıcı iş yükü arabellek havuzu belleğinin yarısından fazlasını kullanamaz. Ancak bu veritabanı, iç işlemler tarafından yüklenen arabellek havuzundaki sayfalardan yararlanmaya devam edebilir. Daha fazla bilgi için bkz . Kullanıcı iş yüklerine ve iç işlemlere göre kaynak tüketimi.

Not

Elastik havuzlardaki tek tek veritabanlarının kaynak sınırları genellikle aynı işlem boyutuna (hizmet hedefi) sahip havuzların dışındaki tek veritabanlarıyla aynıdır. Örneğin, bir GP_S_Gen5_10 veritabanı için en fazla eş zamanlı çalışan sayısı 750 çalışandır. Bu nedenle, GP_Gen5_10 havuzundaki bir veritabanı için en fazla eş zamanlı çalışan sayısı da 750 çalışandır. GP_Gen5_10 havuzundaki toplam eş zamanlı çalışan sayısının 1050 olduğunu unutmayın. Tek tek veritabanları için en fazla eş zamanlı çalışan sayısı için bkz. Tek veritabanı kaynak sınırları.

Önceden kullanılabilir donanım

Bu bölüm, daha önce kullanılabilir donanımlarla ilgili ayrıntıları içerir.

Önemli

4. nesil donanım kullanımdan kaldırılıyor ve 18 Aralık 2019'da duyuruldu . Azure SQL Veritabanları, elastik havuzlar veya SQL yönetilen örnekleri için 4. Nesil kullanan müşteriler, 31 Ocak 2023'den önce standart seri (Gen5) gibi şu anda kullanılabilir olan donanıma geçiş yapmalıdır.

4. Nesil donanımı kullanımdan kaldırma ve geçerli donanıma geçiş hakkında daha fazla bilgi için 4. Nesil kullanımdan kaldırma hakkındaki Blog gönderimize bakın. Mevcut 4. Nesil veritabanları, elastik havuzlar ve SQL yönetilen örnekleri, eşdeğer standart seri (5. Nesil) donanıma otomatik olarak geçirilir.

Otomatik geçişin neden olduğu kapalı kalma süresi, seçilen hizmet katmanı içindeki ölçeklendirme işlemleri sırasındaki kapalı kalma süresine çok az ve benzer olacaktır. İş yüklerinde plansız kesintileri önlemek için, 31 Ocak 2023'den önce tercih edilen zamanda proaktif olarak geçiş.

Genel amaçlı hizmet katmanı: 4. Nesil işlem platformu (bölüm 1/ 2)

İşlem boyutu (hizmet hedefi) GP_Gen4_1 GP_Gen4_2 GP_Gen4_3 GP_Gen4_4 GP_Gen4_5 GP_Gen4_6
İşlem oluşturma 4. Nesil 4. Nesil 4. Nesil 4. Nesil 4. Nesil 4. Nesil
Sanal çekirdekler 1 2 3 4 5 6
Bellek (GB) 7 14 21 28 35 42
Havuz başına en fazla sayıda DB 1 100 200 500 500 500 500
Columnstore desteği Evet Evet Evet Evet Evet Evet
Bellek içi OLTP depolama (GB) Yok Yok Yok Yok Yok Yok
Maksimum veri boyutu (GB) 512 756 1536 1536 1536 2048
En büyük günlük boyutu 2 154 227 461 461 461 614
TempDB maksimum veri boyutu (GB) 32 64 96 128 160 192
Depolama türü Premium (Uzak) Depolama Premium (Uzak) Depolama Premium (Uzak) Depolama Premium (Uzak) Depolama Premium (Uzak) Depolama Premium (Uzak) Depolama
Okuma GÇ gecikme süresi (yaklaşık) 5-10 ms 5-10 ms 5-10 ms 5-10 ms 5-10 ms 5-10 ms
GÇ gecikme süresi yazma (yaklaşık) 5-7 ms 5-7 ms 5-7 ms 5-7 ms 5-7 ms 5-7 ms
Havuz başına en fazla veri IOPS değeri 3 400 800 1200 1600 2000 2400
Havuz başına en yüksek günlük hızı (MB/sn) 6 12 18 24 30 36
Havuz başına en fazla eş zamanlı çalışansayısı 4 210 420 630 840 1050 1260
Havuz başına en fazla eşzamanlı oturum açma 4 210 420 630 840 1050 1260
Havuz başına en fazla eşzamanlı dış bağlantı 5 21 42 63 84 105 126
Maks. eş zamanlı oturum 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
Veritabanı başına minimum/maksimum elastik havuz sanal çekirdek seçenekleri 0, 0.25, 0.5, 1 0, 0.25, 0.5, 1, 2 0, 0.25, 0.5, 1...3 0, 0.25, 0.5, 1...4 0, 0.25, 0.5, 1...5 0, 0.25, 0.5, 1...6
Çoğaltma sayısı 1 1 1 1 1 1
Multi-AZ Yok Yok Yok Yok Yok Yok
Okuma Amaçlı Ölçeği Genişletme Yok Yok Yok Yok Yok Yok
Dahil edilen yedekleme depolama alanı 1X VERITABANı boyutu 1X VERITABANı boyutu 1X VERITABANı boyutu 1X VERITABANı boyutu 1X VERITABANı boyutu 1X VERITABANı boyutu

1 Dikkat edilmesi gereken ek noktalar için bkz. Yoğun elastik havuzlarda kaynak yönetimi .

2 Belgelenen maksimum veri boyutu değerleri için. Maksimum veri boyutunun azaltılması, maksimum günlük boyutunu orantılı olarak azaltır.

3 8 KB ile 64 KB arasında değişen GÇ boyutları için en yüksek değer. Gerçek IOPS iş yüküne bağlıdır. Ayrıntılar için bkz. Veri GÇ İdaresi.

4 Herhangi bir veritabanı için en fazla eş zamanlı çalışan sayısı için bkz. Tek veritabanı kaynak sınırları. Örneğin, elastik havuz standart seri (5. Nesil) kullanıyorsa ve veritabanı başına maksimum sanal çekirdek 2 olarak ayarlandıysa, maksimum eş zamanlı çalışan değeri 200'dür. Veritabanı başına maksimum sanal çekirdek 0,5 olarak ayarlanırsa, standart serilerde (5. Nesil) sanal çekirdek başına en fazla 100 eş zamanlı çalışan olduğundan maksimum eş zamanlı çalışan değeri 50'dir. Veritabanı başına 1 sanal çekirdek veya daha az olan diğer maksimum sanal çekirdek ayarları için, maksimum eş zamanlı çalışan sayısı benzer şekilde yeniden ölçeklendirilir.

5Dış bağlantı olarak nelerin önemli olduğu hakkında ek ayrıntılar için bkz. Dış Bağlantılar.

Genel amaçlı hizmet katmanı: 4. Nesil işlem platformu (bölüm 2/2)

İşlem boyutu (hizmet hedefi) GP_Gen4_7 GP_Gen4_8 GP_Gen4_9 GP_Gen4_10 GP_Gen4_16 GP_Gen4_24
İşlem oluşturma 4. Nesil 4. Nesil 4. Nesil 4. Nesil 4. Nesil 4. Nesil
Sanal çekirdekler 7 8 9 10 16 24
Bellek (GB) 49 56 63 70 112 159.5
Havuz başına en fazla sayıda DB 1 500 500 500 500 500 500
Columnstore desteği Evet Evet Evet Evet Evet Evet
Bellek içi OLTP depolama (GB) Yok Yok Yok Yok Yok Yok
Maksimum veri boyutu (GB) 2048 2048 2048 2048 3584 4096
En büyük günlük boyutu (GB) 2 614 614 614 614 1075 1229
TempDB maksimum veri boyutu (GB) 224 256 288 320 512 768
Depolama türü Premium (Uzak) Depolama Premium (Uzak) Depolama Premium (Uzak) Depolama Premium (Uzak) Depolama Premium (Uzak) Depolama Premium (Uzak) Depolama
Okuma GÇ gecikme süresi (yaklaşık) 5-10 ms 5-10 ms 5-10 ms 5-10 ms 5-10 ms 5-10 ms
GÇ yazma gecikme süresi (yaklaşık) 5-7 ms 5-7 ms 5-7 ms 5-7 ms 5-7 ms 5-7 ms
Havuz başına en fazla veri IOPS değeri 3 2800 3200 3600 4000 6400 9600
Havuz başına en yüksek günlük hızı (MBps) 42 48 54 60 62.5 62.5
Havuz başına en fazla eş zamanlı çalışan sayısı 4 1470 1680 1890 2100 3360 5040
En fazla eşzamanlı oturum açma havuzu 4 1470 1680 1890 2100 3360 5040
Havuz başına maksimum eşzamanlı dış bağlantı 5 147 150 150 150 150 150
Maks. eş zamanlı oturum 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
Veritabanı başına minimum/maksimum elastik havuz sanal çekirdek seçenekleri 0, 0.25, 0.5, 1...7 0, 0.25, 0.5, 1...8 0, 0.25, 0.5, 1...9 0, 0.25, 0.5, 1...10 0, 0.25, 0.5, 1...10, 16 0, 0.25, 0.5, 1...10, 16, 24
Çoğaltma sayısı 1 1 1 1 1 1
Multi-AZ Yok Yok Yok Yok Yok Yok
Okuma Amaçlı Ölçeği Genişletme Yok Yok Yok Yok Yok Yok
Dahil edilen yedekleme depolama alanı 1X VERITABANı boyutu 1X VERITABANı boyutu 1X VERITABANı boyutu 1X VERITABANı boyutu 1X VERITABANı boyutu 1X VERITABANı boyutu

1 Dikkat edilmesi gereken ek noktalar için bkz. Yoğun elastik havuzlarda kaynak yönetimi .

2 Belgelenen maksimum veri boyutu değerleri için. Maksimum veri boyutunun azaltılması, maksimum günlük boyutunu orantılı olarak azaltır.

3 8 KB ile 64 KB arasında değişen GÇ boyutları için en yüksek değer. Gerçek IOPS iş yüküne bağlıdır. Ayrıntılar için bkz. Veri GÇ İdaresi.

4 Herhangi bir veritabanı için en fazla eş zamanlı çalışan sayısı için bkz. Tek veritabanı kaynak sınırları. Örneğin, elastik havuz standart seri (5. Nesil) kullanıyorsa ve veritabanı başına maksimum sanal çekirdek 2 olarak ayarlandıysa, maksimum eş zamanlı çalışan değeri 200'dür. Veritabanı başına maksimum sanal çekirdek 0,5 olarak ayarlanırsa, standart serilerde (5. Nesil) sanal çekirdek başına en fazla 100 eş zamanlı çalışan olduğundan maksimum eş zamanlı çalışan değeri 50'dir. Veritabanı başına 1 sanal çekirdek veya daha az olan diğer maksimum sanal çekirdek ayarları için, maksimum eş zamanlı çalışan sayısı benzer şekilde yeniden ölçeklendirilir.

5Dış bağlantı olarak nelerin önemli olduğu hakkında ek ayrıntılar için bkz. Dış Bağlantılar.

İş açısından kritik - sağlanan işlem - 4. Nesil

Önemli

Doğu Avustralya veya Güney Brezilya bölgelerinde yeni 4. Nesil veritabanları artık desteklenmemektedir.

İş açısından kritik hizmet katmanı: 4. Nesil işlem platformu (bölüm 1/ 2)

İşlem boyutu (hizmet hedefi) BC_Gen4_2 BC_Gen4_3 BC_Gen4_4 BC_Gen4_5 BC_Gen4_6
İşlem oluşturma 4. Nesil 4. Nesil 4. Nesil 4. Nesil 4. Nesil
Sanal çekirdekler 2 3 4 5 6
Bellek (GB) 14 21 28 35 42
Havuz başına en fazla sayıda DB 1 50 100 100 100 100
Columnstore desteği Evet Evet Evet Evet Evet
Bellek içi OLTP depolama (GB) 2 3 4 5 6
Depolama türü Yerel SSD Yerel SSD Yerel SSD Yerel SSD Yerel SSD
Maksimum veri boyutu (GB) 1024 1024 1024 1024 1024
En büyük günlük boyutu (GB) 2 307 307 307 307 307
TempDB maksimum veri boyutu (GB) 64 96 128 160 192
En büyük yerel depolama boyutu (GB) 1356 1356 1356 1356 1356
Okuma GÇ gecikme süresi (yaklaşık) 1-2 ms 1-2 ms 1-2 ms 1-2 ms 1-2 ms
GÇ gecikme süresi yazma (yaklaşık) 1-2 ms 1-2 ms 1-2 ms 1-2 ms 1-2 ms
Havuz başına en fazla veri IOPS değeri 3 9,000 13,500 18.000 22,500 27,000
Havuz başına en yüksek günlük hızı (MB/sn) 20 30 40 50 60
Havuz başına en fazla eş zamanlı çalışan sayısı 4 420 630 840 1050 1260
Havuz başına en fazla eşzamanlı oturum açma 4 420 630 840 1050 1260
Havuz başına en fazla eşzamanlı dış bağlantı 5 42 63 84 105 126
Maks. eş zamanlı oturum 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
Veritabanı başına minimum/maksimum elastik havuz sanal çekirdek seçenekleri 0, 0.25, 0.5, 1, 2 0, 0.25, 0.5, 1...3 0, 0.25, 0.5, 1...4 0, 0.25, 0.5, 1...5 0, 0.25, 0.5, 1...6
Çoğaltma sayısı 4 4 4 4 4
Multi-AZ Evet Evet Evet Evet Evet
Okuma Amaçlı Ölçeği Genişletme Evet Evet Evet Evet Evet
Dahil edilen yedekleme depolama alanı 1X VERITABANı boyutu 1X VERITABANı boyutu 1X VERITABANı boyutu 1X VERITABANı boyutu 1X VERITABANı boyutu

1 Dikkat edilmesi gereken ek noktalar için bkz. Yoğun elastik havuzlarda kaynak yönetimi .

2 Belgelenen maksimum veri boyutu değerleri için. Maksimum veri boyutunun azaltılması, maksimum günlük boyutunu orantılı olarak azaltır.

3 8 KB ile 64 KB arasında değişen GÇ boyutları için en yüksek değer. Gerçek IOPS iş yüküne bağlıdır. Ayrıntılar için bkz. Veri GÇ İdaresi.

4 Herhangi bir veritabanı için en fazla eş zamanlı çalışan sayısı için bkz. Tek veritabanı kaynak sınırları. Örneğin, elastik havuz standart seri (5. Nesil) kullanıyorsa ve veritabanı başına maksimum sanal çekirdek 2 olarak ayarlandıysa, maksimum eş zamanlı çalışan değeri 200'dür. Veritabanı başına maksimum sanal çekirdek 0,5 olarak ayarlanırsa, standart serilerde (5. Nesil) sanal çekirdek başına en fazla 100 eş zamanlı çalışan olduğundan maksimum eş zamanlı çalışan değeri 50'dir. Veritabanı başına 1 sanal çekirdek veya daha az olan diğer maksimum sanal çekirdek ayarları için, maksimum eş zamanlı çalışan sayısı benzer şekilde yeniden ölçeklendirilir.

5Dış bağlantı olarak nelerin önemli olduğu hakkında ek ayrıntılar için bkz. Dış Bağlantılar.

İş açısından kritik hizmet katmanı: 4. Nesil işlem platformu (bölüm 2/2)

İşlem boyutu (hizmet hedefi) BC_Gen4_7 BC_Gen4_8 BC_Gen4_9 BC_Gen4_10 BC_Gen4_16 BC_Gen4_24
İşlem oluşturma 4. Nesil 4. Nesil 4. Nesil 4. Nesil 4. Nesil 4. Nesil
Sanal çekirdekler 7 8 9 10 16 24
Bellek (GB) 49 56 63 70 112 159.5
Havuz başına en fazla sayıda DB 1 100 100 100 100 100 100
Columnstore desteği Yok Yok Yok Yok Yok Yok
Bellek içi OLTP depolama (GB) 7 8 9.5 11 20 36
Depolama türü Yerel SSD Yerel SSD Yerel SSD Yerel SSD Yerel SSD Yerel SSD
Maksimum veri boyutu (GB) 1024 1024 1024 1024 1024 1024
En büyük günlük boyutu (GB) 2 307 307 307 307 307 307
TempDB maksimum veri boyutu (GB) 224 256 288 320 512 768
En büyük yerel depolama boyutu (GB) 1356 1356 1356 1356 1356 1356
Okuma GÇ gecikme süresi (yaklaşık) 1-2 ms 1-2 ms 1-2 ms 1-2 ms 1-2 ms 1-2 ms
GÇ yazma gecikme süresi (yaklaşık) 1-2 ms 1-2 ms 1-2 ms 1-2 ms 1-2 ms 1-2 ms
Havuz başına en fazla veri IOPS değeri 3 31,500 36,000 40,500 45.000 72,000 96,000
Havuz başına en yüksek günlük hızı (MBps) 70 80 80 80 80 80
Havuz başına en fazla eş zamanlı çalışan sayısı 4 1470 1680 1890 2100 3360 5040
Havuz başına en fazla eşzamanlı oturum açma 4 1470 1680 1890 2100 3360 5040
Havuz başına en fazla eşzamanlı dış bağlantı 5 147 150 150 150 150 150
Maks. eş zamanlı oturum 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
Veritabanı başına minimum/maksimum elastik havuz sanal çekirdek seçenekleri 0, 0.25, 0.5, 1...7 0, 0.25, 0.5, 1...8 0, 0.25, 0.5, 1...9 0, 0.25, 0.5, 1...10 0, 0.25, 0.5, 1...10, 16 0, 0.25, 0.5, 1...10, 16, 24
Çoğaltma sayısı 4 4 4 4 4 4
Multi-AZ Evet Evet Evet Evet Evet Evet
Okuma Amaçlı Ölçeği Genişletme Evet Evet Evet Evet Evet Evet
Dahil edilen yedekleme depolama alanı 1X VERITABANı boyutu 1X VERITABANı boyutu 1X VERITABANı boyutu 1X VERITABANı boyutu 1X VERITABANı boyutu 1X VERITABANı boyutu

1 Dikkat edilmesi gereken ek noktalar için bkz. Yoğun elastik havuzlarda kaynak yönetimi .

2 Belgelenen maksimum veri boyutu değerleri için. Maksimum veri boyutunun azaltılması, maksimum günlük boyutunu orantılı olarak azaltır.

3 8 KB ile 64 KB arasında değişen GÇ boyutları için en yüksek değer. Gerçek IOPS iş yüküne bağlıdır. Ayrıntılar için bkz. Veri GÇ İdaresi.

4 Herhangi bir veritabanı için en fazla eş zamanlı çalışan sayısı için bkz. Tek veritabanı kaynak sınırları. Örneğin, elastik havuz standart seri (5. Nesil) kullanıyorsa ve veritabanı başına maksimum sanal çekirdek 2 olarak ayarlandıysa, maksimum eş zamanlı çalışan değeri 200'dür. Veritabanı başına maksimum sanal çekirdek 0,5 olarak ayarlanırsa, standart serilerde (5. Nesil) sanal çekirdek başına en fazla 100 eş zamanlı çalışan olduğundan maksimum eş zamanlı çalışan değeri 50'dir. Veritabanı başına 1 sanal çekirdek veya daha az olan diğer maksimum sanal çekirdek ayarları için, maksimum eş zamanlı çalışan sayısı benzer şekilde yeniden ölçeklendirilir.

5Dış bağlantı olarak nelerin önemli olduğu hakkında ek ayrıntılar için bkz. Dış Bağlantılar.

Sonraki adımlar