array_distinctfunction (Databricks SQL)

yinelenen değerleri 'den arraykaldırır.

Söz dizimi

array_distinct(array)

Bağımsız değişkenler

  • array: ARRAY ifadesi.

Döndürülenler

işlevi, tüm yinelenen değerlerin kaldırıldığı giriş bağımsız değişkeniyle aynı türde bir dizi döndürür.

Örnekler

> SELECT array_distinct(array(1, 2, 3, NULL, 3));
 [1,2,3,NULL]