array_union Işlev

Şunun için geçerlidir:evet olarak işaretlendi Databricks SQL denetimi yes Databricks Runtime olarak işaretlendi

yinelemeleri olmadan ve array2 birleşimindeki öğelerin bir dizisini array1 döndürür.

Sözdizimi

array_union(array1, array2)

Bağımsız değişken

  • array1: Dizi.
  • array2: ile aynı türde array1bir ARRAY.

Döndürür

ile aynı türde arraybir ARRAY.

Örnekler

> SELECT array_union(array(1, 2, 2, 3), array(1, 3, 5));
 [1,2,3,5]