<=>(lt eq gt sign) işleci (Databricks SQL)

Null olmayan işlenenler için ile EQUAL(=) aynı sonucu verir, ancak her ikisi NULLfalse de ise , bunlardan biri NULLise döndürürtrue.

Söz dizimi

expr1 <=> expr2

Bağımsız değişkenler

  • expr1: Karşılaştırılabilir türde bir ifade.
  • expr2: ile expr1en az ortak türü paylaşan ifade.

Döndürülenler

BOOLE DEĞERI.

Bu işleç şunun için bir eş anlamlıdır: expr1 is not distinct from expr2

Örnekler

> SELECT 2 <=> 2;
 true
> SELECT 1 <=> '1';
 true
> SELECT true <=> NULL;
 false
> SELECT NULL <=> NULL;
 true