<> (lt gt sign) işleci

Şunun için geçerlidir:evet olarak işaretlendi Databricks SQL denetimi yes Databricks Runtime olarak işaretlendi

eşit değilse expr1expr2veya false başka bir şekilde döndürürtrue.

Söz dizimi

expr1 <> expr2

Bağımsız değişkenler

  • expr1: Karşılaştırılabilir türde bir ifade.
  • expr2: ile expr1en az ortak türü paylaşan ifade.

Döndürülenler

BOOLE DEĞERI.

Bu işlev != (bangeq işareti) işlecinin eş anlamlısıdır.

Örnekler

> SELECT 2 <> 2;
 false
> SELECT 3 <> 2;
 true
> SELECT 1 <> '1';
 false
> SELECT true <> NULL;
 NULL
> SELECT NULL <> NULL;
 NULL