İş öğeleri pencere öğesi için grafik yapılandırma

Azure DevOps Services | Azure DevOps Server 2022 - Azure DevOps Server 2019 | TFS 2018

İş Öğeleri için Grafik pencere öğesi, düz liste sorgularını seçmenize ve desteklenen grafik türlerinden herhangi birini destekleyecek şekilde yapılandırmanıza olanak tanır. Bu pencere öğesini yapılandırmak için uyguladığınız adımlar, sorgu tabanlı grafik yapılandırmak için uyguladığınız adımlara çok benzer.

Bir panodaki grafiği görüntülemek için Sorgu>Grafikleri sayfasından başlayabilir ve grafiği panoya eklemeyi seçebilirsiniz. Panoya eklenen grafikler, yeniden etiketleyebileceğiniz, yeniden boyutlandırabileceğiniz ve yeniden yapılandırabileceğiniz İş Öğeleri için Grafik pencere öğesi olarak gösterilir. İsterseniz , bir İş Öğeleri için Grafik pencere öğesi ekleyebilir, sorguyu seçebilir ve grafiği normal şekilde yapılandırabilirsiniz.

İş Öğeleri için Grafik pencere öğesinden gerçekleştirebileceğiniz ve Sorgu>Grafikleri sayfasından gerçekleştirebileceğiniz tek görev, iş öğelerini Etiketlere göre gruplandırmaktır. Bu özellik Azure DevOps server 2022 ve sonraki sürümlerde desteklenir.

Önkoşullar

Karşılanması gereken önkoşullar, gerekli izinlere sahip olmak, Paylaşılan Sorgular klasörü altında düz liste sorgusu tanımlayıp kaydetmek ve pencere öğesini eklemek istediğiniz panoyu oluşturmaktır.

İzinler

Varsayılan olarak, Temel erişimi veya üzeri olan kullanıcılar grafik oluşturabilir. Paydaş erişimi olan kullanıcılar Sorgular sayfasından grafikleri görüntüleyemez veya oluşturamaz, ancak ekip panosuna eklenen grafikleri görüntüleyebilir. Ayrıntılar için bkz . Paydaş erişimi hızlı başvurusu.

 • Sorguyu Paylaşılan Sorgular klasörüne kaydetmek için, sorguları bir klasör altına kaydetme izinlerinin verilmesi gerekir. Verilen izinleri almak için bkz. Sorgular ve sorgu klasörleri üzerinde izinleri ayarlama.
 • Ekip panosuna pencere öğesi eklemek için ekibin üyesi veya Proje Yöneticileri güvenlik grubunun üyesi olmanız gerekir.
 • Bir proje panosuna pencere öğesi eklemek için, panoyu oluşturmuş olmanız veya panoyu düzenleme izinlerine sahip olmanız ya da Proje Yöneticileri güvenlik grubunun üyesi olmanız gerekir.
 • Panoya eklenen sorgu tabanlı pencere öğesini görüntülemek için temel alınan sorguda Okuma izinlerine sahip olmanız gerekir. Bu izin reddedildiyse pencere öğesi bir Pencere Öğesi yüklenemedi iletisiyle görüntülenir.

Not

Genel proje için Paydaş erişimi olan kullanıcılar, Temel erişime sahip kullanıcılar gibi sorgu grafiği özelliklerine tam erişime sahiptir. Ayrıntılar için bkz . Paydaş erişimi hızlı başvurusu.

 • Sorguyu Paylaşılan Sorgular klasörüne kaydetmek için, sorguları bir klasör altına kaydetme izinlerinin verilmesi gerekir. Verilen izinleri almak için bkz. Sorgular ve sorgu klasörleri üzerinde izinleri ayarlama.
 • Ekip panosuna pencere öğesi eklemek için ekibin üyesi veya Proje Yöneticileri güvenlik grubunun üyesi olmanız gerekir.
 • Panoya eklenen sorgu tabanlı pencere öğesini görüntülemek için temel alınan sorguda Okuma izinlerine sahip olmanız gerekir. Bu izin reddedildiyse pencere öğesi bir Pencere Öğesi yüklenemedi iletisiyle görüntülenir.

Pano izinleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Pano izinlerini ayarlama.

Düz liste sorgusu tanımlama ve kaydetme

İş Öğeleri için Grafik pencere öğesinden, grafiğini yapmak istediğiniz iş öğelerini içeren sorguyu seçersiniz. Grafiğinizi destekleyecek bir sorgu oluştururken Düz liste sorgusu oluşturma bölümünde sağlanan yönergeleri izleyin.

İpucu

İş Öğeleri için Grafik pencere öğesini yapılandırmaya başlar ve ardından seçmek istediğiniz sorguyu eklerseniz, yeni eklenen sorguyu seçmek için pano tarayıcı sayfanızı yenilemeniz gerekir.

Pano oluşturma

Panoya pencere öğesi eklemeden önce panoyu projeye eklemeniz gerekir. Nasıl yapılacağını öğrenmek için bkz. Pano ekleme, yeniden adlandırma ve silme.

İş Öğeleri için Grafik pencere öğesini panoya ekleme

 1. Web portalından grafiği eklemek istediğiniz panoyu açın.

 2. Panoya pencere öğeleri eklemek için Düzenle'yi seçerek pencere öğesi kataloğunu açın.

  Not

  Düzenle seçeneğini görmüyorsanız panoyu düzenleme izinlerini almanız gerekir.

 3. İş Öğeleri için Grafik pencere öğesini seçin ve ardından Ekle'yi seçin veya panoya sürükleyin.

  Web portalı, Panolar sayfası, Pencere öğesi kataloğu, İş öğeleri için grafik pencere öğesi

 4. Pencere öğesini yapılandırmak için pencere öğesinin Diğer eylemleri'ni seçin ve Yapılandır seçeneğini belirleyin.

  Pano pencere öğesinin Diğer eylemler menü seçeneklerinin ekran görüntüsü.

  Yapılandırma iletişim kutusu açılır.

 5. Bir Başlık girin, Genişlik ve Yükseklik'i seçin ve ardından grafiğin temel aldığı düz liste Sorgusunu seçin. Ardından Grafik türünü seçin.

 6. Grafiğe bir başlık verin, grafiğin temel aldığı düz liste sorgusunu seçin ve grafik türünü seçin.

  2020 ve sonraki sürümleri Azure DevOps Server grafik iş öğeleri pencere öğesi için yapılandırma iletişim kutusu.

  Grafik türünüz temelinde, kalan alanlar için değerleri belirtin. Gösterilenlerden başka bir renk seçerek grafik rengini değiştirin. Belirli grafik türlerini seçme ve yapılandırma hakkında ek yönergeler için bkz. Durum ve eğilim sorgusu tabanlı grafiklerle ilerlemeyi izleme.

 7. Değişikliklerinizi kaydettikten sonra yeni grafiğin panoya eklendiğini görürsünüz.

  İş öğeleri pencere öğesi grafiği, tür ve durum örneğinde Özetle.

  İpucu

  Grafikte istediğiniz tüm satır veya sütunlar görüntülenmiyorsa, grafiği Genişlik ve Yükseklik olarak değiştirmeyi deneyin. Özet tablolar ve diğer grafik türleri, panoda sağlanan alana göre daha fazla veri görüntüler.

 8. Kutucuğu panonun herhangi bir yerine sürükleyerek istediğiniz yere yerleştirin.

 9. Değişikliklerinizi tamamladığınızda, pano düzenleme modundan çıkmak için Düzenleme Bitti'yi seçin.

 1. Web portalından grafiği eklemek istediğiniz panoyu açın.

 2. Panoya pencere öğeleri eklemek için Düzenle'yi seçerek pencere öğesi kataloğunu açın.

  Not

  Düzenle seçeneğini görmüyorsanız panoyu düzenleme izinlerini almanız gerekir.

 3. İş Öğeleri için Grafik pencere öğesini seçin ve ardından Ekle'yi seçin veya panoya sürükleyin.

  Web portalı, Panolar sayfası, Pencere öğesi kataloğu, İş öğeleri için grafik pencere öğesi

 4. Pencere öğesini yapılandırmak için pencere öğesinin Diğer eylemleri'ni seçin ve Yapılandır seçeneğini belirleyin.

  Pano pencere öğesinin Diğer eylemler menü seçeneklerinin ekran görüntüsü.

  Yapılandırma iletişim kutusu açılır.

 5. Bir Başlık girin, Boyut'a tıklayın ve ardından grafiğin temel aldığı düz liste Sorgusunu seçin. Ardından Grafik türünü seçin.

  grafik iş öğeleri pencere öğesi için yapılandırma iletişim kutusu, Azure DevOps Server 2019.

  Grafik türünüz temelinde, kalan alanlar için değerleri belirtin. Gösterilenlerden başka bir renk seçerek grafik rengini değiştirin. Belirli grafik türlerini seçme ve yapılandırma hakkında ek yönergeler için bkz. Durum ve eğilim sorgusu tabanlı grafiklerle ilerlemeyi izleme.

 6. Değişikliklerinizi kaydettikten sonra yeni grafiğin panoya eklendiğini görürsünüz.

  İş öğeleri pencere öğesi grafiği, yapılandır iletişim kutusu

  İpucu

  Grafik istediğiniz tüm satırları veya sütunları görüntülemiyorsa grafik Boyutunu değiştirmeyi deneyin. Özet tablolar ve diğer grafik türleri, panoda sağlanan alana göre daha fazla veri görüntüler.

 7. Kutucuğu panonun herhangi bir yerine sürükleyerek istediğiniz yere yerleştirin.

 8. Değişikliklerinizi tamamladığınızda, pano düzenleme modundan çıkmak için Düzenleme Bitti'yi seçin.

 1. Web portalından grafiği eklemek istediğiniz ekip panosunu açın.

 2. Panoya pencere öğeleri eklemek için Düzenle'yi seçin. Pencere öğesi kataloğu otomatik olarak açılır. İstediğiniz tüm pencere öğelerini ekleyin ve kutucuklarını istediğiniz sıraya sürükleyin.

  Bu simgeleri görmüyorsanız, ekip yöneticisi veya Proje Yöneticileri grubunun üyesi olarak eklemeniz gerekir.

 3. İş öğeleri için grafik pencere öğesini ve ardından Ekle'yi seçin.

  Web portalı, Panolar sayfası, Pencere öğesi kataloğu, İş öğeleri için grafik pencere öğesi
 4. Yapılandırma iletişim kutusunu açmak için pencere öğesinin dişli simgesini seçin.

  Web portalı, Panolar sayfası, Pencere öğesi kataloğu, İş öğeleri için grafik pencere öğesi, Yapılandırma iletişim kutusu
 5. Grafiğe bir başlık verin, grafiğin temel aldığı düz liste sorgusunu seçin ve grafik türünü seçin. Grafik türünü seçme konusunda rehberlik için bkz. Durum ve eğilim sorgusu tabanlı grafiklerle ilerleme durumunu izleme .

  Grafik türünüz temelinde, kalan alanlar için değerleri belirtin. Gösterilenlerden başka bir renk seçerek grafik rengini değiştirin.

  Not

  Bu makalede daha önce açıklanan grafikleri yapılandırmaya yönelik tüm kurallar, grafiği iş öğeleri pencere öğesi için yapılandırmaya uygulanır.

 6. Değişikliklerinizi kaydettikten sonra yeni grafiğin panoya eklendiğini görürsünüz.

  İş öğeleri pencere öğesi grafiği, yapılandır iletişim kutusu

  İpucu

  Grafik istediğiniz tüm satırları veya sütunları görüntülemiyorsa grafik Boyutunu değiştirmeyi deneyin. Özet tablolar ve diğer grafik türleri, panoda sağlanan alana göre daha fazla veri görüntüler.

 7. Kutucuğu panonun herhangi bir yerine sürükleyerek istediğiniz yere yerleştirin.

 8. Değişikliklerinizi bitirdiğinizde pano düzenlemeden çıkmak için Edit-dashboard-mode simgesine çık'ı seçin.

Etiketlere Göre Gruplandır grafiği

Not

Sorgu tabanlı bir grafiği etiketlere göre gruplandıramazsınız, ancak bir İş Öğeleri için Grafik pencere öğesini panoya eklediğiniz etiketlere göre gruplandırabilirsiniz.

Grafiği etiketlere göre gruplandırmak için önceki bölümde sağlanan adımların aynısını gerçekleştirin. Düz liste sorgunuzun sorgu yan tümcesinde veya sütun seçeneği olarak Etiketler içerdiğinden emin olun. Ardından, Gruplandırma ölçütü seçimi için Etiketler'i seçin. Grafiği yalnızca bazı etiketleri gösterecek şekilde filtrelemek için Seçili etiketler radyo düğmesini ve ardından grafiğin görüntülemesini istediğiniz etiketleri seçin.

İş Öğelerine Göre Grafik, Yapılandır, Etiketlere Göre Gruplandır'ın ekran görüntüsü.

Etiketleri kullanma hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. İş öğelerine etiket ekleme.