Durum ve eğilim sorgusu tabanlı grafiklerle ilerleme durumunu izleme

Azure DevOps Services | Azure DevOps Server 2022 - Azure DevOps Server 2019 | TFS 2018

Düz liste sorgusunun sonuçlarını grafiğe ekleyerek devam eden çalışmanın durumunu hızla görüntüleyebilirsiniz. Pasta, sütun, özet veya eğilim gibi farklı grafik görünümleri desteklenir. Grafikler, hikaye noktaları, efor veya Kalan Çalışma gibi belirli sayısal alanlar için iş öğelerinin sayısını veya bir değer toplamını görüntülemeyi destekler. Çalışmayı State, Assigned To veya diğer sistem tanımlı veya özel alana göre gruplandırma.

Bu makalede aşağıdaki görevleri gerçekleştirmeyi öğreneceksiniz:

 • Grafiğinizi desteklemek için düz liste sorgusu oluşturma
 • Sorgu tabanlı grafiğinizi oluşturma ve paylaşma
 • Durum pastası, sütun, çubuk veya özet grafik oluşturma
 • Eğilim grafiği oluşturma
 • Panoya grafik ekleme

Not

Bu makalede, iş izleme sorgu grafiklerinin nasıl yapılandırıldığı açıklanır. Mevcut sorgu grafiklerini panolara eklemek için bkz. Panoya grafik ekleme. İş Öğeleri için Grafik pencere öğesini yapılandırma hakkında bilgi için bkz. İş öğeleri pencere öğesi için grafik yapılandırma.

Tüm iş izleme grafiklerine ve bağlam içi raporlara genel bakış için bkz. Panolar, grafikler, raporlar, & pencere öğeleri hakkında.

Örneğin, aşağıdaki görüntüde aynı düz liste sorgusundan oluşturulan iki farklı grafik gösterilmektedir. Pasta grafik 19 hatayı duruma göre, çubuk grafik ise hataları atamaya ve geçerli durumlarına göre gruplandırıyor.

Panolara eklenen Etkin hata grafiklerinin ekran görüntüsü.

Örneğin, aşağıdaki görüntüde aynı düz liste sorgusundan oluşturulan dört farklı grafik gösterilmektedir. Pasta grafik, 146 etkin hatayı önceliğe göre, çubuk grafik ise hataları takıma ve önceliklendirme durumlarına göre gruplandırıyor. Son iki grafik, son iki haftadaki etkin hataların iki farklı eğilim görünümünü gösterir.

Düz liste sorgusu için 4 grafiğin ekran görüntüsü.

Önkoşullar

Karşılanması gereken önkoşullar arasında Temel erişim veya daha yüksek bir düzeye sahip olmak ve düz liste sorgusu oluşturmak yer alır. Yalnızca düz liste sorguları grafikleri destekler.

Grafiği bir panoya eklemek istiyorsanız, sorguyu Paylaşılan Sorgular klasörüne kaydetmeniz ve grafiği eklemek istediğiniz panoyu oluşturmanız gerekir.

 • Sorgu grafiği oluşturmak için Temel veya daha yüksek bir erişime sahip olmanız gerekir. Paydaş erişimi olan kullanıcılar Sorgular sayfasından grafikleri görüntüleyemez veya oluşturamaz, ancak ekip panosuna eklenen grafikleri görüntüleyebilir. Ayrıntılar için bkz . Paydaş erişimi hızlı başvurusu.
 • Panoya grafik eklemek için sorguyu Paylaşılan Sorgular klasörüne kaydetmeniz gerekir. Bunu yapmak için sorguları bir klasör altına kaydetme izinlerinin verilmesi gerekir. Verilen izinleri almak için bkz. Sorgular ve sorgu klasörleri üzerinde izinleri ayarlama.
 • Ekip panosuna sorgu grafiği eklemek için ekibin üyesi veya Proje Yöneticileri güvenlik grubunun üyesi olmanız gerekir.
 • Bir proje panosuna sorgu grafiği eklemek için, panoyu oluşturmuş olmanız veya panoyu düzenleme izinlerine sahip olmanız ya da Proje Yöneticileri güvenlik grubunun üyesi olmanız gerekir.
 • Panoya eklenen bir sorgu grafiğini görüntülemek için temel alınan sorguda Okuma izinlerine sahip olmanız gerekir. Bu izin reddedildiyse pencere öğesi bir Pencere Öğesi yüklenemedi iletisiyle görüntülenir.

Not

Genel proje için Paydaş erişimi olan kullanıcılar, Temel erişime sahip kullanıcılar gibi sorgu grafiği özelliklerine tam erişime sahiptir. Ayrıntılar için bkz . Paydaş erişimi hızlı başvurusu.

 • Sorgu grafiği oluşturmak için Temel veya daha yüksek bir erişime sahip olmanız gerekir. Paydaş erişimi olan kullanıcılar Sorgular sayfasından grafikleri görüntüleyemez veya oluşturamaz, ancak ekip panosuna eklenen grafikleri görüntüleyebilir. Ayrıntılar için bkz . Paydaş erişimi hızlı başvurusu.
 • Panoya grafik eklemek için sorguyu Paylaşılan Sorgular klasörüne kaydetmeniz gerekir. Bunu yapmak için sorguları bir klasör altına kaydetme izinlerinin verilmesi gerekir. Verilen izinleri almak için bkz. Sorgular ve sorgu klasörleri üzerinde izinleri ayarlama.
 • Ekip panosuna sorgu grafiği eklemek için ekibin üyesi veya Proje Yöneticileri güvenlik grubunun üyesi olmanız gerekir.
 • Panoya eklenen bir sorgu grafiğini görüntülemek için temel alınan sorguda Okuma izinlerine sahip olmanız gerekir. Bu izin reddedildiyse pencere öğesi bir Pencere Öğesi yüklenemedi iletisiyle görüntülenir.

Pano izinleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Pano izinlerini ayarlama.

Düz liste sorgusu oluşturma

Grafiğinizi destekleyecek bir sorgu oluştururken bu yönergeleri izleyin.

 • Her zaman İş öğelerinin Düz listesi sorgu türünü seçin. Grafik oluşturma için diğer sorgu türleri desteklenmez. Daha fazla bilgi için bkz . Sorgu tanımlama, Düz liste sorgusu tanımlama.
 • Bu alanları bir sorgu yan tümcesine veya grafiğinizde kullanmak istediğiniz sütun seçeneklerine ekleyin. Grafikleri tarih-saat, serbest biçimli metin ve etiket alanları dışında herhangi bir alana göre gruplandırabilirsiniz. Örnek:
  • Duruma göre gruplandırmak için State alanını ekleyin
  • Çalışma atamalarına göre gruplandırmak için Atanan alanını ekleyin
  • Sprint'lere veya yinelemelere göre gruplandırmak için Yineleme Yolu'nu ekleyin
  • Takıma göre gruplandırmak için, Alan Yolunun yaprak düğümünü görüntüleyen Düğüm Adı alanını ekleyin
  • Özel bir alana göre gruplandırmak için, bunu ekleyin.
 • Sayısal bir sütunu toplamak için sorgu yan tümcenize veya sütun seçeneklerinize karşılık gelen alanı ekleyin. Sayısal alanlardan oluşturulan grafiklere daha fazla örnek için bkz. Sayısal alana göre sorgulama.
 • Sorgunuzu bir panoya eklemeyi planlıyorsanız, sorgunuzu Paylaşılan sorgu olarak kaydedin.
 • Grafikleri aşağıdaki alan veri türlerine göre gruplandıramazsınız:
  • ID
  • Oluşturma Tarihi, Değiştirme Tarihi gibi tarih-saat
  • Başlık gibi düz metin
  • Açıklama, Yeniden Oluşturma Adımları gibi zengin metin
  • Etiketler (Bir sorguyu etiketleri kullanarak filtreleyebilirsiniz, ancak grafiğinizi yapılandırmak için etiketleri kullanamazsınız).

Not

Sorgu tabanlı grafiği etiketlere göre gruplandıramazsınız, ancak İş Öğeleri için Grafik pencere öğesini, İş öğeleri için grafik yapılandırma pencere öğesi bölümünde açıklandığı gibi panoya eklediğiniz etiketlere göre gruplandırabilirsiniz.

 • Grafikleri aşağıdaki alan veri türlerine göre gruplandıramazsınız:
  • ID
  • Oluşturma Tarihi, Değiştirme Tarihi gibi tarih-saat
  • Başlık gibi düz metin
  • Açıklama, Yeniden Oluşturma Adımları gibi zengin metin
  • Etiketler (Bir sorguyu etiketleri kullanarak filtreleyebilirsiniz, ancak grafiğinizi yapılandırmak için etiketleri kullanamazsınız).

Alanların ve yinelemelerin görüntülenmesi

Alan Yolu veya Yineleme Yolu'nu seçtiğinizde grafikte yalnızca yaprak düğüm görüntülenir. Yaprak düğüm, tam yolun son düğümüdür. Örneğin, Phone yaprak düğümüdür FabrikamFiber/Fabrikam Website/Phone. Sorgunuz karma bir yaprak düğüm düzeyi içeriyorsa, grafiğiniz beklenen sonuçları yansıtmayabilir.

Sonuçlarınızı iyileştirip geliştirmediğini görmek için Düğüm Adı alanını (alan yolu yaprak düğümü) seçin.

Grafikler, Ölçeklenebilir Vektör Grafiklerini (SVG) destekleyen tarayıcılarda görüntülenir. Desteklenen tarayıcılar Microsoft Edge, Internet Explorer 9 ve sonraki sürümleri, Mac'te Chrome, Firefox ve Safari'yi içerir. Grafikler mobil veya dokunmatik ekranlar için iyileştirilmemiştir.

Not

Internet Explorer artık Azure DevOps Services veya Azure DevOps Server 2020.1 için desteklenmez.

Değere veya Etikete Göre Sırala

Çoğu grafik, verileri nasıl sıralamak istediğinizi seçmenize olanak sağlar. Değere veya Etikete göre sıralayabilir ve Artan veya Azalan'ı seçebilirsiniz.

 • Değer: Verileri sayısal değere göre sıralar
 • Etiket: Verileri gruplandırma için seçilen etikete göre sıralar.

Serinin sınırlı görüntüsü

Bir grafik veri serisinde sekiz veya 12'den fazla öğe içerdiğinde, 9 veya 13 artı öğelerdeki değerler "diğer" etiketli bir kümede birleştirilir. Ancak, bir panodaki yapılandırılabilir pencere öğesi aracılığıyla grafik boyutunu artırırsanız seri sınırını artırabilirsiniz.

12 küme serisinin ötesindeki Diğer kategori grupları verilerinin ekran görüntüsü.

Bir grafik veri serisinde yediden fazla öğe içerdiğinde, sekiz artı öğelerdeki değerler "diğer" etiketli bir kümede birleştirilir.

7 küme serisinin ötesindeki Diğer kategori grupları verilerinin ekran görüntüsü.

Grafik kullanılabilirliği

 • Paylaşılan Sorgular'a kaydedilen grafikler, Paydaş erişimi olan üyeler dışında tüm ekip üyeleri tarafından görüntülenebilir ve panolara eklenebilir.
 • Sorgularım klasörünüz altındaki sorgular için oluşturduğunuz grafikler yalnızca size görünür.
 • Herhangi bir grafik sayfasının URL'sini kopyalayıp e-postayla göndererek bir proje üyesiyle paylaşabilirsiniz.
 • Testler için benzer grafikler oluşturmak için bkz. Test durumunu izleme.

Sorgu tabanlı grafik oluşturma

 1. Sorgular'dan düz liste sorgusu için grafik düzenleyicisini açın. Grafikler oluşturmak için Katkıda Bulunanlar grubuna ait olmanız gerekir.

  Yeni grafik düğmesinin ekran görüntüsü.

  Web portalı, Sorgular sayfası, Grafik sekmesi, Yeni grafik bağlantısının ekran görüntüsü.

  Paydaş erişiminiz varsa Grafikler ve Yeni Grafik bağlantıları görünmez.

 2. Değerleri gruplandırma için grafik türünü ve alanını seçin. Pasta, çubuk ve sütun grafikleri kullandığınızda, iş öğelerinin sayısını görüntülemek için tek bir alan seçin.

  Pasta grafiği yapılandırma iletişim kutusunun ekran görüntüsü.

  Web portalı, Sorgular sayfası, Grafik sekmesi, Grafiği Yapılandır iletişim kutusu, Pasta grafiği yapılandırma ekran görüntüsü.

  Gruplandırma ölçütü açılan listesinde istediğiniz alanı görmüyorsanız, alanı sorguya sütun olarak ekleyin ve sorguyu kaydedin. Ayrıca, Toplama seçenekleri sorguda kullanılan alanlara veya Sütun Seçenekleri'nden seçilenlere bağlıdır.

  Grafik düzenleyicisini kapattığınızda bir hata iletisi alırsanız Temel erişim istemeniz gerekir.

 3. Sonuçları sıralamak için sıralama seçeneği olarak Değer veya Etiket'i ve ardından Artan veya Azalan'ı seçin.

  Bir rengi değiştirmek için Seri renk seçicileri kümesinden bir renk seçin.

  Grafikler iletişim kutusunun, renk serisi seçicisinin ekran görüntüsü.

  Rengi değiştirmek için grafikte bir renk seçin ve renk seçiciden yeni bir renk seçin.

Sorguyu düzenlediğinizde veya sorgu sonuçlarını yenilediğinizde grafikler otomatik olarak güncelleştirilir.

Pasta grafiği ekleme

Altı veya daha az kategori içeren grup yüzdelerini göstermek için pasta grafiği kullanın. Pasta grafiklere iyi örnekler şunlardır:

 • Etkin Hata Durumu, Duruma göre gruplandırma
 • Kullanıcı Hikayesi Durumu, Duruma göre gruplandırma
 • Kullanıcı Hikayesi İlerleme Durumu, Tamamlandı, Devam Ediyor veya Kes'e göre gruplandırma

Örneğin, aşağıdaki sorgu, yılın başlangıcından bu yana Kesme, Devam Ediyor ve Tamamlandı durumlarına göre Kullanıcı Hikayeleri'ni filtreler.

Sorgu Düzenleyicisi, Kullanıcı Öykülerini Duruma Göre Filtrele'nin ekran görüntüsü.

Pasta grafik yapılandırması aşağıdaki görüntüde gösterildiği gibidir.

Grafiği yapılandır iletişim kutusu Pasta grafiğinin ekran görüntüsü.

Birleştirilmiş sorgu ve grafik yapılandırması aşağıdaki pasta grafiği verir.

Grafikler, pasta grafik örneğinin ekran görüntüsü.

Yığılmış çubuk grafik ekleme

Yığılmış çubuk grafik, ilerleme durumunu iki alan değerine göre izlemenize olanak tanır. Düğüm Adı, bir alan yolu içindeki son yaprağı görüntüler. Verileri ekipler arasında göstermek istediğinizde ve her düğüm bir ekibe karşılık geldiğinde bunu kullanın.

Yığılmış çubuk grafik olan Grafiği yapılandır iletişim kutusunun ekran görüntüsü.

Web portalı, Sorgular sayfası, Grafik sekmesi, Grafiği Yapılandır iletişim kutusu, Yığılmış çubuk grafiğin ekran görüntüsü.

Pivot tablosu ekleme

Pivot tablosu, iş öğelerinin sayısını veya sayısal bir alanın toplamını gösteren sütunlar içeren yapılandırılabilir satır ve sütunlardan oluşan bir tablo görüntüler. Gerçekleştirilen çalışma alanları arasında karşılaştırma yapmak istediğinizde bir Pivot tablosu seçin.

Aşağıdaki görüntüde, geliştiricilere atanan etkin hataların ve bunların geçerli durumlarının bir örneği gösterilmektedir.

Grafiği Yapılandır iletişim kutusunun, Özet tablosunun ekran görüntüsü.

Eğilim grafiği ekleme

Eğilim grafikleri zaman içindeki ilerleme durumunu görüntülemenizi sağlar. Geçen haftadan geçen yıla kadar değişen bir sıralı dönem seçebilirsiniz.

İki haftalık eğilim grafiği olan Grafiği yapılandır iletişim kutusunun ekran görüntüsü.

Web portalı, Sorgular sayfası, Grafik sekmesi, Grafiği Yapılandır iletişim kutusu, iki haftalık eğilim grafiğinin ekran görüntüsü.

Eğilim verileri iş izleme veri deposundan ayıklanır. Çoğu veri deposu gibi ilişkisel veritabanının şeması da verilerin çevrimiçi işlemsel işlenmesi için tasarlanır ve iyileştirilir. Araç veya eklenti bir etkinlik gerçekleştirdiğinden en son bilgileri işlem deposuna yazar. Bu nedenle, işletimsel depodaki veriler sürekli değişir ve güncelleştirilir ve tüm veriler günceldir.

Burndown grafiği ekleme

Yazma grafikleri, Öykü Noktaları, Efor veya Kalan Çalışma gibi sayısal bir alan değerine veya iş öğelerinin sayısına göre çalışmanın ne kadar hızlı ilerletilir olduğunu belirlemek için yararlıdır.

Bir burndown grafiği oluşturmak için, sorgunuza istediğiniz sayısal alanı eklediğinizden emin olun. Görevlerden oluşan bir özet grafiği görüntülemek için Kalan Çalışma için Toplam işlecini seçin.

Grafiği yapılandır iletişim kutusunun ekran görüntüsü, Son dört hafta için kalan çalışma.

Sorgu tabanlı yazma grafiklerine ek olarak, bir yazma veya yazma pencere öğesi yapılandırabilirsiniz.

Son dört haftadaki Web portalı, Sorgular sayfası, Grafik sekmesi, Grafiği Yapılandır iletişim kutusu, Eğilim grafiği ekran görüntüsü.

Panoya grafik ekleme

İş Öğeleri için Grafik pencere öğesi eklenerek panoya eklenen bir grafik eklenir. Aşağıdaki yordamda gösterildiği gibi veya İş Öğeleri için Grafik pencere öğesini doğrudan ekleyerek grafiği bir panoya ekleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. İş öğeleri pencere öğesi için grafik yapılandırma.

İpucu

Tüm sorgu grafiklerinin boyutu sınırlıdır. Ancak panoya eklenen grafikler, bunları görüntülemek için kullanılan İş Öğeleri için Grafik pencere öğesi açılarak yeniden boyutlandırılabilir ve yeniden yapılandırılabilir.

 • Eklemek istediğiniz grafiğin eylemler simgesini seçin ve panoya ekle'yi seçin.

Grafik bağlam menüsü, Panoya ekle seçeneği

Panoya ekle menü seçeneği yalnızca Paylaşılan Sorgular klasörüne kaydedilmiş sorgular için kullanılabilir.

Açılan iletişim kutusunda grafiğin ekleneceği panoyu seçin.

Pano seçin iletişim kutusu

Ekip panosuna ekle grafik bağlam menüsünün ekran görüntüsü.

Test sonuçları ve derleme özeti grafikleri gibi diğer grafik türlerini eklemek için bkz. Panoya pencere öğeleri ve grafik ekleme.

Sorgu tabanlı grafiklerle Excel tarafından oluşturulan PivotChart'lar karşılaştırması

Sorgu tabanlı grafikler, iş öğesi izleme veri deposundan veri oluşturur ve bu nedenle en son verileri görüntüler. Excel PivotChart'ları , Analysis Services küpüyle yayımlanan verilere erişerek varsayılan olarak iki saatte bir yenilenir. Excel grafikleri, projenizin proje koleksiyonunun SQL Server Reporting Services ve Analysis Services ile yapılandırılmasını gerektirir.