Testi farklı verilerle yineleme

Azure DevOps Services | Azure DevOps Server 2022 - Azure DevOps Server 2019 | TFS 2018

Testi farklı test verileriyle yinelemek için el ile testinize parametreler eklersiniz. Örneğin, bir alışveriş sepetine 1, 5, 10 veya 200 miktarlarından farklı miktarlar eklemeyi test edebilirsiniz.

El ile test çalışması için test adımlarınıza parametreler eklersiniz. Ardından parametre değerlerini içeren bir tablo sağlarsınız. Test çalışmaları için paylaşılan parametreler ekleyebilir veya yakın zamanda eklediğiniz parametreleri paylaşılan parametrelere dönüştürebilirsiniz. Paylaşılan adımlar ve paylaşılan parametreler, birden çok test çalışması arasında paylaşılabilen farklı iş öğesi türleridir. Aşağıdaki çizimde gösterildiği gibi Test Cases-Shared Adımları ve Başvuruda Bulunan Başvurular bağlantı türleri aracılığıyla test çalışmalarına bağlanırlar .

Diyagram, Paylaşılan Parametrelere de bağlı olan Test Çalışması'na bağlı Paylaşılan Adımları gösterir.

Paylaşılan adımlar ve paylaşılan parametrelerle, aynı verilerle birden çok test çalışması çalıştırabilirsiniz.

Önkoşullar

 • Bir projeye bağlanmanız gerekir. Henüz bir projeniz yoksa bir proje oluşturun.

 • Bir projeye eklenmelisiniz. Eklemek için bir projeye veya takıma kullanıcı ekleyin.

 • Testle ilgili iş öğelerini görüntülemek için Temel veya daha yüksek erişime ve ilgili Alan Yolu altında iş öğelerini görüntüleme izinlerine sahip olmanız gerekir.

 • Test planları ve test paketleri eklemek, el ile test çalışmaları yapmak, test yapıtlarını silmek ve test yapılandırmalarını tanımlamak içinTemel + Test Plans erişim düzeyine sahip olmanız veya aşağıdaki Visual Studio aboneliklerinden birine sahip olmanız gerekir:

 • Testle ilgili yapıtları eklemek veya düzenlemek için aşağıdaki izinlere sahip olmanız gerekir:

  • Test planları, test paketleri, test çalışmaları veya diğer test tabanlı iş öğesi türlerini eklemek veya değiştirmek için, ilgili Alan Yolu altında Bu düğümdeki iş öğelerini düzenleizninin İzin Ver olarak ayarlanmış olması gerekir.
  • Derleme ve test ayarları gibi test planı özelliklerini değiştirmek için, ilgili Alan Yolu altında Test planlarını yönetizninin İzin Ver olarak ayarlanmış olması gerekir.
  • Test paketleri oluşturmak ve silmek, test paketlerine test çalışmaları eklemek ve kaldırmak, test paketleriyle ilişkili test yapılandırmalarını değiştirmek ve bir test paketi hiyerarşisini değiştirmek (test paketini taşımak) için, ilgili Alan Yolu altında Test paketlerini yönetmeizninin İzin Ver olarak ayarlanmış olması gerekir.

Daha fazla bilgi edinmek için bkz. El ile test erişimi ve izinleri.

Test çalışması için parametre ekleme

Testlerinize parametre ekleyebilirsiniz.

 1. Eylemlere ve test adımlarınızın beklenen sonuçlarına "@" ifadesinin önüne bir ad yazarak bir parametre oluşturun.

  Parametre adlarını ve değerlerini girme adımlarını gösteren ekran görüntüsü.

 2. Adım listesinin altına parametre değerlerinin birleşimlerini ekleyin. Bunları görmek için aşağı kaydırmanız gerekebilir.

 1. Eylemlere ve test adımlarınızın beklenen sonuçlarına "@" ifadesinin önüne bir ad yazarak bir parametre oluşturun.

  Parametre oluşturma

 2. Adım listesinin altına parametre değerlerinin birleşimlerini ekleyin. Bunları görmek için aşağı kaydırmanız gerekebilir.

Test çalışmaları arasında parametreleri paylaşma

Mevcut parametreleri paylaşılan parametrelere dönüştürerek bunları ve ilişkili verileri diğer test olaylarında kullanabilirsiniz.

 1. Açık bir test çalışması için Paylaşılan parametrelere dönüştür'ü seçin.

  Mevcut parametreleri paylaşılan parametrelere dönüştürmeyi gösteren ekran görüntüsü.

 2. Paylaşılan bir parametre kümesi oluşturduktan sonra başka bir test çalışması açın ve paylaşılan parametre kümesini bu test çalışmasına ekleyin.

  Paylaşılan parametre kümesini test çalışması için eklemeyi gösteren ekran görüntüsü.

  Paylaşılan parametreyi ada göre ayarlayabilirsiniz.

  Paylaşılan parametre kümesi, siz ekledikten sonra Parametre değerleri bölümünde görüntülenir. Artık bu parametreleri test çalışması adımlarınızda kullanabilirsiniz.

 3. Test çalışması bu paylaşılan parametreler için farklı parametre adlarına sahipse, paylaşılan parametre verilerini kullanmak için paylaşılan parametreleri yerel parametrelerle eşleyin.

  Paylaşılan parametreyi yerel parametreye eşlemeyi gösteren ekran görüntüsü.

  Doğru eşlendiğinde, paylaşılan parametreyle ilişkili veriler görüntülenir.

 4. Parametreler sayfasında paylaşılan parametre kümelerinizi ekleyin, düzenleyin ve yeniden adlandırın. Test çalışmaları bölmesinde bunlara başvuran test çalışmalarını görüntüleyin.

  Paylaşılan parametre ekleme, düzenleme, görüntüleme ve yeniden adlandırma seçeneklerini gösteren ekran görüntüsü.

 5. Paylaşılan her parametre kümesi bir iş öğesidir. Bu iş öğesini görüntülemek veya bu öğede değişiklik yapmak için Özellikler sayfasını açın. Örneğin, sahip atayabilir ve değişiklikleri izleyebilirsiniz.

Tek bir test çalışması için birden fazla paylaşılan parametre kümesi ekleyemezsiniz. İki test çalışması benzer verileri paylaşıyorsa (örneğin, bir test çalışması için müşteri kimliği, ad, e-posta ve telefon, ikincisinde ise müşteri kimliği, ad ve adres gerekiyorsa), kümedeki sütunlardan birkaçı her test çalışmasında kullanılmasa bile tüm parametreleri içeren tek bir paylaşılan parametre kümesi oluşturmayı düşünebilirsiniz.

Bir Excel elektronik tablosundaki parametre değerlerini paylaşılan parametre kümelerinize aktarabilirsiniz. Değerleri paylaşılan parametreler kılavuzunuza yapıştırın. Ayrıca, kılavuzunuzdaki verileri Excel'e geri kopyalayabilirsiniz.

 1. Mevcut parametreleri paylaşılan parametrelere dönüştürerek bunları ve ilişkili verileri diğer test olaylarında kullanabilirsiniz.

  Mevcut parametreleri paylaşılan parametrelere dönüştürme

 2. Paylaşılan bir parametre kümesi oluşturduktan sonra başka bir test çalışması açın ve paylaşılan parametre kümesini bu test çalışmasına ekleyin. Paylaşılan parametreyi ada göre ayarlayabilirsiniz.

  Paylaşılan parametre kümesini test çalışması için ekleme

  Paylaşılan parametre kümesi, siz ekledikten sonra Parametre değerleri bölümünde görüntülenir. Artık bu parametreleri test çalışması adımlarınızda kullanabilirsiniz.

 3. Test çalışması bu paylaşılan parametreler için farklı parametre adlarına sahipse, paylaşılan parametre verilerini kullanmak için paylaşılan parametreleri yerel parametrelerle eşleyin.

  Paylaşılan parametreyi yerel parametreye eşleme

  Bunlar doğru eşlendiğinde, paylaşılan parametreyle ilişkili veriler görüntülenir.

 4. Parametreler sayfasında paylaşılan parametre kümelerinizi ekleyin, düzenleyin ve yeniden adlandırın. Test çalışmaları bölmesinde bunlara başvuran test çalışmalarını görüntüleyin.

  Paylaşılan parametre ekleme, düzenleme, görüntüleme ve yeniden adlandırma

 5. Paylaşılan her parametre kümesi bir iş öğesidir. Bu iş öğesini görüntülemek veya bu öğede değişiklik yapmak için Özellikler sayfasını açın. Örneğin, sahip atayabilir ve değişiklikleri izleyebilirsiniz.

Tek bir test çalışması için birden fazla paylaşılan parametre kümesi ekleyemezsiniz. İki test çalışması benzer verileri paylaşıyorsa (örneğin, bir test çalışması için müşteri kimliği, ad, e-posta ve telefon, ikincisinde ise müşteri kimliği, ad ve adres gerekiyorsa), kümedeki sütunlardan birkaçı her test çalışmasında kullanılmasa bile tüm parametreleri içeren tek bir paylaşılan parametre kümesi oluşturmayı düşünebilirsiniz.

Bir Excel elektronik tablosundaki parametre değerlerini paylaşılan parametre kümelerinize aktarabilirsiniz. Değerleri paylaşılan parametreler kılavuzunuza yapıştırın. Ayrıca, kılavuzunuzdaki verileri Excel'e geri kopyalayabilirsiniz.

Parametrelerle test çalışması çalıştırma

Parametreleri kullanan bir test çalışması çalıştırabilirsiniz.

 1. Parametreleri olan bir test çalışması seçin ve çalıştırmaya başlayın. Test Çalıştırıcısı parametre değerlerinin ilk satırını gösterir.

  Parametre değerlerinin ilk satırını görüntüleyen Test Çalıştırıcısı'nı gösteren ekran görüntüsü.

 2. Adımları tamamladığınızda testin başarılı veya başarısız olduğunu işaretleyin. Ardından, parametre değerlerinin bir sonraki satırını kullanan testin bir sonraki yinelemesine geçin.

  Testin sonraki yinelemesine devam eden ekran görüntüsü.

 3. Diğer yinelemelere gitmek için menüyü kullanın.

  Diğer yinelemelere gezinmeyi gösteren ekran görüntüsü.

 4. Parametre değerlerinden herhangi biri yanlışsa, adımın kısayol menüsünden Düzenle'yi seçerek testi iptal etmeden bunları düzeltin.

 1. Parametreleri olan bir test çalışması seçin ve çalıştırmaya başlayın. Test Çalıştırıcısı parametre değerlerinin ilk satırını gösterir.

  Parametre değerlerinin ilk satırını gösteren Test Çalıştırıcısı

 2. Adımları tamamladığınızda testin başarılı veya başarısız olduğunu işaretleyin. Ardından, parametre değerlerinin bir sonraki satırını kullanan testin bir sonraki yinelemesine geçin.

  Testin sonraki yinelemesine gitme

 3. Diğer yinelemelere gitmek için açılan listeyi kullanın.

  Diğer yinelemelere gezinme

 4. Parametre değerlerinden herhangi biri yanlışsa, adımın kısayol menüsünden Düzenle'yi seçerek testi iptal etmeden bunları düzeltin.

Test sonuçlarını gözden geçirme

Testin sonucu, tüm yineleme sonuçlarının öncelik hiyerarşisini temel alır. Hiyerarşi sırası Duraklatıldı, Başarısız, Engellendi, Geçirildi, Uygulanamaz ve Belirtilmemiş (Etkin) şeklindedir. Örneğin, herhangi bir yinelemeyi başarısız olarak işaretlediyseniz ve geri kalanların tümü geçirildi olarak işaretlediyseniz, tüm testin sonucu başarısız olarak gösterilir. Bu sonuç, parametresi olmayan test çalışmalarından farklıdır ve sonuç son çalıştırmanın durumunu görüntüler.

Test sonuçlarını gözden geçirmek için Yürüt sekmesinden bir test noktası seçin. Diğer seçenekler'i seçin veya sağ tıklayarak bağlam menüsünü açın. Test sonuçlarını görüntüle'yi seçin.

Bağlam menüsünden Test sonuçlarını görüntüle seçeneğinin belirlenmesini gösteren ekran görüntüsü.

Sonuçları Test Çalışması Sonuçları iletişim kutusunda görüntüleyebilirsiniz.

Bir test noktasının test sonuçlarını gösteren ekran görüntüsü.

Testin sonucu, tüm yineleme sonuçlarının öncelik hiyerarşisini temel alır. Hiyerarşi sırası Duraklatıldı, Başarısız, Engellendi, Geçirildi, Uygulanamaz ve Belirtilmemiş (Etkin) şeklindedir. Örneğin, herhangi bir yinelemeyi başarısız olarak işaretlediyseniz ve geri kalanların tümü geçirildi olarak işaretlediyseniz, tüm testin sonucu başarısız olarak gösterilir. Bu, parametresi olmayan test çalışmalarından farklıdır ve sonuç son çalıştırmanın durumunu görüntüler.

 1. Ayrıntılar bölmesini açarak test sonucunu denetleyin.

  Ayrıntılar bölmesinde test sonucunu denetleme

 2. Test çalıştırması ayrıntılarını ve her yinelemenin test sonuçlarını görüntülemek için bir test sonucuna çift tıklayın.

  Test çalıştırması ayrıntılarını görüntüleme

Kayıt ve kayıttan yürütme kullanarak test yinelemelerini hızlandırma

Parametre birleşimlerinden oluşan uzun bir tablo üzerinde çalışmak hataya açık ve yorucu olabilir. İşleri hızlandırmak için, ilk parametre değerleri kümesiyle testi çalıştırdığınızda bir eylem kaydı oluşturun ve ardından diğer kümeler için kayıt altına alın.

 1. Testi çalıştırmak için Azure Test Plans kullanın.

 2. Başlat'ı seçmeden önce Eylem kaydı oluştur'u seçin.

 3. İlk test yinelemesini tamamlayın ve sonrakine geçin.

 4. Çalışırken her adımı başarılı veya başarısız olarak işaretleyin. Uygulamadaki parametre değerlerini tam olarak test betiğinde gösterildiği gibi girin.

 5. Testi bir sonraki parametre değerleri kümesiyle çalıştırmak için Yürüt'e tıklayın. Eylemleriniz otomatik olarak oynatılır, ancak yine de sonuçları doğrulamanız gerekir.

Kayıttan yürütme ve kayıttan yürütme tüm uygulamalarda çalışmaz. Ayrıntılar için bkz . Kodlanmış UI testleri ve eylem kayıtları için desteklenen yapılandırmalar ve platformlar.