Apache Cassandra için Azure Yönetilen Örneği belgeleri

Apache Cassandra için Azure Yönetilen Örneği, yönetilen açık kaynak Apache Cassandra veri merkezleri için otomatik dağıtım ve ölçeklendirme işlemleri sağlar. Karma senaryoları hızlandırır ve devam eden bakımı azaltır.