Aracılığıyla paylaş


ClaimsTransformationHandler Sınıf

Tanım

Kimlik doğrulamasına ClaimsTransformation uygulayan işleyici

public ref class ClaimsTransformationHandler : Microsoft::AspNetCore::Http::Features::Authentication::IAuthenticationHandler
public class ClaimsTransformationHandler : Microsoft.AspNetCore.Http.Features.Authentication.IAuthenticationHandler
type ClaimsTransformationHandler = class
    interface IAuthenticationHandler
Public Class ClaimsTransformationHandler
Implements IAuthenticationHandler
Devralma
ClaimsTransformationHandler
Uygulamalar

Oluşturucular

ClaimsTransformationHandler(IClaimsTransformer, HttpContext)

Kimlik doğrulamasına ClaimsTransformation uygulayan işleyici

Özellikler

PriorHandler

Kimlik doğrulamasına ClaimsTransformation uygulayan işleyici

Yöntemler

AuthenticateAsync(AuthenticateContext)

Kimlik doğrulamasına ClaimsTransformation uygulayan işleyici

ChallengeAsync(ChallengeContext)

Kimlik doğrulamasına ClaimsTransformation uygulayan işleyici

GetDescriptions(DescribeSchemesContext)

Kimlik doğrulamasına ClaimsTransformation uygulayan işleyici

RegisterAuthenticationHandler(IHttpAuthenticationFeature)

Kimlik doğrulamasına ClaimsTransformation uygulayan işleyici

SignInAsync(SignInContext)

Kimlik doğrulamasına ClaimsTransformation uygulayan işleyici

SignOutAsync(SignOutContext)

Kimlik doğrulamasına ClaimsTransformation uygulayan işleyici

UnregisterAuthenticationHandler(IHttpAuthenticationFeature)

Kimlik doğrulamasına ClaimsTransformation uygulayan işleyici

Şunlara uygulanır