Aracılığıyla paylaş


HtmlLocalizerExtensions.GetHtml Yöntem

Tanım

Aşırı Yüklemeler

GetHtml(IHtmlLocalizer, String)

LocalizedHtmlString Belirli bir ad için kaynağı alır.

GetHtml(IHtmlLocalizer, String, Object[])

LocalizedHtmlString Belirli bir ad için kaynağı alır.

GetHtml(IHtmlLocalizer, String)

Kaynak:
HtmlLocalizerExtensions.cs
Kaynak:
HtmlLocalizerExtensions.cs
Kaynak:
HtmlLocalizerExtensions.cs

LocalizedHtmlString Belirli bir ad için kaynağı alır.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Microsoft::AspNetCore::Mvc::Localization::LocalizedHtmlString ^ GetHtml(Microsoft::AspNetCore::Mvc::Localization::IHtmlLocalizer ^ htmlLocalizer, System::String ^ name);
public static Microsoft.AspNetCore.Mvc.Localization.LocalizedHtmlString GetHtml (this Microsoft.AspNetCore.Mvc.Localization.IHtmlLocalizer htmlLocalizer, string name);
static member GetHtml : Microsoft.AspNetCore.Mvc.Localization.IHtmlLocalizer * string -> Microsoft.AspNetCore.Mvc.Localization.LocalizedHtmlString
<Extension()>
Public Function GetHtml (htmlLocalizer As IHtmlLocalizer, name As String) As LocalizedHtmlString

Parametreler

name
String

Kullanılacak anahtar.

Döndürülenler

Kaynak LocalizedHtmlString .

Şunlara uygulanır

GetHtml(IHtmlLocalizer, String, Object[])

Kaynak:
HtmlLocalizerExtensions.cs
Kaynak:
HtmlLocalizerExtensions.cs
Kaynak:
HtmlLocalizerExtensions.cs

LocalizedHtmlString Belirli bir ad için kaynağı alır.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Microsoft::AspNetCore::Mvc::Localization::LocalizedHtmlString ^ GetHtml(Microsoft::AspNetCore::Mvc::Localization::IHtmlLocalizer ^ htmlLocalizer, System::String ^ name, ... cli::array <System::Object ^> ^ arguments);
public static Microsoft.AspNetCore.Mvc.Localization.LocalizedHtmlString GetHtml (this Microsoft.AspNetCore.Mvc.Localization.IHtmlLocalizer htmlLocalizer, string name, params object[] arguments);
static member GetHtml : Microsoft.AspNetCore.Mvc.Localization.IHtmlLocalizer * string * obj[] -> Microsoft.AspNetCore.Mvc.Localization.LocalizedHtmlString
<Extension()>
Public Function GetHtml (htmlLocalizer As IHtmlLocalizer, name As String, ParamArray arguments As Object()) As LocalizedHtmlString

Parametreler

name
String

Kullanılacak anahtar.

arguments
Object[]

Dizeyi biçimlendirecek değerler.

Döndürülenler

Kaynak LocalizedHtmlString .

Şunlara uygulanır