TimestampAttribute Sınıf

Tanım

Sütunun veri türünü satır sürümü olarak belirtir.

public ref class TimestampAttribute sealed : Attribute
[System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.Field | System.AttributeTargets.Property, AllowMultiple=false, Inherited=true)]
public sealed class TimestampAttribute : Attribute
[<System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.Field | System.AttributeTargets.Property, AllowMultiple=false, Inherited=true)>]
type TimestampAttribute = class
    inherit Attribute
Public NotInheritable Class TimestampAttribute
Inherits Attribute
Devralma
TimestampAttribute
Öznitelikler

Açıklamalar

Satır sürüm türü (sıra numarası olarak da bilinir), veritabanında benzersiz olması garanti edilen ikili bir sayıdır. Gerçek bir saati temsil etmez. Satır sürümü verileri görsel olarak anlamlı değildir. Bu nedenle, TimestampAttribute özniteliği bir Dinamik Veri alanıyla kullanıldığında, sütunun özniteliği açıkça olarak ayarlanmadığı ScaffoldColumnAttribute truesürece sütun görüntülenmez.

Daha fazla bilgi için bkz. rowversion.

Oluşturucular

TimestampAttribute()

TimestampAttribute sınıfının yeni bir örneğini başlatır.

Özellikler

TypeId

Türetilmiş bir sınıfta uygulandığında, bu Attributeiçin benzersiz bir tanımlayıcı alır.

(Devralındığı yer: Attribute)

Yöntemler

Equals(Object)

Bu örneğin belirtilen bir nesneye eşit olup olmadığını gösteren bir değeri döndürür.

(Devralındığı yer: Attribute)
GetHashCode()

Bu örneğe ilişkin karma kodu döndürür.

(Devralındığı yer: Attribute)
GetType()

Type Geçerli örneğini alır.

(Devralındığı yer: Object)
IsDefaultAttribute()

Türetilmiş bir sınıfta geçersiz kılındığında, bu örneğin değerinin türetilmiş sınıf için varsayılan değer olup olmadığını gösterir.

(Devralındığı yer: Attribute)
Match(Object)

Türetilmiş bir sınıfta geçersiz kılındığında, bu örneğin belirtilen bir nesneye eşit olup olmadığını gösteren bir değer döndürür.

(Devralındığı yer: Attribute)
MemberwiseClone()

Geçerli Objectöğesinin sığ bir kopyasını oluşturur.

(Devralındığı yer: Object)
ToString()

Geçerli nesneyi temsil eden dizeyi döndürür.

(Devralındığı yer: Object)

Belirtik Arabirim Kullanımları

_Attribute.GetIDsOfNames(Guid, IntPtr, UInt32, UInt32, IntPtr)

Bir ad kümesini karşılık gelen bir dağıtma tanımlayıcısı kümesine eşler.

(Devralındığı yer: Attribute)
_Attribute.GetTypeInfo(UInt32, UInt32, IntPtr)

Bir arabirimin tür bilgilerini almak için kullanılabilecek bir nesnenin tür bilgilerini alır.

(Devralındığı yer: Attribute)
_Attribute.GetTypeInfoCount(UInt32)

Bir nesnenin sağladığı tür bilgisi arabirimlerinin sayısını alır (0 ya da 1).

(Devralındığı yer: Attribute)
_Attribute.Invoke(UInt32, Guid, UInt32, Int16, IntPtr, IntPtr, IntPtr, IntPtr)

Bir nesne tarafından sunulan özelliklere ve yöntemlere erişim sağlar.

(Devralındığı yer: Attribute)

Şunlara uygulanır