ValidationAttribute.ErrorMessageResourceType Özellik

Tanım

Doğrulama başarısız olursa hata iletisi araması için kullanılacak kaynak türünü alır veya ayarlar.

public:
 property Type ^ ErrorMessageResourceType { Type ^ get(); void set(Type ^ value); };
public Type ErrorMessageResourceType { get; set; }
public Type? ErrorMessageResourceType { get; set; }
member this.ErrorMessageResourceType : Type with get, set
Public Property ErrorMessageResourceType As Type

Özellik Değeri

Type

Doğrulama denetimiyle ilişkili hata iletisinin türü.

Açıklamalar

Yerelleştirilmiş bir hata iletisi sağlamak için özelliğini özelliğiyle ErrorMessageResourceName birlikte kullanırsınızErrorMessageResourceType.

Şunlara uygulanır