ValidationAttribute.ErrorMessageString Özellik

Tanım

Yerelleştirilmiş doğrulama hata iletisini alır.

protected:
 property System::String ^ ErrorMessageString { System::String ^ get(); };
protected string ErrorMessageString { get; }
member this.ErrorMessageString : string
Protected ReadOnly Property ErrorMessageString As String

Özellik Değeri

String

Yerelleştirilmiş doğrulama hata iletisi.

Açıklamalar

Hata iletisi dizesi, özelliği değerlendirilerek ErrorMessage veya ve ErrorMessageResourceName özellikleri değerlendirilerek ErrorMessageResourceType elde edilir. İki durum birbirini dışlar. İkinci durum, yerelleştirilmiş bir hata iletisi görüntülemek istiyorsanız kullanılır.

Şunlara uygulanır