Share via


SecurityException.ToString Yöntem

Tanım

Geçerli SecurityExceptionöğesinin bir gösterimini döndürür.

public:
 override System::String ^ ToString();
public override string ToString ();
override this.ToString : unit -> string
Public Overrides Function ToString () As String

Döndürülenler

Geçerli SecurityExceptionöğesinin dize gösterimi.

Açıklamalar

yöntemi, ToString öğesinin tam açıklamasını SecurityExceptiondöndürür.

Şunlara uygulanır