PersistenceModeAttribute.Equals(Object) Yöntem

Tanım

Nesneyi başka bir nesneyle PersistenceModeAttribute karşılaştırır.

public:
 override bool Equals(System::Object ^ obj);
public override bool Equals (object obj);
override this.Equals : obj -> bool
Public Overrides Function Equals (obj As Object) As Boolean

Parametreler

obj
Object

Karşılaştıracak nesne.

Döndürülenler

Boolean

true nesneler eşit kabul edilirse; aksi takdirde , false.

Açıklamalar

Equals yöntemi önce geçerli nesneyi verilen nesneyle karşılaştırır ve eşitse döndürürtrue. Aksi takdirde, verilen nesne aynı zamanda bir PersistenceModeAttribute nesne ise ve değilse null, her nesnenin Mode özellikleri eşitlik için karşılaştırılır ve sonuç döndürülür.

Şunlara uygulanır