Aracılığıyla paylaş


Microsoft 365 yönetim merkezinde kullanıcılar için lisans atama veya atamasını kaldırma

Küçük işletme yardımı ve öğrenme sayfasında tüm küçük işletme içeriklerimize göz atın.

Microsoft 365 yönetim merkezinde Etkin kullanıcılar sayfasında veya Lisanslar sayfasında kullanıcılar için lisans atayabilir veya lisans atamalarını kaldırabilirsiniz. Kullandığınız yöntem, belirli kullanıcılar için lisans atamak veya atamasını silmek ya da belirli bir ürün için kullanıcı atamak veya atamasını silmek isteyip istemediğinize bağlıdır.

Not

 • Yönetici olarak, kuruluşunuzdaki bir kullanıcı tarafından satın alınan self servis satın alma aboneliği için lisans atayamaz veya lisansı kaldıramazsınız. Satın alma veya deneme aboneliğini devralabilir ve lisansları atayabilir veya atamasını kaldırabilirsiniz.
 • Bazı abonelikler için yalnızca aboneliğinizi satın aldıktan veya yeniledikten sonra sınırlı bir süre içinde iptal edebilirsiniz. İptal penceresi geçtiyse, süresi sonunda aboneliği iptal etmek için yinelenen ödemeyi kapatın.

Aynı anda kullanıcı eklemeyi ve lisans atamayı öğrenin.

İpucu

Bu konuda verilen adımlarla ilgili yardıma ihtiyacınız varsabir Microsoft küçük işletme uzmanıyla çalışmayı göz önünde bulundurun. İşletme Yardımı ile, işletmenizi büyütürken katılımdan gündelik kullanıma kadar her aşamada siz ve çalışanlarınız günün 24 saati küçük işletme uzmanlarına erişebilirsiniz.

Başlamadan önce

Lisansları atamak veya atamasını silmek için Lisanslar sayfasını kullanın

Lisanslar sayfası, aynı anda en fazla 20 kullanıcı için lisans atamanızı veya atamasını kaldırmanızı sağlar. Sayfa, sahip olduğunuz ürünleri, her ürün için kullanılabilir lisans sayısını ve kullanılabilir toplam lisansların dışında atanan lisans sayısını gösterir.

Lisanslar sayfasında, aynı ürün adına ait tüm aboneliklerin toplam lisans toplamı gösterilir. Örneğin, Microsoft 365 İş Ekstra için beş lisansı olan bir aboneliğiniz ve aynı ürün için sekiz lisansı olan başka bir aboneliğiniz olabilir. Lisanslar sayfasında, tüm aboneliklerinizde Microsoft 365 İş Ekstra için toplam 13 lisansınız olduğu gösterilir. Bu sayı, ürünleriniz sayfasında gördüğünüzden farklıdır ve aynı ürün için olsalar bile sahip olduğunuz her abonelik için bir satır görüntülenir.

Önemli

Konuk kullanıcıya lisans atamak istiyorsanız, Konuk kullanıcıya lisans atama başlığı altında yer alan adımları izleyin.

Lisanslar sayfasını kullanarak lisans atama

 1. Yönetim merkezinde Faturalama>Lisansları sayfasına gidin.
 2. Bir ürün seçin.
 3. Ürün ayrıntıları sayfasında Lisans ata'yı seçin.
 4. Kullanıcılara lisans ata bölmesinde bir ad yazmaya başlayın ve ardından sonuçlar arasından seçerek listeye ekleyin. Tek seferde en fazla 20 kullanıcı ekleyebilirsiniz.
 5. Belirli öğelere erişim atamak veya kaldırmak için Uygulamaları ve hizmetleri aç veya kapat'ı seçin.
 6. İşiniz bittiğinde Ata'yı seçin ve sağ bölmeyi kapatın.

Çakışma varsa sorunun ne olduğunu ve nasıl düzeltileceğini bildiren bir ileti görürsünüz. Örneğin, çakışan hizmetler içeren lisansları seçerseniz hata iletisinde her lisansa dahil edilen hizmetleri gözden geçirip yeniden denemeniz gerekir.

Kullanıcının erişimi olan uygulamaları ve hizmetleri değiştirme

 1. Yönetim merkezinde Faturalama>Lisansları sayfasına gidin.
 2. Lisanslar sayfasında belirli bir kullanıcının satırını seçin.
 3. Ayrıntılar bölmesinde, erişim vermek veya erişimini kaldırmak istediğiniz uygulamaları ve hizmetleri seçin veya seçimini kaldırın.
 4. İşiniz bittiğinde Kaydet'i ve ardından Kapat'ı seçin.

Lisanslar sayfasını kullanarak lisansların atamasını kaldırma

 1. Yönetim merkezinde Faturalama>Lisansları sayfasına gidin.
 2. Bir ürün seçin.
 3. Lisans atamalarını silmek istediğiniz kullanıcıların onay kutularını seçin.
 4. Lisansların atamasını kaldır'ı seçin.
 5. Lisansların Atamasını Kaldır kutusunda Atamayı Kaldır'ı seçin.

Lisansları atamak veya atamasını silmek için Etkin kullanıcılar sayfasını kullanma

Lisansları atamak veya atamak için Etkin kullanıcılar sayfasını kullandığınızda, ürünlere kullanıcı lisansları atar veya atamasını kaldırmış olursunuz.

Önemli

Konuk kullanıcıya lisans atamak istiyorsanız, Konuk kullanıcıya lisans atama başlığı altında yer alan adımları izleyin.

Bir kullanıcıya lisans atama

 1. Yönetim merkezinde Kullanıcılar>Etkin kullanıcılar sayfasına gidin.
 2. Lisans atamak istediğiniz kullanıcının satırını seçin.
 3. Sağ bölmede, Lisanslar ve Uygulamalar'ı seçin.
 4. Lisanslar bölümünü genişletin, atamak istediğiniz lisansların kutularını seçin ve ardından Değişiklikleri kaydet öğesini seçin.

Birden çok kullanıcıya lisans atama

 1. Yönetim merkezinde Kullanıcılar>Etkin kullanıcılar sayfasına gidin.
 2. Lisans atamak istediğiniz kullanıcıların adlarının yanındaki daireleri seçin.
 3. Üst kısımda Ürün lisanslarını yönet'i seçin.
 4. Ürün lisanslarını yönet bölmesinde Daha fazla ata: Mevcut lisansları koru ve daha fazlasını> ataİleri'yi seçin.
 5. Lisanslar'ın altında, seçili kullanıcıların sahip olmasını istediğiniz lisansların kutusunu seçin.
  Varsayılan olarak, bu lisanslarla ilişkili tüm hizmetler kullanıcılara otomatik olarak atanır. Kullanıcıların kullanabileceği hizmetleri sınırlayabilirsiniz. Kullanıcıların sahip olmasını istemediğiniz hizmetlerin kutularının seçimini kaldırın.
 6. Bölmenin en altında Değişiklikleri kaydet'i seçin.
  Herkes için yeterli lisansınız yoksa daha fazla lisans satın almanız gerekebilir.

Not

Çok sayıda kullanıcı için lisans atamak istiyorsanız Microsoft Entra Id'de Kullanıcılara grup üyeliğine göre lisans atama'yı kullanın.

Konuk kullanıcıya lisans atama

Microsoft Entra yönetim merkezinde konuk kullanıcıları kuruluşunuzla işbirliği yapmaya davet edebilirsiniz. Konuk kullanıcılar hakkında bilgi edinmek için bkz . B2B işbirliğine genel bakış. Konuk kullanıcılarınız yoksa bkz . Hızlı Başlangıç: Konuk kullanıcı ekleme ve davet gönderme.

Önemli

Bu adımları gerçekleştirmek için Genel yönetici olmanız gerekir.

 1. Microsoft Entra yönetim merkezine gidin.
 2. Gezinti bölmesindeKullanıcılar TümKullanıcılar'ı> seçin.
 3. Kullanıcılar sayfasında, arama kutusunun yanındaki Filtre ekle'yi seçin.
 4. Filtre ekle açılan listesinde Kullanıcı türü'nü seçin.
 5. Değer açılan listesini seçin, Konuk'ı ve ardından Uygula'yı seçin.
 6. Sonuç listesinde, lisansa ihtiyacı olan kullanıcının adını seçin.
 7. Gezinti bölmesindeki Yönet'in altında Lisanslar'ı seçin.
 8. Ödevler'i seçin.
 9. Lisansları seçin'in altında, lisans atamak istediğiniz ürünleri seçin.
 10. Lisans seçeneklerini gözden geçir'in altında, konuk kullanıcının erişmesini istemediğiniz hizmetlerin onay kutularını temizleyin.
 11. Sayfanın alt kısmında Kaydet'i seçin.

Lisans atamalarını silmek için Etkin kullanıcılar sayfasını kullanma

Lisans atamalarını kaldırmak için Etkin kullanıcılar sayfasını kullandığınızda, kullanıcılardan ürün lisanslarını kaldırırsınız.

Bir kullanıcıdan lisans atamasını kaldırma

 1. Yönetim merkezinde Kullanıcılar>Etkin kullanıcılar sayfasına gidin.
 2. Lisansının atamasını silmek istediğiniz kullanıcının satırını seçin.
 3. Sağ bölmede, Lisanslar ve Uygulamalar'ı seçin.
 4. Lisanslar bölümünü genişletin, atamasını kaldırmasını istediğiniz lisansların kutularını temizleyin ve ardından Değişiklikleri kaydet'i seçin.

Birden çok kullanıcının lisans atamasını kaldırma

 1. Yönetim merkezinde Kullanıcılar>Etkin kullanıcılar sayfasına gidin.
 2. Lisans atamasını kaldırmasını istediğiniz kullanıcıların adlarının yanındaki daireleri seçin.
 3. Üst kısımda Ürün lisanslarını yönet'i seçin.
 4. Ürün lisanslarını yönet bölmesinde Tüm >Kaydet değişikliklerininatamasını kaldır'ıseçin.
 5. Bölmenin alt kısmında Bitti'yi seçin.

Lisansını kaldırdığınızda kullanıcının verilerine ne olur?

 • Kullanıcıdan lisans kaldırıldığında, bu hesapla ilişkili Exchange Online verileri 30 gün boyunca tutulur. 30 günlük yetkisiz kullanım süresinden sonra veriler silinir ve kurtarılamaz. Bununla birlikte, bekletme ilkesine bağlanır ve bekletme etiketleriyle eşleşen içerik bulma için korunur.
 • Kullanıcı Microsoft 365 yönetim merkezinden silinmediği veya Active Directory eşitlemesi aracılığıyla kaldırılmadığı sürece OneDrive İş'te kaydedilen dosyalar silinmez. Daha fazla bilgi için bkz. OneDrive saklama ve silme.
 • Lisans kaldırıldığında, kullanıcının posta kutusu artık İçerik Arama veya eBulma (Premium) gibi bir eBulma aracı kullanılarak aranamaz.
 • Office 365 Kurumsal E3 gibi bir Kurumsal aboneliğiniz varsa, Exchange Online etkin olmayan posta kutularını kullanarak silinen bir kullanıcı hesabının posta kutusu verilerini korumanıza olanak tanır. Daha fazla bilgi için bkz. Exchange Online'da etkin olmayan posta kutuları oluşturma ve yönetme.
 • Lisansı kaldırıldıktan sonra kullanıcının Microsoft 365 verilerine erişimini engellemeyi ve daha sonra verilere erişmeyi öğrenmek için bkz . Genel Bakış: Eski bir çalışanı ve güvenli verileri kaldırma.
 • Kullanıcının lisansını kaldırırsanız ve hala Microsoft 365 üretkenlik uygulamaları yüklüyse, Microsoft 365 üretkenlik uygulamalarını kullanırken Office'te Lisanssız Ürün ve etkinleştirme hataları görür.

Sonraki adımlar

Lisans atadıysanız ve kullanıcılarınızın Microsoft 365 üretkenlik uygulamaları yüklü değilse, Microsoft 365 İş'teki Çalışan hızlı kurulumunu , Microsoft 365 veya Office 2021'i PC veya Mac'e indirip yükleme veya yeniden yükleme ve Mobil cihazda Microsoft 365 uygulamalarını ve e-postasını ayarlama gibi işlemleri ayarlamak üzere kullanıcılarınızla paylaşabilirsiniz.

Lisans atamasını kaldırdıysanız ve kullanılmayan lisansları diğer kullanıcılara yeniden atamayı planlamıyorsanız, ihtiyacınız olandan daha fazla lisans için ödeme yapmamak için lisansları aboneliğinizden kaldırmayı göz önünde bulundurun.

İş için Microsoft 365'teki abonelikleri ve lisansları anlama (makale)
Microsoft iş aboneliği lisanslarını satın alma veya kaldırma (makale)