Git ve GitHub’ı kullanarak derleme işlem hattınızda kod iş akışı uygulayın

Başlangıç
DevOps Engineer
Administrator
Developer
Solution Architect
Azure DevOps

Başkalarıyla işbirliği yapın ve yalnızca en yüksek kaliteli kodu birleştirin.

Öğrenme hedefleri

Bu modülü tamamladıktan sonra şunları yapabileceksiniz:

  • Uygun dallanma ve birleştirme stratejisini seçerek başkalarıyla işbirliği yapın.
  • En son derlemenin durumunu göstermek için GitHub deponuza bir rozet ekleyin.
  • Derleme geçmişinizi görselleştirmenize yardımcı olması için bir pano pencere öğesi ekleyin.
  • GitHub deponuzda gözden geçirme gerektirecek bir kural ayarlayın.

Önkoşullar