Tạo ứng dụng canvas trong giải pháp

Tạo ứng dụng từ trong một giải pháp, ví dụ như bạn muốn triển khai ứng dụng trong một môi trường khác. Giải pháp không chỉ chứa được các ứng dụng mà còn chứa cả bảng tùy chỉnh, các lựa chọn và những thành phần khác. Bạn có thể nhanh chóng tùy chỉnh môi trường theo nhiều cách khác nhau bằng cách tạo ứng dụng và các thành phần khác từ trong giải pháp, xuất giải pháp và nhập vào một môi trường khác.

Để biết thêm thông tin về các giải pháp, hãy xem Tổng quan về giải pháp.

Điều kiện tiên quyết

Để làm theo các bước trong chủ đề này, bạn phải chuyển sang môi trường có chứa cơ sở dữ liệu Microsoft Dataverse.

Lưu ý

Để sử dụng hoặc chạy một quy trình trong ứng dụng canvas được thêm vào một giải pháp, bạn phải được chỉ định một vai trò bảo mật Dataverse với đặc quyền Đọc trên bảng Quy trình (Quy trình làm việc). Để biết thêm thông tin về các vai trò và đặc quyền bảo mật trong Dataverse, hãy xem Đặc quyền và vai trò bảo mật.

Tạo một giải pháp

Bạn có thể bỏ qua quy trình này nếu đã có một giải pháp mà bạn muốn tạo ứng dụng hoặc muốn liên kết ứng dụng.

 1. Đăng nhập vào Power Apps rồi (nếu cần) chuyển sang môi trường thích hợp:

  • Nếu bạn muốn tạo ứng dụng từ trong giải pháp, hãy chuyển sang bất kỳ môi trường nào có chứa một cơ sở dữ liệu Dataverse.
  • Nếu bạn muốn liên kết ứng dụng hiện có với một giải pháp, hãy chuyển sang môi trường chứa ứng dụng đó.
 2. Trong thanh điều hướng bên trái, chọn Giải pháp.

  Tùy chọn giải pháp trong thanh điều hướng bên trái.

 3. Trong biểu ngữ dưới thanh tiêu đề, chọn Giải pháp mới.

  Tùy chọn giải pháp mới trong biểu ngữ.

 4. Trong cửa sổ xuất hiện, chỉ định tên hiển thị, nhà phát hành và phiên bản cho giải pháp của bạn.

  Tùy chọn cho giải pháp mới.

  Tên (không có khoảng trắng) sẽ được tạo tự động dựa trên tên hiển thị mà bạn chỉ định, nhưng bạn có thể tùy chỉnh tên được tạo nếu bạn muốn. Bạn có thể chỉ định nhà phát hành mặc định cho môi trường của mình và 1.0 cho phiên bản nếu bạn không có nhu cầu cụ thể trong các lĩnh vực đó.

 5. Gần góc trên bên trái, chọn Lưu và đóng.

  Lưu giải pháp mới.

Tạo ứng dụng canvas trong giải pháp

Bạn có thể tạo ứng dụng canvas trống trong giải pháp. Bạn không thể tự động tạo ứng dụng ba màn hình hoặc tùy chỉnh mẫu hoặc ứng dụng mẫu từ trong giải pháp.

 1. Đăng nhập vào Power Apps.

 2. Nếu cần, hãy chuyển sang môi trường chứa giải pháp mà bạn muốn tạo ứng dụng canvas.

 3. Trong thanh điều hướng bên trái, chọn Giải pháp.

  Tùy chọn giải pháp trong thanh điều hướng bên trái.

 4. Trong danh sách các giải pháp, chọn giải pháp bạn muốn tạo ứng dụng canvas.

 5. Trong biểu ngữ dưới thanh tiêu đề, chọn Mới > Ứng dụng > Ứng dụng canvas và sau đó chọn nhân tố biểu mẫu (điện thoại hoặc máy tính bảng) của ứng dụng mà bạn muốn tạo.

  Tùy chọn tạo ứng dụng trong giải pháp.

  Power Apps Studio mở ra với một canvas trống trong tab trình duyệt khác.

 6. Tạo ứng dụng (hoặc thực hiện ít nhất một thay đổi) rồi lưu thay đổi.

 7. Trên tab trình duyệt nơi bạn đã chọn giải pháp, hãy chọn Xong để làm mới danh sách các thành phần trong giải pháp.

  Nút Xong.

  Ứng dụng mới của bạn xuất hiện trong danh sách các thành phần cho giải pháp đó. Nếu bạn lưu bất kỳ thay đổi nào vào ứng dụng của mình, chúng sẽ được phản ánh trong phiên bản có trong giải pháp.

Thêm ứng dụng canvas hiện có vào giải pháp

Nếu bạn muốn thêm ứng dụng vào một giải pháp, cả hai phải ở trong cùng một môi trường và ứng dụng phải được tạo từ bên trong giải pháp.

 1. Đăng nhập vào Power Apps.

 2. Nếu cần, hãy chuyển sang môi trường chứa giải pháp mà bạn muốn liên kết ứng dụng.

 3. Trong thanh điều hướng bên trái, chọn Giải pháp.

  Tùy chọn giải pháp trong thanh điều hướng bên trái.

 4. Trong danh sách các giải pháp, chọn giải pháp bạn muốn liên kết ứng dụng.

 5. Trong biểu ngữ dưới thanh tiêu đề, chọn Thêm hiện có > Ứng dụng > Ứng dụng canvas.

  Tùy chọn biểu ngữ để liên kết ứng dụng hiện có.

  Danh sách các ứng dụng canvas được tạo trong một giải pháp trong môi trường này sẽ xuất hiện.

 6. Trong danh sách ứng dụng, chọn ứng dụng bạn muốn liên kết với giải pháp, sau đó chọn Thêm.

  Nút Thêm.

Các hạn chế đã biết

Để biết thông tin về các giới hạn đã biết, hãy xem Tổng quan về giải pháp.

Các bước tiếp theo

 • Tạo hoặc liên kết nhiều ứng dụng và các thành phần khác, chẳng hạn như bảng, luồng và bảng thông tin, với giải pháp của bạn.
 • Xuất giải pháp của bạn để có thể triển khai trên một môi trường khác, trên AppSource, v.v.

Xem thêm

Thêm ứng dụng canvas vào giải pháp theo mặc định (bản xem trước)

Lưu ý

Bạn có thể cho chúng tôi biết bạn thích dùng ngôn ngữ nào cho tài liệu không? Làm một cuộc khảo sát ngắn. (xin lưu ý, khảo sát này bằng tiếng Anh)

Cuộc khảo sát sẽ mất khoảng bảy phút. Không có dữ liệu cá nhân nào được thu thập (điều khoản về quyền riêng tư).