Lưu và phát hành ứng dụng canvas

Mỗi khi lưu các thay đổi cho ứng dụng canvas, bạn sẽ chỉ tự động phát hành cho chính mình và bất kỳ ai có quyền chỉnh sửa ứng dụng. Khi thay đổi xong, bạn phải phát hành ứng dụng một cách rõ ràng để cung cấp cho tất cả những người được chia sẻ ứng dụng.

Để biết thông tin về cách chia sẻ ứng dụng, hãy xem Chia sẻ ứng dụng

Lưu ứng dụng của bạn

Khi ứng dụng của bạn mở để chỉnh sửa trong Power Apps, bạn có thể lưu theo nhiều cách:

 • Chọn Lưu để lưu mọi thay đổi chưa lưu mà bạn đã thực hiện đối với ứng dụng của mình. Với mỗi lần Lưu, một phiên bản mới sẽ được tạo trong lịch sử phiên bản Ứng dụng.

 • Hoặc, trong menu thả xuống, chọn một trong các tùy chọn sau:

  • Lưu kèm ghi chú phiên bản: Lưu và thêm ghi chú về các cập nhật của bạn.
  • Save as: Nhân bản ứng dụng với tên khác.
  • Tải xuống bản sao: Tải xuống bản sao cục bộ của ứng dụng.

Bật hoặc tắt tính năng Lưu Tự động

Bạn cũng có thể đặt Power Apps để tự động lưu hai phút một lần.

 1. Chọn Thêm ... > Cài đặt.

  Ảnh chụp màn hình hiển thị vị trí của các điểm hình elip, mở menu thả xuống để hiển thị tùy chọn Cài đặt.

 2. Chọn thẻ Chung.

 3. Trong phần Tự động lưu, hãy đặt Tự động lưu chuyển sang Bật hoặc Tắt.

  Ảnh chụp màn hình hiển thị vị trí của nút chuyển đổi Tự động lưu.

Lưu ý

 • Khi bạn xuất bản ứng dụng canvas, ứng dụng của bạn sẽ được cập nhật và chạy trên phiên bản mới nhất của Power Apps. Ứng dụng của bạn sẽ được hưởng lợi từ tất cả các tính năng mới nhất và các bản nâng cấp hiệu suất được thêm vào kể từ lần cuối bạn xuất bản. Nếu chưa xuất bản bản cập nhật trong vài tháng, bạn có thể thấy lợi ích hiệu suất ngay lập tức khi xuất bản lại ứng dụng.
 • Để truy xuất chi tiết ứng dụng nhanh hơn trong khi khởi động, một số dữ liệu được lưu trữ cục bộ trên thiết bị người dùng trong bộ đệm của trình duyệt. Thông tin được lưu trữ bao gồm môi trường ứng dụng và chi tiết kết nối. Dữ liệu này vẫn được lưu trữ trong trình duyệt dựa trên giới hạn lưu trữ của trình duyệt. Người dùng có thể xóa dữ liệu được lưu trữ dựa trên các hướng dẫn này cho từng trình duyệt.

Tạo mô tả ứng dụng với Copilot (xem trước)

Nếu ứng dụng của bạn nằm trong môi trường được quản lý, thì bạn có thể sử dụng AI để giúp tạo nội dung mô tả cho ứng dụng của mình.

Khi bạn lưu và xuất bản ứng dụng của mình, trên hộp thoại Chuẩn bị xuất bản hãy chọn Tạo mô tả bằng AI.

Bạn cũng có thể tạo mô tả ứng dụng bằng cách đi tới Cài đặt > Chung. Trong Mô tả chọn, Tạo nội dung mô tả bằng AI.

Quản trị viên có thể tắt tính năng này cho Môi trường được quản lý trong Power Platform quản trị viên. Để biết thêm thông tin, hãy xem Bảng điều khiển Môi trường được quản lý.

Lưu ý

Nếu mô tả không được thêm trước khi ứng dụng được xuất bản, Copilot sẽ tạo một mô tả cho ứng dụng sau khi ứng dụng được xuất bản. Người tạo luôn có thể quay lại và chỉnh sửa mô tả này nếu Copilot chưa hiểu đúng.

Quan trọng

 • Để sử dụng khả năng này, ứng dụng của bạn phải ở trong môi trường được quản lý.
 • Các tính năng xem trước không dành cho mục đích sử dụng sản xuất và có thể có chức năng hạn chế. Những tính năng này khả dụng trước khi có bản phát hành chính thức để khách hàng có thể truy cập sớm và cung cấp phản hồi.
 • Để biết thêm thông tin, hãy chuyển đến điều khoản xem trước của chúng tôi.
 • Khả năng này được hỗ trợ bởi Azure OpenAI Service.
 • Khả năng này có thể chưa khả dụng ở khu vực của bạn hoặc phải tuân theo giới hạn sử dụng hoặc điều chỉnh dung lượng.
 • Để hiểu các khả năng và hạn chế của các tính năng hỗ trợ AI và Copilot trong Power Apps, hãy xem Câu hỏi thường gặp về AI có trách nhiệm dành cho Power Apps

Xác định phiên bản trực tiếp

Để xem tất cả các phiên bản của một ứng dụng:

 1. Đi tới Power Apps > Ứng dụng.
 2. Chọn bên cạnh tên ứng dụng.
 3. Chọn Chi tiết, sau đó chọn tab Phiên bản .

Phiên bản Trực tiếp được phát hành cho tất cả những người được chia sẻ ứng dụng. Phiên bản mới nhất của ứng dụng bất kỳ sẽ chỉ dành cho những người dùng có quyền chỉnh sửa.

Ảnh chụp màn hình hiển thị vị trí của các phiên bản khác nhau của ứng dụng và cách xuất bản một phiên bản cụ thể.

Để xuất bản phiên bản mới nhất, hãy chọn biểu tượng xuất bản khi đang ở chế độ chỉnh sửa cho ứng dụng của bạn.

Lưu ý

 • Những thay đổi mới được xuất bản của ứng dụng có thể mất vài giây để hiển thị khi khởi chạy ứng dụng. Thời gian xuất bản tùy thuộc vào mức độ phức tạp của ứng dụng, có thể mất thêm vài phút để xuất bản.
 • Nếu đã mở sẵn một ứng dụng khi phát hành phiên bản mới, bạn phải tải lại ứng dụng đó để nhận những thay đổi mới nhất.
 • Để giảm thời gian chờ truy cập ứng dụng của bạn, khả năng tải trước ứng dụng sẽ được bật. Bạn có thể tắt nó. Để biết thêm thông tin, hãy xem Tổng quan về cách tạo ứng dụng hiệu quả.

Thông báo trong ứng dụng về phiên bản cập nhật của ứng dụng

Nếu người dùng đang đợi một ứng dụng cập nhật, họ sẽ nhận được thông báo cho biết Sắp có phiên bản mới của ứng dụng này. Chúng tôi sẽ cho bạn biết khi nó có sẵn.

Khi các thay đổi đã xuất bản đã sẵn sàng, người dùng sẽ thấy thông báo cho biết Bạn đang sử dụng phiên bản cũ của ứng dụng này. Hãy làm mới để sử dụng phiên bản mới nhất.. Người dùng có thể chọn nút Làm mới để xem phiên bản mới nhất của ứng dụng.

Tính khả dụng của thông báo

Kịch bản Trạng thái rảnh/bận
Ứng dụng canvas trên web Có sẵn công khai
Biểu mẫu SharePoint tùy chỉnh Không có sẵn
Ứng dụng canvas được nhúng trong Teams Không có sẵn
Ứng dụng canvas được nhúng trong Power BI Không có sẵn
Power Apps phần web Không có sẵn
Ứng dụng canvas được nhúng trong iframe Có sẵn công khai

Các bước tiếp theo

Lưu ý

Bạn có thể cho chúng tôi biết bạn thích dùng ngôn ngữ nào cho tài liệu không? Làm một cuộc khảo sát ngắn. (xin lưu ý, khảo sát này bằng tiếng Anh)

Cuộc khảo sát sẽ mất khoảng bảy phút. Không có dữ liệu cá nhân nào được thu thập (điều khoản về quyền riêng tư).