Bảng trong Dataverse

Bảng được sử dụng để lập mô hình và quản lý dữ liệu doanh nghiệp. Khi phát triển một ứng dụng, bạn có thể sử dụng bảng tiêu chuẩn, bảng tùy chỉnh hoặc cả hai. Microsoft Dataverse cung cấp các bảng tiêu chuẩn theo mặc định. Các thực thể này được thiết kế theo thực tiễn tốt nhất để ghi lại những khái niệm và kịch bản phổ biến nhất trong một tổ chức.

Các bảng khách hàng trong Dataverse.

Xem thêm

Loại bảng
Tạo bảng tùy chỉnh

Lưu ý

Bạn có thể cho chúng tôi biết bạn thích dùng ngôn ngữ nào cho tài liệu không? Làm một cuộc khảo sát ngắn. (xin lưu ý, khảo sát này bằng tiếng Anh)

Cuộc khảo sát sẽ mất khoảng bảy phút. Không có dữ liệu cá nhân nào được thu thập (điều khoản về quyền riêng tư).