Sử dụng Copilot trong trình soạn thảo văn bản đa dạng thức cho email

Khi bạn soạn thảo email khách hàng trong trình soạn thảo văn bản đa dạng thức trong ứng dụng dựa trên mô hình, Copilot có thể đưa ra các đề xuất để làm cho chúng rõ ràng hơn, ngắn gọn hơn và hấp dẫn hơn.

Quan trọng

Bằng việc sử dụng các tính năng Copilot do Azure OpenAI cung cấp, bạn đồng ý rằng dữ liệu có thể được lưu trữ và/hoặc xử lý ở bên ngoài khu vực địa lý, ranh giới tuân thủ hoặc phiên bản đám mây ở quốc gia của bạn. Tìm hiểu thêm: Dữ liệu, quyền riêng tư và bảo mật cho Dịch vụ Azure OpenAI

Điều kiện tiên quyết

tính năng AI tổng hợp trong email phải được bật trong cài đặt tính năng của ứng dụng canvas.

Soạn thảo và tinh chỉnh email trong trình soạn thảo văn bản đa dạng thức

 1. Chọn biểu tượng Copilot trong thanh công cụ soạn thảo văn bản đa dạng thức rồi chọn Bản nháp bằng Copilot.

 2. Trong hộp thoại Bản nháp với Copilot, chọn lời nhắc theo yêu cầu.

 3. Để tinh chỉnh hoặc cập nhật nội dung được tạo, hãy chọn các tùy chọn sau theo yêu cầu:

  Tùy chọn Description
  Giữ lại Giữ lại văn bản hiện tại và thêm nó vào email.
  Bắt đầu lại Xóa đề xuất hiện tại và đưa bạn trở lại lời nhắc email.
  Loại bỏ Xóa đề xuất nội dung và đưa bạn trở lại trình chỉnh sửa email.
  Điều chỉnh Tinh chỉnh văn bản và giọng điệu của nội dung được đề xuất.
  - Để điều chỉnh độ dài nội dung các bạn chọn Short, Medium, hoặc Dài.
  - Để điều chỉnh giọng điệu của nội dung, hãy chọn Thân thiện, Chuyên nghiệp, hoặc Trang trọng.
  Chọn Cập nhật và nội dung sẽ được cập nhật theo sự sàng lọc của bạn.
  Dịch Dịch nội dung sang ngôn ngữ đã chọn. Các ngôn ngữ được liệt kê ở đây là những ngôn ngữ được môi trường của bạn hỗ trợ. Để quay lại ngôn ngữ mà nội dung được tạo ban đầu, hãy chọn Hiển thị bản gốc.

Điều chỉnh nội dung email hiện có với Copilot

 1. Chọn văn bản mà bạn muốn tinh chỉnh.

 2. Chọn biểu tượng Copilot trong thanh công cụ soạn thảo văn bản đa dạng thức rồi chọn Điều chỉnh bằng Copilot.

 3. Tinh chỉnh độ dài và tông màu của văn bản đã chọn:

  • Độ dài: Chọn Ngắn, Trung bình hoặc Dài để thu gọn hoặc mở rộng văn bản của bạn.
  • Giọng điệu: Chọn Thân thiện, Chuyên nghiệp, hoặc Trang trọng để điều chỉnh tông màu của văn bản.
 4. Chọn Cập nhật để áp dụng các sàng lọc được đề xuất của Copilot.

Ví dụ: Marina muốn gửi email cho khách hàng về một sản phẩm mới. Marina gõ bản nháp, chọn Điều chỉnh bằng Copilot và yêu cầu Copilot viết lại bản nháp sao cho ngắn hơn và trang trọng hơn.

 • Trước sự hỗ trợ của Copilot:

  Hi Samir,
  
  My name is Marina; I'm a Sales executive at Contoso Inc. I was 
  recommended by Kevin to get in touch with you.
  
  I noticed on your website that you don't have CRM application. I'd 
  love to connect with you to discuss the potential of partnering up. 
  When would you have time to chat about this?
  
  If you want to learn more about the product first, here's a quick 
  link: www.contoso.com.
  
  Kind regards,
  Marina
  
 • Sau sự hỗ trợ của Copilot:

  Dear Mr. Samir,
  
  I am Marina, a Sales Executive at Contoso Inc. Kevin recommended that I 
  contact you. I noticed that your website does not have a CRM application. 
  I would like to discuss the possibility of a partnership. When would you 
  have time to talk about this? If you would like to learn more about our 
  product, please refer to this link: www.contoso.com.
  
  Sincerely,
  Marina
  

Xem thêm