Power Apps là gì?

Power Apps là một bộ ứng dụng, dịch vụ và trình kết nối, cũng như nền tảng dữ liệu, cung cấp môi trường phát triển nhanh chóng để xây dựng các ứng dụng tùy chỉnh cho nhu cầu kinh doanh của bạn. Bằng cách sử dụng Power Apps, bạn có thể nhanh chóng xây dựng các ứng dụng kinh doanh tùy chỉnh kết nối với dữ liệu doanh nghiệp được lưu trữ trong nền tảng dữ liệu cơ sở (Microsoft Dataverse) hoặc trong nhiều nguồn dữ liệu trực tuyến và tại chỗ khác nhau (ví dụ như SharePoint, Microsoft 365, Dynamics 365, SQL Server, v.v.).

Power Apps.

Các ứng dụng được tạo bằng cách sử dụng Power Apps cung cấp logic kinh doanh phong phú và khả năng quy trình làm việc để chuyển đổi các hoạt động kinh doanh thủ công của bạn thành các quy trình kỹ thuật số, tự động. Hơn nữa, các ứng dụng được xây dựng bằng cách sử dụng Power Apps có thiết kế đáp ứng và có thể chạy liền mạch trong trình duyệt và trên thiết bị di động (điện thoại hoặc máy tính bảng). Power Apps "dân chủ hóa" trải nghiệm xây dựng ứng dụng-kinh doanh bằng cách cho phép người dùng tạo các ứng dụng kinh doanh tùy chỉnh, giàu tính năng mà không cần viết mã.

Power Apps cũng cung cấp một nền tảng mở rộng cho phép các nhà phát triển chuyên nghiệp tương tác với dữ liệu và siêu dữ liệu, áp dụng logic nghiệp vụ, tạo trình kết nối tùy chỉnh và tích hợp với dữ liệu ngoài.

Để biết thêm thông tin:

Power Apps for app makers/nhà sáng tạo ứng dụng

Sử dụng Power Apps: bạn có thể tạo ba loại ứng dụng: canvas, dựa trên mô hìnhcổng thông tin. Thông tin thêm: Tổng quan về việc tạo ứng dụng trong Power Apps

Để tạo một ứng dụng, bạn bắt đầu với make.powerapps.com.

  • Power Apps Studio là công cụ thiết kế ứng dụng được sử dụng để xây dựng các ứng dụng canvas. Công cụ thiết kế ứng dụng làm cho việc tạo ứng dụng có cảm giác giống như xây dựng một bản thuyết trình trong Microsoft PowerPoint. Thêm thông tin: Tạo ứng dụng từ dữ liệu

  • Công cụ thiết kế ứng dụng đối với các ứng dụng hướng mô hình cho phép bạn xác định sơ đồ trang web và thêm các thành phần để xây dựng ứng dụng hướng mô hình. Thông tin thêm: Thiết kế ứng dụng dựa trên mô hình bằng công cụ thiết kế ứng dụng

Sẵn sàng chuyển đổi ý tưởng của bạn thành một ứng dụng? Bắt đầu ở đây: Lập kế hoạch cho dự án Power Apps

Power Apps cho người dùng ứng dụng

Bạn có thể chạy các ứng dụng mà bạn đã tạo hoặc người khác đã tạo và chia sẻ với bạn, trên trình duyệt hoặc trên thiết bị di động (điện thoại hoặc máy tính bảng). Thông tin khác:

Power Apps dành cho quản trị viên

Quản trị viên Power Apps có thể sử dụng trung tâm quản trị Power Platform (admin.powerplatform.microsoft.com) để tạo và quản lý môi trường, xem thống kê Dataverse, đồng thời nhận dịch vụ hỗ trợ và đề xuất tự trợ giúp trong thời gian thực cho Power Apps và Power Automate. Thông tin thêm: Quản trị viên Power Platform

Power Apps cho nhà phát triển

Nhà phát triển là những người tạo ứng dụng có thể sử dụng mã để mở rộng việc tạo và tùy chỉnh ứng dụng. Các nhà phát triển có thể sử dụng mã để tạo dữ liệu và siêu dữ liệu, áp dụng logic phía máy chủ bằng cách sử dụng các hàm Azure, phần bổ trợ và phần mở rộng dòng công việc, áp dụng logic phía máy khách bằng JavaScript, tích hợp với dữ liệu ngoài bằng cách sử dụng các thực thể ảo và webhook, xây dựng trình kết nối tùy chỉnh và nhúng các ứng dụng vào trải nghiệm trang web của bạn để tạo ra các giải pháp tích hợp. Thông tin thêm:

Power Apps và Dynamics 365

Các ứng dụng Dynamics 365 (chẳng hạn như Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service và Dynamics 365 Marketing) cũng sử dụng nền tảng Dataverse cơ bản do Power Apps sử dụng để lưu trữ và bảo mật dữ liệu. Điều này cho phép bạn tạo ứng dụng bằng Power Apps và Dataverse ngay cho dữ liệu chính của doanh nghiệp đã được dùng trong Dynamics 365, mà không cần tích hợp. Thông tin thêm: Dynamics 365 và Dataverse

Thử dùng Power Apps miễn phí

Bạn có thể xây dựng Power Apps miễn phí. Chỉ cần đăng nhập vào Power Apps. Để biết thêm thông tin, hãy truy nhập Lần đầu tiên đăng nhập vào Power Apps. Ban đầu, bạn sẽ có quyền truy cập vào môi trường mặc định. Bạn có thể xây dựng trong môi trường nhà phát triển của riêng mình với Dataverse bằng cách đăng ký Gói Power Apps dành cho nhà phát triển.

Cần có giấy phép để phát các ứng dụng được tạo bằng Power Apps. Bạn có thể phát Power Apps miễn phí bằng cách đăng ký bản dùng thử 30 ngày.

Yêu cầu giấy phép Power Apps

Nếu là người dùng Power Apps và muốn chạy ứng dụng, bạn có thể yêu cầu Power Apps giấy phép trong khi chạy ứng dụng. Thông tin thêm: Yêu cầu Power Apps giấy phép

Mua Power Apps

Nếu bạn đã quyết định mua Power Apps, hãy xem phần này để biết thông tin chi tiết: Mua Power Apps.

Các kế hoạch Power Apps US Government

Power Apps US Government bao gồm nhiều gói được thiết kế cho các tổ chức chính phủ Hoa Kỳ để giải quyết các yêu cầu riêng và không ngừng tăng lên của lĩnh vực công Hoa Kỳ. Môi trường Power Apps GCC cung cấp sự tuân thủ các yêu cầu của liên bang đối với các dịch vụ đám mây, bao gồm FedRAMP High, DoD DISA IL2 và các yêu cầu đối với các hệ thống tư pháp hình sự (các loại dữ liệu của CJI). Thêm thông tin: Power Apps US Government

Lưu ý

Bạn có thể cho chúng tôi biết bạn thích dùng ngôn ngữ nào cho tài liệu không? Làm một cuộc khảo sát ngắn. (xin lưu ý, khảo sát này bằng tiếng Anh)

Cuộc khảo sát sẽ mất khoảng bảy phút. Không có dữ liệu cá nhân nào được thu thập (điều khoản về quyền riêng tư).