Hướng dẫn sử dụng Microsoft Power Apps

Tìm hiểu cách khai thác tối đa Power Apps qua các khóa đào tạo trực tuyến, tài liệu và video trình bày các tính năng của sản phẩm và bài viết hướng dẫn. Tìm hiểu cách nhanh chóng xây dựng các ứng dụng ít viết mã để hiện đại hóa các quy trình và giải quyết thách thức khó khăn trong công việc mà tổ chức bạn gặp phải bằng cách dùng Power Apps.

Tạo và thiết kế

Quản trị và gia hạn

Sử dụng

Nội dung liên quan

Power Platform

Tài nguyên học tập toàn diện dành cho các ứng dụng và tính năng của Power Platform với người quản trị, nhà phát triển và tài liệu hướng dẫn.

Power Automate

Tạo các quy trình làm việc tự động hóa giữa các ứng dụng và dịch vụ yêu thích của bạn để đồng bộ hóa tệp, nhận thông báo, thu thập dữ liệu và nhiều nội dung khác.

Power BI

Biến các nguồn dữ liệu không liên quan thành thông tin chuyên sâu mạch lạc, bao quát trực quan và mang tính tương tác.

Power Pages

Thiết kế, lưu trữ và quản trị các website an toàn, hiện đại và không đòi hỏi quá nhiều công đoạn mã hóa để phục vụ công việc.

Dynamics 365

Trao quyền cho tổ chức của bạn với thế hệ ứng dụng CRM và ERP tiếp theo.

Microsoft Azure

Tìm hiểu cách bộ dịch vụ điện toán đám mây không ngừng mở rộng này có thể giúp tổ chức của bạn vượt qua những thách thức trong kinh doanh.