Ngôn ngữ môi trường Dataverse for Teams

Môi trường Dataverse for Teams được tạo tự động khi người dùng Teams hoặc tạo một ứng dụng trong một nhóm sử dụng ứng dụng Power Apps lần đầu tiên hoặc cài đặt một ứng dụng (được tạo bằng ứng dụng Power Apps) trong một nhóm lần đầu tiên từ danh mục ứng dụng Teams. Trong quá trình tạo môi trường, ngôn ngữ của môi trường được đặt thành ngôn ngữ mặc định của đối tượng thuê.

Cài đặt ngôn ngữ cho môi trường xác định định dạng ngôn ngữ, sắp xếp và tìm kiếm của các bảng trong môi trường. Ngôn ngữ mặc định được đặt trong quá trình tạo môi trường tự động sẽ không thể thay đổi sau đó.

Khi người dùng truy cập vào ứng dụng Power Apps trong một nhóm trong Microsoft Teams, cài đặt ngôn ngữ của người dùng được so sánh với ngôn ngữ mặc định của môi trường Dataverse for Teams cho nhóm. Tùy thuộc vào sự phù hợp của các ngôn ngữ, điều sau sẽ xảy ra:

 • Nếu cài đặt ngôn ngữ của người dùng khớp với ngôn ngữ mặc định của môi trường, thì ngôn ngữ mặc định sẽ được sử dụng để hiển thị thông tin hiện có và để tạo bảng và cột mới.

 • Nếu cài đặt ngôn ngữ của người dùng khác với ngôn ngữ mặc định của môi trường và môi trường:

  • Chưa cài đặt gói ngôn ngữ bắt buộc, gói ngôn ngữ mới phù hợp với cài đặt ngôn ngữ của người dùng sẽ tự động được cài đặt trong môi trường. Có thể mất đến 15 phút để quá trình cài đặt gói ngôn ngữ hoàn tất. Đây là quá trình cài đặt một lần và sẽ chỉ diễn ra lần đầu tiên một ngôn ngữ mới được sử dụng.

  • Đã cài đặt gói ngôn ngữ bắt buộc, môi trường sẽ sử dụng ngôn ngữ của người dùng.

  Ngoài ra, điều này không thay đổi ngôn ngữ mặc định của môi trường nhưng cung cấp trải nghiệm người dùng được bản địa hóa cho người dùng khi xem thông tin hiện có trong nhóm và cho phép tất cả các bảng và cột mới do người dùng tạo có nhãn được bản địa hóa phù hợp với ngôn ngữ của họ.

Quan trọng

 • Mọi bảng hoặc cột hiện có tại thời điểm thay đổi ngôn ngữ sẽ không được dịch sang ngôn ngữ khác. Chúng sẽ tiếp tục sử dụng các tên hiện có.
 • Trong một số trường hợp, ngôn ngữ do Teams hỗ trợ có thể không khả dụng trong Dataverse for Teams và các tính năng khác của Power Platform. Khi điều này xảy ra, ngôn ngữ dự phòng gần nhất sẽ được sử dụng cho giao diện. Thông tin thêm: Ngôn ngữ được hỗ trợ và dự phòng ở phần sau trong chủ đề này.

Ví dụ:

Ngôn ngữ của người dùng A là tiếng Anh (Mỹ) trong Teams và họ tạo ứng dụng trong nhóm có tên Nhóm 1.

Ngôn ngữ của người dùng B được đặt thành tiếng Pháp trong Teams và họ truy cập vào ứng dụng Power Apps trong Nhóm 1.

 • Nếu môi trường Dataverse for Teams chưa cài đặt gói ngôn ngữ tiếng Pháp, gói này sẽ tự động được cài đặt trong môi trường dành cho Nhóm 1. Giao diện người dùng cho Người dùng B ngay lập tức thay đổi sang tiếng Pháp trong khi gói ngôn ngữ được cài đặt. Sau khi gói ngôn ngữ được cài đặt, mọi bảng và cột mới sẽ được tạo bằng tiếng Pháp.
 • Nếu môi trường Dataverse for Teams cho Nhóm 1 đã được cài đặt gói ngôn ngữ tiếng Pháp, không cần cài đặt thêm.

Nếu Người dùng B thay đổi lại ngôn ngữ của họ trong Teams và truy cập vào ứng dụng Power Apps trong nhóm vào lần tiếp theo, thì gói ngôn ngữ mới sẽ được cài đặt nếu ngôn ngữ đó chưa được cài đặt trong Dataverse for Teams môi trường.

Ngôn ngữ được hỗ trợ và dự phòng

Các ngôn ngữ được hỗ trợ trên Teams, Dataverse for Teams và các tính năng khác của Power Platform khác nhau một chút. Khi một ngôn ngữ không được hỗ trợ bởi Dataverse for Teams và các tính năng khác của Power Platform, các nền tảng này sẽ sử dụng ngôn ngữ dự phòng được xác định. Đây là danh sách các ngôn ngữ được hỗ trợ trên Teams, Dataverse for Teams và các tính năng khác của Power Platform cùng ngôn ngữ dự phòng của chúng.

Các ngôn ngữ dự phòng được biểu thị bằng chữ in nghiêng.

Teams Dataverse for Teams Power Apps Studio Power Automate Power Virtual Agents Power BI
Tiếng Ả Rập Tiếng Ả Rập Tiếng Anh Mỹ Tiếng Anh Mỹ Tiếng Anh Mỹ Tiếng Ả Rập
Tiếng Bồ Đào Nha Brazil Tiếng Bồ Đào Nha Brazil Tiếng Bồ Đào Nha Brazil Tiếng Bồ Đào Nha Brazil Tiếng Bồ Đào Nha Brazil Tiếng Bồ Đào Nha Brazil
Tiếng Bulgaria Tiếng Bulgaria Tiếng Bulgaria Tiếng Bulgaria Tiếng Anh Mỹ Tiếng Bulgaria
Tiếng Catalan Tiếng Catalan Tiếng Catalan Tiếng Catalan Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Catalan
Tiếng Croatia Tiếng Croatia Tiếng Croatia Tiếng Croatia Tiếng Anh Mỹ Tiếng Croatia
Tiếng Séc Tiếng Séc Tiếng Séc Tiếng Séc Tiếng Anh Mỹ Tiếng Séc
Tiếng Đan Mạch Tiếng Đan Mạch Tiếng Đan Mạch Tiếng Đan Mạch Tiếng Đan Mạch Tiếng Đan Mạch
Tiếng Hà Lan Tiếng Hà Lan Tiếng Hà Lan Tiếng Hà Lan Tiếng Hà Lan Tiếng Hà Lan
Tiếng Anh (Canada) Tiếng Anh Mỹ Tiếng Anh Mỹ Tiếng Anh Mỹ Tiếng Anh Mỹ Tiếng Anh Mỹ
Tiếng Anh Anh Tiếng Anh Mỹ Tiếng Anh Mỹ Tiếng Anh Mỹ Tiếng Anh Mỹ Tiếng Anh Mỹ
Tiếng Anh Mỹ Tiếng Anh Mỹ Tiếng Anh Mỹ Tiếng Anh Mỹ Tiếng Anh Mỹ Tiếng Anh Mỹ
Tiếng Estonia Tiếng Estonia Tiếng Estonia Tiếng Estonia Tiếng Anh Mỹ Tiếng Estonia
Tiếng Philippines Tiếng Anh Mỹ Tiếng Anh Mỹ Tiếng Anh Mỹ Tiếng Anh Mỹ Tiếng Anh Anh
Tiếng Phần Lan Tiếng Phần Lan Tiếng Phần Lan Tiếng Phần Lan Tiếng Thụy Điển Tiếng Phần Lan
Tiếng Pháp Tiếng Pháp Tiếng Pháp Tiếng Pháp Tiếng Pháp Tiếng Pháp
Tiếng Pháp (Canada) Tiếng Pháp Tiếng Pháp Tiếng Pháp Tiếng Pháp Tiếng Pháp
Tiếng Đức tiêu chuẩn Tiếng Đức tiêu chuẩn Tiếng Đức tiêu chuẩn Tiếng Đức tiêu chuẩn Tiếng Đức tiêu chuẩn Tiếng Đức tiêu chuẩn
Tiếng Hy Lạp Tiếng Hy Lạp Tiếng Hy Lạp Tiếng Hy Lạp Tiếng Anh Mỹ Tiếng Hy Lạp
Tiếng Hebrew Tiếng Hebrew Tiếng Anh Mỹ Tiếng Anh Mỹ Tiếng Anh Mỹ Tiếng Hebrew
Tiếng Hindi Tiếng Hindi Tiếng Hindi Tiếng Hindi Tiếng Hindi Tiếng Hindi
Tiếng Hungary Tiếng Hungary Tiếng Hungary Tiếng Hungary Tiếng Anh Mỹ Tiếng Hungary
Tiếng Iceland Tiếng Anh Mỹ Tiếng Anh Mỹ Tiếng Anh Mỹ Tiếng Anh Mỹ Tiếng Anh Anh
Tiếng Indonesia Tiếng Indonesia Tiếng Indonesia Tiếng Indonesia Tiếng Anh Mỹ Tiếng Indonesia
Tiếng Ý Tiếng Ý Tiếng Ý Tiếng Ý Tiếng Ý Tiếng Ý
Tiếng Nhật Tiếng Nhật Tiếng Nhật Tiếng Nhật Tiếng Nhật Tiếng Nhật
Tiếng Hàn Quốc Tiếng Hàn Quốc Tiếng Hàn Quốc Tiếng Hàn Quốc Tiếng Hàn Quốc Tiếng Hàn Quốc
Tiếng Latvia Tiếng Latvia Tiếng Latvia Tiếng Latvia Tiếng Anh Mỹ Tiếng Latvia
Tiếng Lithuania Tiếng Lithuania Tiếng Lithuania Tiếng Lithuania Tiếng Anh Mỹ Tiếng Lithuania
Tiếng Na Uy - NB Tiếng Na Uy - NB Tiếng Na Uy - NB Tiếng Na Uy - NB Tiếng Na Uy - NB Tiếng Na Uy - NB
Tiếng Na Uy - NN Tiếng Na Uy - NB Tiếng Na Uy - NB Tiếng Na Uy - NB Tiếng Na Uy - NB Tiếng Na Uy - NB
Tiếng Ba Lan Tiếng Ba Lan Tiếng Ba Lan Tiếng Ba Lan Tiếng Ba Lan Tiếng Ba Lan
Tiếng Bồ Đào Nha (Bồ Đào Nha) Tiếng Bồ Đào Nha (Bồ Đào Nha) Tiếng Bồ Đào Nha (Bồ Đào Nha) Tiếng Bồ Đào Nha (Bồ Đào Nha) Tiếng Bồ Đào Nha Brazil Tiếng Bồ Đào Nha (Bồ Đào Nha)
Tiếng Romania Tiếng Romania Tiếng Romania Tiếng Romania Tiếng Anh Mỹ Tiếng Romania
Tiếng Nga (bảng chữ cái kirin) Tiếng Nga (bảng chữ cái kirin) Tiếng Nga (bảng chữ cái kirin) Tiếng Nga (bảng chữ cái kirin) Tiếng Nga (bảng chữ cái kirin) Tiếng Nga (bảng chữ cái kirin)
Tiếng Serbia (La-tinh) Tiếng Serbia (La-tinh) Tiếng Serbia (La-tinh) Tiếng Serbia (La-tinh) Tiếng Anh Mỹ Tiếng Serbia (La-tinh)
Tiếng Trung Giản thể Tiếng Trung Giản thể Tiếng Trung Giản thể Tiếng Trung Giản thể Tiếng Trung Giản thể Tiếng Trung Giản thể
Tiếng Slovak Tiếng Slovak Tiếng Slovak Tiếng Slovak Tiếng Anh Mỹ Tiếng Slovak
Tiếng Slovenia Tiếng Slovenia Tiếng Slovenia Tiếng Slovenia Tiếng Anh Mỹ Tiếng Slovenia
Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Tây Ban Nha (Mexico) Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Thụy Điển Tiếng Thụy Điển Tiếng Thụy Điển Tiếng Thụy Điển Tiếng Thụy Điển Tiếng Thụy Điển
Tiếng Thái Tiếng Thái Tiếng Thái Tiếng Thái Tiếng Anh Mỹ Tiếng Thái
Tiếng Trung Phồn thể Tiếng Trung Phồn thể Tiếng Trung Phồn thể Tiếng Trung Phồn thể Tiếng Trung Phồn thể Tiếng Trung Phồn thể
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
Tiếng Ukraina Tiếng Ukraina Tiếng Ukraina Tiếng Ukraina Tiếng Anh Mỹ Tiếng Ukraina
Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Anh Mỹ Tiếng Anh Mỹ Tiếng Việt
Tiếng Wales Tiếng Anh Mỹ Tiếng Anh Mỹ Tiếng Anh Mỹ Tiếng Anh Mỹ Tiếng Anh Anh

Xem thêm

Dataverse for Teams là gì?
Tạo bảng
Giới thiệu về môi trường Dataverse for Teams

Lưu ý

Bạn có thể cho chúng tôi biết bạn thích dùng ngôn ngữ nào cho tài liệu không? Làm một cuộc khảo sát ngắn. (xin lưu ý, khảo sát này bằng tiếng Anh)

Cuộc khảo sát sẽ mất khoảng bảy phút. Không có dữ liệu cá nhân nào được thu thập (điều khoản về quyền riêng tư).