Tìm quản trị viên hoặc người hỗ trợ của bạn

Đôi khi, bạn có thể gặp phải các vấn đề mà bạn cần phải hỏi ý kiến của quản trị viên. Nếu bạn không biết ai là người quản trị, bạn có thể sử dụng Tìm kiếm Nâng cao để tìm quản trị viên.

 1. Mở ứng dụng của bạn.

 2. Trên thanh lệnh, hãy chọn nút Tìm kiếm nâng cao.

 3. Trên trang tìm kiếm nâng cao, trong danh sách Tìm kiếm, chọn Người dùng.

 4. Trỏ đến Chọn, và sau đó chọn Vai trò bảo mật từ danh sách.

 5. Trong Cột, chọn Tên.

 6. Nhập Quản trị viên hệ thống trong hộp cho biết Nhập văn bản. Tại thời điểm này, màn hình của bạn sẽ giống như thế này:

  Hộp thoại Tìm kiếm nâng cao.

 7. Chọn nút Kết quả trên ruy băng.

  Bạn sẽ thấy một danh sách gồm một hoặc nhiều quản trị viên hệ thống.

Lưu ý

Bạn có thể cho chúng tôi biết bạn thích dùng ngôn ngữ nào cho tài liệu không? Làm một cuộc khảo sát ngắn. (xin lưu ý, khảo sát này bằng tiếng Anh)

Cuộc khảo sát sẽ mất khoảng bảy phút. Không có dữ liệu cá nhân nào được thu thập (điều khoản về quyền riêng tư).