Подобряване на преподаването и обучението с Microsoft Copilot

Начинаещи
K-12 Educator
School Leader
Higher Education Educator
Bing
Microsoft Edge
Microsoft Copilot

Разгледайте използването на Microsoft Copilot в образованието, като научите основни концепции, режими и функции и след това приложите тези знания, за да проектирате ефективни подкани и да анализирате резултатите.

Цели на обучението

След завършване на този модул ще можете да:

  • Обобщете основите на Microsoft Copilot и как те могат да помогнат на преподавателите
  • Използвайте Copilot и използвайте основната функционалност, предоставена във всички негови функции
  • Подкани за проектиране, които подкрепят преподаването и обучението
  • Преценете отговорите, получени от Copilot, за цялостно качество и надеждност

ISTE стандарти за преподаватели:

  • Обучаващ – дизайнер

  • Преподавател – обучаван

Стандарти за педагози на UNESCO:

  • Прилагане на цифровите умения

  • Организация и администриране

  • Разбиране на ICT в образованието