Sdílet prostřednictvím


Pevné zásady životního cyklu

                               Přejděte prosím sem a vyhledejte životní cyklus svého produktu.

Pevné zásady životního cyklu se vztahují na mnoho komerčních a některé spotřební produkty, které lze nyní pořídit u prodejců nebo prostřednictvím multilicencí, a nabízejí minimálně: Poskytuje:

Informace o ukončení podpory a informace o migraci najdete na webu Vyhledávání životního cyklu.

Aby měli zákazníci nárok na podporu, mohou být požádáni o instalaci nejnovějšího servisního balíčku nebo aktualizace.

Microsoft se zavazuje poskytovat produkty s vylepšeným zabezpečením. I když se snažíme odstranit chyby zabezpečení během vývoje, zranitelnosti softwaru zůstávají skutečností i dnes a musíme být připraveni reagovat, když budou objeveny. Společnost Microsoft doporučuje zákazníkům z důvodu zachování maximálního zabezpečení nainstalovat nejnovější verze produktů, aktualizace zabezpečení a aktualizace Service Pack. Nejnovější informace o aktualizacích zabezpečení naleznete v příručce k aktualizaci zabezpečení. Starší produkty nemusí splňovat dnešní náročnější požadavky na zabezpečení. Společnost Microsoft nemusí být schopna poskytnout aktualizace zabezpečení pro starší produkty.

Pevné zásady životního cyklu se nevztahují na všechny produkty. Konkrétní data zahájení a ukončení servisu u jednotlivých produktů naleznete v sekci hledání životního cyklu produktu.

Fáze životního cyklu pro produkty v rámci pevných zásad životního cyklu

Typ podpory Hlavní podpora Rozšířená podpora Po ukončení podpory
Žádost o změnu vlastností a funkcí produktu Dostupná Není k dispozici Není k dispozici
Aktualizace zabezpečení Dostupná Dostupná K dispozici prostřednictvím programu Extended Security Update Program
Aktualizace netýkající se zabezpečení Dostupná Není k dispozici Není k dispozici
Svépomocná podpora 1 Dostupná Dostupná Dostupná
Placená podpora Dostupná Dostupná K dispozici 2

1 Svépomocná online podpora je k dispozici po celou dobu životního cyklu produktu a po dobu minimálně 12 měsíců poté, co podpora produktu skončí. K dispozici jsou články znalostní báze Microsoft Online Knowledge Base, časté dotazy, nástroje pro řešení potíží a další zdroje informací, které zákazníkům pomáhají řešit běžné problémy.

2 Další informace najdete v části Nejčastější dotazy k životnímu cyklu – aktualizace rozšířeného zabezpečení. Je vyžadován program Extended Security Update.

Hlavní podpora

Hlavní podpora je první fází životního cyklu produktu. Na úrovni podporovaných aktualizací Service Pack hlavní fáze technické podpory produktů a služeb zahrnuje*:

 • Podpora incidentů (bezplatná podpora incidentů, placená podpora incidentů, hodinová podpora, podpora záručních nároků)
 • Podpora aktualizace zabezpečení
 • Možnost požadovat aktualizace nesouvisející se zabezpečením

Poznámka

Výhody podpory incidentů, které jsou součástí licence, licenčních programů (například software Assurance nebo předplatné Visual Studio) nebo jiných programů s bezplatnou podporou, jsou k dispozici pouze během fáze hlavní podpory.

Pro získání těchto výhod pro určité produkty může být vyžadována registrace do programu údržby.

Rozšířená podpora

Fáze rozšířené podpory následuje po fázi hlavní podpory. Na úrovni podporované aktualizace Service Pack zahrnuje rozšířená podpora tyto výhody:

 • Placená podpora 3

 • Aktualizace zabezpečení bez dalších nákladů

Poznámka

 • Microsoft navíc nebude během fáze rozšířené podpory přijímat požadavky na záruční podporu, na změny návrhu nebo nové funkce.

 • Rozšířená podpora není k dispozici pro spotřební hardware a multimediální produkty.

 • K získání těchto výhod pro určité produkty může být vyžadována registrace do programu placené podpory.

3 K dispozici může být omezená bezplatná podpora (liší se podle produktu).

Service Packy

Pro zjištěné problémy jsou v rámci snahy o neustálé vylepšování softwaru Microsoft vytvářeny a vydávány aktualizace a opravy. Mnohé z těchto oprav jsou pravidelně zahrnovány do jednoho balíčku (nazývaného aktualizace Service Pack), který lze nainstalovat. K zajištění plné podpory (včetně aktualizací zabezpečení a aktualizace DST) fáze hlavní i rozšířené podpory pro software vyžadují instalaci podporované aktualizace Service Pack.

 • Po vydání nové aktualizace Service Pack poskytuje společnost Microsoft 12měsíční nebo 24měsíční podporu pro předchozí aktualizaci Service Pack, která se liší podle řady produktů (například Windows, Office, Servers nebo nástroje Developer).

 • Po ukončení podpory aktualizace Service Pack společnost Microsoft již neposkytuje nové aktualizace zabezpečení, aktualizace DST ani jiné aktualizace pro tento Service Pack. Obchodně přiměřená podpora bude i nadále k dispozici, jak je uvedeno v následujícím textu.

 • Po ukončení podpory produktu končí také podpora všech aktualizací Service Pack pro tento produkt. Životní cyklus produktu nahrazuje zásady aktualizace Service Pack.

 • Harmonogram podpory pro aktualizace Service Pack zůstává v rámci produktové řady konzistentní.

 • Společnost Microsoft zveřejňuje konkrétní harmonogram podpory pro předchozí aktualizaci Service Pack při vydání nové aktualizace Service Pack.

Zákazníkům se doporučuje, aby zůstali na plně podporované aktualizaci Service Pack, čímž si zajistí nejnovější a nejbezpečnější verzi svého produktu.

Zákazníkům vlastnícím podporované produkty s verzemi aktualizací Service Pack, a kteří ukončili plnou podporu, nabízí společnost Microsoft komerčně přiměřenou podporu v tomto rozsahu:

Komerčně přiměřená podpora incidentů bude poskytována prostřednictvím služeb a podpory zákazníkům společnosti Microsoft a společností Microsoft spravované nabídky podpory (například Premier Support). Pokud podpora incidentů vyžaduje eskalaci vývoje pro další pokyny, vyžaduje aktualizaci nesouvisející se zabezpečením nebo vyžaduje aktualizaci zabezpečení, budou zákazníci požádáni o upgrade na plně podporovanou aktualizaci Service Pack.

Komerčně přiměřená podpora nezahrnuje možnost zapojit zdroje pro vývoj produktů společnosti Microsoft. Náhradní technická řešení mohou být omezená nebo nemožná.

Matice produktové řady společnosti Microsoft a délka podpory Service Pack pro každou produktovou řadu je následující.

Produktová řada Doba trvání podpory aktualizace Service Pack
Klient a servery systému Windows 24 měsíců
Dynamics 24 měsíců
Office 12 měsíců
Servery 12 měsíců
Vývojářské nástroje 12 měsíců
Spotřebitelský software, multimédia a hry 12 měsíců

Počínaje SQL Serverem 2017 nebudou vydány žádné aktualizace Service Pack. Pro SQL Server je zvolen moderní servisní model, jak je popsáno v části Oznámení o moderním servisním modelu pro SQL Server.

Společnost Microsoft doporučuje použít nejnovější kumulativní aktualizaci (nebo aktualizaci vydanou v posledním roce) pro odpovídající verzi. Tým podpory může při řešení problému vyžadovat použití konkrétní kumulativní aktualizace, která řeší konkrétní problém.

Tato zásada podpory umožňuje zákazníkům přijímat existující aktualizace nesouvisející se zabezpečením nebo požadovat nové aktualizace nesouvisející se zabezpečením pro plně podporované aktualizace Service Pack během fáze hlavní podpory.

Aktualizace Service Pack nejsou automaticky upraveny tak, aby zahrnovaly aktualizace nesouvisející se zabezpečením vyvinuté po datu vydání aktualizace Service Pack. Starší aktualizaci Service Pack lze upravit tak, aby zahrnovala aktualizace nesouvisející se zabezpečením vyvinuté po vydání aktualizace Service Pack. Obraťte se na společnost Microsoft a požádejte o změnu.

Aktualizace zabezpečení vydané s bulletiny z centra Microsoft Security Response Center budou zkontrolovány a vytvořeny pouze pro podporované aktualizace Service Pack. Aktualizace letního času a časového pásma jsou vytvořeny pouze pro plně podporované aktualizace Service Pack.

Důrazně doporučujeme, aby zákazníci včas vyhodnotili a nainstalovali aktuální aktualizace Service Pack a zajistili si tak aktuálnost svých systémů s nejnovějším bezpečnostním softwarem.

Tato revidovaná zásada je platná od 13. dubna 2010.

Protokol změn

                             Úpravy z února 2020
PŘIDÁNO: Samostatné zásady aktualizace Service Pack byly odebrány a integrovány do pevných zásad životního cyklu.

                             Úpravy z října 2020
AKTUALIZOVÁNO: Odkaz na sjednocenou podporu byl aktualizován.

                             Úpravy z dubna 2021
AKTUALIZOVÁNO: Úvod a definice pevné politiky.

                             Úpravy z října 2021
AKTUALIZOVÁNO: Odkaz na Průvodce aktualizací zabezpečení.