Správa aplikací Win32 v Microsoft Intune

Microsoft Intune umožňuje možnosti správy aplikací Win32. I když zákazníci připojení ke cloudu můžou používat Microsoft Configuration Manager pro správu aplikací Win32, zákazníci, kteří používají jenom Intune, budou mít pro své aplikace Win32 větší možnosti správy. Toto téma obsahuje přehled funkcí Intune správy aplikací Win32 a související informace.

Poznámka

Tato funkce správy aplikací podporuje 32bitovou i 64bitovou architekturu operačního systému pro aplikace windows.

Důležité

Při nasazování aplikací Win32 zvažte použití výhradně Intune Management Extension, zejména pokud máte instalační program aplikace Win32 s více soubory. Pokud během registrace Autopilotu zkombinujete instalaci aplikací Win32 a obchodních aplikací, může instalace aplikace selhat, protože obě používají službu Důvěryhodného instalačního programu současně.

Rozšíření pro správu Intune se nainstaluje automaticky při přiřazení skriptu PowerShellu nebo aplikace Win32 k uživateli nebo zařízení. Kromě toho agent rozšíření pro správu Intune kontroluje každou hodinu (nebo při restartování služby nebo zařízení) všechna nová přiřazení aplikací Win32.

Požadavky

Pokud chcete používat správu aplikací Win32, ujistěte se, že jsou splněná následující kritéria:

 • Používejte Windows 10 verze 1607 nebo novější (edice Enterprise, Pro nebo Education).

 • Zařízení musí být zaregistrovaná v Intune a buď:

 • Velikost aplikace windows nesmí být větší než 8 GB na aplikaci.

  Poznámka

  Intune automaticky nainstaluje rozšíření IME (Intune Management Extension) na zařízení, pokud je na uživatele nebo zařízení zacílen skript PowerShellu nebo aplikace Win32.

Příprava obsahu aplikace Win32 k nahrání

Než budete moct přidat aplikaci Win32 do Microsoft Intune, musíte ji připravit pomocí nástroje Microsoft Win32 Content Prep Tool. Pomocí nástroje Microsoft Win32 Content Prep Tool můžete předprocesovat klasické aplikace Windows (Win32). Nástroj převede instalační soubory aplikace do formátu .intunewin . Další informace a postup najdete v tématu Příprava obsahu aplikace Win32 k nahrání.

Přidání, přiřazení a monitorování aplikace Win32

Jakmile připravíte aplikaci Win32 k nahrání do Intune pomocí nástroje Microsoft Win32 Content Prep Tool, můžete aplikaci přidat do Intune. Další informace a postup najdete v tématu Přidání, přiřazení a monitorování aplikace Win32 v Microsoft Intune.

Poznámka

Velikost aplikace pro Windows je omezená na 8 GB na aplikaci.

Optimalizace doručení

Klienti Windows 10 1709 a novějších verzích stahují obsah aplikace Intune Win32 pomocí komponenty optimalizace doručení v klientovi Windows 10. Optimalizace doručení poskytuje funkce peer-to-peer, které jsou ve výchozím nastavení zapnuté.

Agenta Optimalizace doručení můžete nakonfigurovat tak, aby na základě přiřazení stáhl obsah aplikace Win32 v režimu na pozadí nebo v režimu popředí. Optimalizaci doručení je možné nakonfigurovat pomocí zásad skupiny a prostřednictvím Intune konfigurace zařízení. Další informace najdete v tématu Optimalizace doručení pro Windows 10.

Poznámka

Do distribučních bodů Configuration Manager můžete také nainstalovat server připojené mezipaměti Microsoftu, který do mezipaměti Intune obsahu aplikace Win32. Další informace najdete v tématu Microsoft Connected Cache v Configuration Manager.

Instalace požadovaných a dostupných aplikací na zařízeních

Uživateli se zobrazí oznámení Windows o požadovaných a dostupných instalacích aplikací. Následující obrázek ukazuje příklad oznámení, kdy instalace aplikace není dokončena, dokud se zařízení nerestartuje.

Snímek obrazovky s oznámeními Windows pro instalaci aplikace

Následující obrázek uživatele upozorní, že se v zařízení provádějí změny aplikace.

Snímek obrazovky s oznámením uživatele, že se provádějí změny aplikace

Aplikace Portál společnosti navíc uživatelům zobrazuje další stavové zprávy o instalaci aplikace. Pro funkce závislostí Win32 platí následující podmínky:

 • Aplikaci se nepodařilo nainstalovat. Závislosti definované správcem nebyly splněny.
 • Aplikace se úspěšně nainstalovala, ale vyžaduje restartování.
 • Aplikace se právě instaluje, ale aby bylo možné pokračovat, vyžaduje restartování.

Nastavení dostupnosti aplikací Win32 a oznámení

Pro aplikaci Win32 můžete nakonfigurovat čas spuštění a konečný termín. Při spuštění rozšíření pro správu Intune spustí stahování obsahu aplikace a uloží ho do mezipaměti pro požadovaný záměr. Aplikace se nainstaluje v čase konečného termínu.

U dostupných aplikací bude čas spuštění určovat, kdy je aplikace viditelná na portálu společnosti, a obsah se stáhne, když uživatel požádá o aplikaci z portálu společnosti. Můžete také povolit období odkladu pro restartování.

Důležité

Nastavení období odkladu Restartovat v části Přiřazení je k dispozici pouze v případech, kdy je chování restartování zařízení v části Program nastaveno na některou z následujících možností:

 • Určení chování na základě návratových kódů
 • Intune vynutí povinné restartování zařízení.

Pomocí následujícího postupu nastavte dostupnost aplikace na základě data a času požadované aplikace:

 1. Přihlaste se do Centra pro správu Microsoft Intune.

 2. Vyberte Aplikace>Všechny aplikace.

 3. V seznamu aplikace pro Windows (Win32) vyberte aplikaci.

 4. V podokně aplikace vyberte Upravit vlastnosti> vedle části Přiřazení. Potom vyberte Přidat skupinu pod požadovaným typem přiřazení.

  Mějte na paměti, že dostupnost aplikace je možné nastavit na základě typu přiřazení. Typ přiřazení může být Povinné, K dispozici pro zaregistrovaná zařízení nebo Odinstalovat.

 5. Vyberte skupinu v podokně Vybrat skupinu a určete, která skupina uživatelů bude aplikace přiřazena.

  Poznámka

  Mezi možnosti typu přiřazení patří následující:

  • Povinné: Můžete zvolit, aby se tato aplikace vyžadovala pro všechny uživatele , nebo ji nastavit jako povinnou na všech zařízeních.
  • K dispozici pro zaregistrovaná zařízení: Tuto aplikaci můžete zpřístupnit všem uživatelům s zaregistrovanými zařízeními.
  • Odinstalace: Můžete zvolit možnost odinstalovat tuto aplikaci pro všechny uživatele nebo ji odinstalovat pro všechna zařízení.
 6. Pokud chcete upravit možnosti oznámení koncového uživatele , vyberte Zobrazit všechna informační oznámení.

 7. V podokně Upravit přiřazení nastavte Oznámení koncového uživatele na Zobrazit všechna informační oznámení. Poznámka: Oznámení koncového uživatele můžete nastavit na Zobrazit všechna informační oznámení, Zobrazovat informační zprávy pro restartování počítače nebo Skrýt všechna informační oznámení.

 8. Nastavte Dostupnost aplikace na Konkrétní datum a čas a vyberte datum a čas. Toto datum a čas určují, kdy se aplikace stáhne do zařízení uživatele.

 9. Nastavte konečný termín instalace aplikace na Konkrétní datum a čas a vyberte datum a čas. Toto datum a čas určují, kdy se aplikace nainstaluje na zařízení uživatele. Pokud je pro stejného uživatele nebo zařízení provedeno více než jedno přiřazení, konečný termín instalace aplikace se vybere na základě nejbližšího možného času.

 10. Vedle možnosti Období odkladu pro restartování vyberte Povoleno. Období odkladu restartování začíná po dokončení instalace aplikace na zařízení. Pokud je nastavení zakázané, může se zařízení bez upozornění restartovat.

  Můžete přizpůsobit následující možnosti:

  • Období odkladu restartování zařízení (minuty): Výchozí hodnota je 1 440 minut (24 hodin). Tato hodnota může být maximálně 2 týdny.
  • Vyberte, kdy se má zobrazit dialogové okno odpočítávání restartování před restartováním (minuty):Výchozí hodnota je 15 minut.
  • Povolit uživateli odložit oznámení o restartování: Můžete zvolit Ano nebo Ne.
   • Vyberte dobu odložení (minuty): Výchozí hodnota je 240 minut (4 hodiny). Hodnota odložení nemůže být větší než doba odkladu restartování.
 11. Vyberte Zkontrolovat a uložit.

Oznámení pro aplikace Win32

V případě potřeby můžete potlačit zobrazování oznámení uživatelů na přiřazení aplikace. V Intune vyberte Aplikace>Všechny aplikace>, kterépřiřazení>aplikací>zahrnují skupiny.

Poznámka

Aplikace Win32 nainstalované prostřednictvím rozšíření pro správu Intune se na nezaregistrovaných zařízeních neodinstalují. Správci můžou vyloučení přiřazení použít k tomu, aby nenabízely aplikace Win32 pro zařízení přineste si vlastní zařízení (BYOD).

Další kroky