Přidání aplikací do Microsoft Intune

Než budete moct konfigurovat, přiřazovat, chránit nebo monitorovat aplikace, musíte je přidat do Microsoft Intune.

Uživatelé aplikací a zařízení ve vaší společnosti (pracovníci vaší společnosti) můžou mít několik požadavků na aplikace. Než přidáte aplikace do Intune a zpřístupníte je vašim pracovníkům, může být užitečné vyhodnotit a porozumět několika základům aplikací. Existují různé typy aplikací, které jsou k dispozici pro Intune. Musíte určit požadavky na aplikace, které uživatelé ve vaší společnosti potřebují, například platformy a možnosti, které vaši pracovníci potřebují. Musíte určit, jestli chcete používat Intune ke správě zařízení (včetně aplikací), nebo jestli Intune spravovat aplikace bez správy zařízení. Musíte také určit aplikace a možnosti, které vaši pracovníci potřebují, a kdo je potřebuje. Informace v tomto článku vám pomůžou začít.

Typy aplikací v Microsoft Intune

Intune podporuje širokou škálu typů aplikací. Dostupné možnosti se pro jednotlivé typy aplikací liší. Intune umožňuje přidat a přiřadit následující typy aplikací:

Typy aplikací Instalace Aktualizace
Aplikace ze Storu (aplikace pro Store) Intune nainstaluje aplikaci do zařízení. Aktualizace aplikací jsou automatické.
Aplikace napsané interně nebo jako vlastní aplikace (obchodní aplikace) Intune nainstaluje aplikaci na zařízení (zadáte instalační soubor). Aplikaci musíte aktualizovat.
Předdefinované aplikace (integrované aplikace) Intune nainstaluje aplikaci do zařízení. Aktualizace aplikací jsou automatické.
Aplikace na webu (webový odkaz) Intune vytvoří zástupce webové aplikace na domovské obrazovce zařízení. Aktualizace aplikací jsou automatické.
Aplikace z jiných služeb Microsoftu Intune vytvoří zástupce aplikace v Portál společnosti. Další informace najdete v tématu Možnosti nastavení zdroje aplikace. Aktualizace aplikací jsou automatické.

Podrobnosti o konkrétním typu aplikace

Následující tabulka uvádí konkrétní typy aplikací a způsob jejich přidání v podokně Intune Vybrat typ aplikace:

Typ specifický pro aplikaci Obecný typ Postupy specifické pro aplikaci
Aplikace z obchodu pro Android Aplikace pro Store Jako typ aplikace vyberte Aplikace pro Android Store, klikněte na Vybrat a pak zadejte adresu URL obchodu Google Play pro aplikaci.
Aplikace pro iOS/iPadOS z Obchodu Aplikace pro Store Jako typ aplikace vyberte aplikace pro iOS Store, vyhledejte aplikaci a vyberte aplikaci v Intune.
Aplikace z obchodu pro Microsoft Aplikace pro Store Jako typ aplikace vyberte Aplikace z Microsoft Storu a zadejte adresu URL microsoft storu aplikace.
Spravované aplikace Google Play Aplikace pro Store Jako typ aplikace vyberte Spravovaný Google Play, vyhledejte aplikaci a vyberte aplikaci v Intune.
Aplikace Pro Android Enterprise Aplikace pro Store Jako typ aplikace vyberte Spravovaný Google Play, vyhledejte aplikaci a vyberte aplikaci v Intune. 1
Aplikace Microsoft 365 pro Windows 10 a novější Aplikace ze Storu (Microsoft 365) V části Microsoft 365 Apps jako typ aplikace vyberte Windows 10 a novější a pak vyberte aplikaci Microsoft 365, kterou chcete nainstalovat.
Aplikace Microsoft 365 pro macOS Aplikace ze Storu (Microsoft 365) V části Microsoft 365 Apps jako typ aplikace vyberte macOS a pak vyberte sadu aplikací Microsoft 365.
Microsoft Edge, verze 77 a novější pro Windows 10 a novější Aplikace pro Store Jako typ aplikace v části Microsoft Edge verze 77 a novější vyberte Windows 10 a novější.
Microsoft Edge verze 77 a novější pro macOS Aplikace pro Store Jako typ aplikace v části Microsoft Edge verze 77 a novější vyberte macOS.
Obchodní aplikace pro Android OBCHODNÍ aplikace Jako typ aplikace vyberte Obchodní aplikace, vyberte soubor balíčku aplikace a pak zadejte instalační soubor Androidu s příponou .apk.
OBCHODNÍ aplikace pro iOS/iPadOS OBCHODNÍ aplikace Jako typ aplikace vyberte Obchodní aplikace, vyberte soubor balíčku aplikace a pak zadejte instalační soubor pro iOS/iPadOS s příponou .ipa.
Obchodní aplikace pro Windows OBCHODNÍ aplikace Jako typ aplikace vyberte Obchodní aplikace , vyberte soubor balíčku aplikace a pak zadejte instalační soubor Windows s příponou .msi, .appx, .appxbundle, .msix a .msixbundle.
Integrovaná aplikace pro iOS/iPadOS Integrovaná aplikace Jako typ aplikace vyberte Integrovaná aplikace a pak vyberte předdefinované aplikace v seznamu poskytovaných aplikací.
Integrovaná aplikace pro Android Integrovaná aplikace Jako typ aplikace vyberte Integrovaná aplikace a pak vyberte předdefinované aplikace v seznamu poskytovaných aplikací.
Webové aplikace Webová aplikace Jako typ aplikace vyberte Webový odkaz a pak zadejte platnou adresu URL odkazující na webovou aplikaci.
Webový klip pro iOS/iPadOS Webová aplikace Jako typ aplikace vyberte webový klip pro iOS/iPadOS a pak zadejte platnou adresu URL odkazující na webovou aplikaci. Upozorňujeme, že tento typ aplikace platí jenom pro platformu iOS/iPadOS.
Webový odkaz na Windows Webová aplikace Jako typ aplikace vyberte webový odkaz windows a pak zadejte platnou adresu URL odkazující na webovou aplikaci. Upozorňujeme, že tento typ aplikace platí jenom pro platformu Windows.
Webové aplikace pro různé platformy Webová aplikace Jako typ aplikace vyberte Webový odkaz a pak zadejte platnou adresu URL odkazující na webovou aplikaci.
Systémové aplikace pro Android Enterprise Aplikace pro Store Jako typ aplikace vyberte systémová aplikace pro Android Enterprise a pak zadejte název aplikace, vydavatele a soubor balíčku.
Aplikace pro Windows (Win32) OBCHODNÍ aplikace Jako typ aplikace vyberte Aplikace pro Windows (Win32), vyberte soubor balíčku aplikace a pak vyberte instalační soubor s příponou .intunewin.
obchodní aplikace pro macOS OBCHODNÍ aplikace Jako typ aplikace vyberte Obchodní aplikace, vyberte soubor balíčku aplikace a pak vyberte instalační soubor s příponou .pkg.
Aplikace pro macOS (DMG) Obchodní aplikace (aplikace mimo Obchod) Jako typ aplikace vyberte aplikace pro macOS (DMG), vyberte soubor balíčku aplikace a pak vyberte instalační soubor s příponou .dmg.
Microsoft Defender for Endpoint (macOS) Aplikace pro Store (Microsoft Defender ATP) Jako typ aplikace v části Microsoft Defender for Endpoint vyberte macOS a pokračujte nastavením aplikace v Intune.

1 Další informace o pracovních profilech Androidu Enterprise a Androidu najdete v části Principy licencovaných aplikací níže.

Aplikaci můžete přidat do Microsoft Intune tak, že vyberete Aplikace>Všechny aplikace>Přidat. Zobrazí se podokno Vybrat typ aplikace , ve kterém můžete vybrat typ aplikace.

Tip

Obchodní aplikace je aplikace, kterou přidáte z instalačního souboru aplikace. Pokud například chcete nainstalovat obchodní aplikaci pro iOS/iPadOS, přidáte aplikaci tak, že v podokně Vybrat typ aplikace vyberete Obchodní aplikace jako typ aplikace. Pak vyberete soubor balíčku aplikace (přípona .ipa). Tyto typy aplikací jsou obvykle napsané interně nebo jako vlastní aplikace.

Posouzení požadavků na aplikaci

Jako IT Správa určíte nejen aplikace, které musí vaše skupina používat, ale také možnosti potřebné pro jednotlivé skupiny a podskupiny. Pro každou aplikaci určíte potřebné platformy, skupiny uživatelů, kteří aplikaci potřebují, zásady konfigurace, které se pro tyto skupiny použijí, a zásady ochrany, které se mají použít. Například u typů registrace, včetně pracovního profilu androidu v osobním vlastnictví, můžete chtít nasadit aplikaci pro procházení webu, abyste měli jistotu, že uživatelé budou mít způsob, jak otevírat odkazy.

Kromě toho musíte určit, jestli se chcete zaměřit na mobilní Správa zařízení (MDM), nebo jenom na správu mobilních aplikací (MAM).

Použití Intune ke správě zařízení pomocí MDM je užitečné v následujících případech:

 • Uživatelé potřebují k zajištění produktivity Wi-Fi nebo profil podnikového připojení VPN.
 • Uživatelé potřebují sadu aplikací, které se mají nasdílet do jejich zařízení.
 • Vaše organizace musí dodržovat zákonné nebo jiné zásady, které vyžadují konkrétní ovládací prvky MDM, jako je zabezpečení nebo šifrování.

Použití Intune ke správě aplikací pomocí MAM bez správy zařízení je užitečné v následujících případech:

 • Chcete uživatelům povolit používání vlastního zařízení (BYOD).
 • Místo průběžného oznamování na úrovni zařízení chcete uživatelům poskytnout jednorázovou automaticky otevíranou zprávu, že je ochrana MAM na místě.
 • Chcete dodržovat zásady, které vyžadují méně možností správy na osobních zařízeních. Chcete například spravovat podniková data pro aplikace místo správy podnikových dat pro celé zařízení.

Další informace najdete v tématu Porovnání MDM a MAM.

Určení, kdo bude aplikaci používat

Při určování aplikací, které vaši pracovníci potřebují, vezměte v úvahu různé skupiny uživatelů a různé aplikace, které používají. Znalost těchto skupin je užitečná i po přidání aplikace. Po přidání aplikace přiřadíte skupinu uživatelů, kteří ji můžou používat.

Nejprve musíte určit, která skupina by měla mít přístup k aplikaci, na základě citlivosti dat, která aplikace obsahuje. Možná budete muset zahrnout nebo vyloučit určité typy rolí v rámci vaší organizace. Například pro vaši prodejní skupinu můžou být vyžadovány jenom určité obchodní aplikace, zatímco lidé, kteří se zaměřují na technické, finanční, personální nebo právní, nemusí obchodní aplikace používat. Kromě toho může vaše prodejní skupina potřebovat další ochranu dat a přístup k interním podnikovým službám na svých mobilních zařízeních. Musíte určit, jak se tato skupina bude připojovat k prostředkům pomocí aplikace. Budou data, ke kterým aplikace přistupuje, uložená v cloudu nebo místně? Jak se budou uživatelé připojovat k prostředkům pomocí aplikace?

Intune také podporuje povolení přístupu ke klientským aplikacím, které vyžadují zabezpečený přístup k místním datům, jako jsou například servery obchodních aplikací. Tento typ přístupu obvykle poskytujete pomocí certifikátů spravovaných Intune pro řízení přístupu v kombinaci se standardní bránou vpn nebo proxy serverem v hraniční síti, jako je Azure Active Directory proxy aplikací. Intune App Wrapping Tool a Sada App SDK můžou pomoct obsahovat data, ke kterým se přistupuje v rámci obchodní aplikace, aby nemohla předávat podniková data do uživatelských aplikací nebo služeb.

S určením způsobu identifikace organizačních skupin vám pomůže průvodce plánováním, návrhem a implementací nasazení Intune. Informace o přiřazování aplikací ke skupinám najdete v tématu Přiřazení aplikací ke skupinám pomocí Microsoft Intune.

Určení typu aplikace pro vaše řešení

Můžete si vybrat z následujících typů aplikací:

 • Aplikace ze Storu: Aplikace, které se nahrály do Microsoft Storu, obchodu pro iOS/iPadOS nebo Android Storu, jsou aplikace ze Storu. Poskytovatel aplikace pro Store udržuje a poskytuje aktualizace aplikace. Aplikaci vyberete v seznamu obchodu a přidáte ji pomocí Intune jako aplikaci dostupnou pro vaše uživatele.
 • Aplikace napsané interně nebo jako vlastní aplikace (obchodní): Aplikace vytvořené interně nebo jako vlastní aplikace jsou obchodní aplikace . Funkce tohoto typu aplikace byla vytvořena pro jednu z Intune podporovaných platforem, jako jsou Windows, iOS/iPadOS, macOS nebo Android. Vaše organizace vytváří a poskytuje aktualizace jako samostatný soubor. Aktualizace aplikace poskytujete uživatelům přidáním a nasazením aktualizací pomocí Intune.
 • Aplikace na webu: Webové aplikace jsou aplikace klient-server. Server poskytuje webovou aplikaci, která zahrnuje uživatelské rozhraní, obsah a funkce. Moderní platformy pro hostování webů navíc běžně nabízejí zabezpečení, vyrovnávání zatížení a další výhody. Tento typ aplikace se udržuje samostatně na webu. Pomocí Intune můžete odkazovat na tento typ aplikace. Přiřadíte také, které skupiny uživatelů mají k aplikaci přístup.
 • Aplikace z jiných služeb Microsoftu: Aplikace, které pocházejí z Azure AD nebo z Office Online. Azure AD Podnikové aplikace se registrují a přiřazují prostřednictvím Centra pro správu Microsoft Intune. Aplikace Office Online se přiřazují pomocí ovládacích prvků licencování dostupných v centru Správa M365. V Portál společnosti můžete koncovým uživatelům skrýt nebo zobrazit aplikace Azure AD Enterprise a Office Online. V Centru pro správu Microsoft Intune vybertePřizpůsobenísprávy> tenanta a vyhledejte toto nastavení konfigurace. Tuto možnost vyberte, pokud chcete v Portál společnosti pro každého koncového uživatele skrýt nebo zobrazit aplikace Azure AD Enterprise nebo aplikace Office Online. Každý koncový uživatel uvidí celý katalog aplikací z vybrané služby Microsoftu. Ve výchozím nastavení se každý další zdroj aplikace nastaví na Skrýt. Další informace najdete v tématu Možnosti nastavení zdroje aplikace.

Při určování, které aplikace vaše organizace potřebuje, zvažte, jak se aplikace integrují s cloudovými službami, k jakým datům aplikace přistupují, jestli jsou aplikace dostupné uživatelům modelu BYOD a jestli aplikace vyžadují přístup k internetu.

Další informace o typech aplikací, které vaše organizace potřebuje, najdete v tématu Vytvoření návrhu.

Principy zásad ochrany a správy aplikací

Intune umožňuje upravit funkce aplikací, které nasadíte, aby byly v souladu se zásadami dodržování předpisů a zabezpečení vaší společnosti. Tento ovládací prvek umožňuje určit, jak jsou vaše firemní data chráněna. Intune spravované aplikace jsou povolené s bohatou sadou zásad ochrany mobilních aplikací, jako jsou:

 • Omezení funkcí kopírování a vkládání a ukládání jako
 • Konfigurace webových odkazů, které se mají otevřít v aplikaci Microsoft Edge.
 • Povolení použití více identit a podmíněného přístupu na úrovni aplikace

Intune spravované aplikace můžou také povolit ochranu aplikací bez nutnosti registrace. Díky tomu můžete použít zásady ochrany před únikem informací, aniž byste museli spravovat zařízení uživatele. Kromě toho můžete do mobilních a obchodních aplikací začlenit správu mobilních aplikací pomocí sady INTUNE App SDK a App Wrapping Tool. Další informace o těchto nástrojích najdete v tématu přehled sady Intune App SDK.

Principy licencovaných aplikací

Kromě toho, že rozumíte webovým aplikacím, aplikacím pro Store a obchodním aplikacím, měli byste také vědět o cíli multilicenčních aplikací a licencovaných aplikací, jako jsou:

 • Apple Volume Purchaseing Program for Business (iOS):App Store pro iOS/iPadOS umožňuje zakoupit více licencí pro aplikaci, kterou chcete provozovat ve vaší společnosti. Nákup více kopií vám pomůže efektivně spravovat aplikace ve vaší společnosti. Další informace najdete v tématu Správa hromadně zakoupených aplikací pro iOS/iPadOS.

 • Plně spravovaný pracovní profil Android Enterprise: Způsob přiřazování aplikací k plně spravovaným zařízením s pracovním profilem Android Enterprise se liší od toho, jak je přiřazujete ke standardním zařízením s Androidem. Všechny aplikace, které nainstalujete pro plně spravované pracovní profily androidu Enterprise, pocházejí ze spravovaného obchodu Google Play. Pomocí Intune můžete vyhledat požadované aplikace a schválit je. Aplikace se pak zobrazí v uzlu Licencované aplikace na portálu a vy můžete spravovat přiřazení aplikace stejně jako jakékoli jiné aplikace.

 • Microsoft Store pro firmy (Windows 10): Microsoft Store pro firmy vám poskytne místo, kde můžete najít a koupit aplikace pro vaši organizaci, a to jednotlivě nebo hromadně. Propojením Obchodu s Microsoft Intune můžete spravovat hromadně zakoupené aplikace na portálu. Další informace najdete v tématu Správa aplikací z Microsoft Store pro firmy.

  Poznámka

  Mezi přípony souborů pro aplikace pro Windows patří .msi, .appx, .appxbundle, .msix a .msixbundle.

Než přidáte aplikace

Než začnete přidávat a přiřazovat aplikace, zvažte následující body:

 • Když přidáte a přiřadíte aplikaci ze storu, uživatelé musí mít účet s tímto obchodem, aby mohli aplikaci nainstalovat.
 • Některé aplikace nebo položky, které přiřadíte, můžou záviset na integrovaných aplikacích pro iOS/iPadOS. Pokud například přiřadíte knihu v obchodě pro iOS/iPadOS, aplikace iBooks musí být na zařízení přítomná. Pokud jste odebrali integrovanou aplikaci iBooks, nemůžete ji obnovit pomocí Intune.

Důležité

Pokud po nasazení a instalaci aplikace změníte název aplikace prostřednictvím Intune, aplikace už nebude moct být cílená pomocí příkazů.

Prostor cloudového úložiště

Všechny aplikace, které vytvoříte pomocí instalačního programu softwaru (například obchodní aplikace), se zabalí a nahrají do Intune cloudového úložiště. Zkušební předplatné Intune zahrnuje 2 gigabajty (GB) cloudového úložiště, které se používá k ukládání spravovaných aplikací a aktualizací. Úplné předplatné neomezuje celkovou velikost prostoru úložiště.

Požadavky na prostor cloudového úložiště jsou následující:

 • Všechny instalační soubory aplikace musí být ve stejné složce.

 • Maximální velikost všech souborů, které nahrajete, je 8 GB.

  Poznámka

  Obchodní aplikace pro Windows, včetně Win32, Univerzálního AppX pro Windows, sady Univerzálních aplikací AppX pro Windows, Windows Universal MSI X a sady Windows Universal MSI X, mají maximální limit velikosti 8 GB na aplikaci. Všechny ostatní obchodní aplikace, včetně obchodních aplikací pro iOS/iPadOS, mají maximální limit velikosti 2 GB na aplikaci.

Vytváření a úpravy kategorií pro aplikace

Kategorie aplikací vám můžou pomoct seřadit aplikace, aby je uživatelé snadněji našli na portálu společnosti. Aplikaci můžete přiřadit jednu nebo více kategorií, například Vývojářské aplikace nebo Komunikační aplikace.

Když do Intune přidáte aplikaci, budete mít možnost vybrat požadovanou kategorii. Pomocí témat specifických pro platformu přidejte aplikaci a přiřaďte kategorie. Pokud chcete vytvořit a upravit vlastní kategorie, použijte následující postup:

 1. Přihlaste se do Centra pro správu Microsoft Intune.
 2. Vyberte Kategorie aplikací>.
  V podokně Kategorie aplikací se zobrazí seznam aktuálních kategorií.
 3. Udělejte jednu z těchto věcí:
  • Pokud chcete přidat kategorii, v podokně Vytvořit kategorii vyberte Přidat a zadejte název kategorie.
   Jména je možné zadat pouze v jednom jazyce a nejsou přeložena Intune.
  • Pokud chcete upravit kategorii, vyberte tři tečky (...) vedle kategorie a pak vyberte Připnout na řídicí panel nebo Odstranit.
 4. Vyberte Vytvořit.

Aplikace přidané automaticky pomocí Intune

Dříve Intune obsahovala řadu předdefinovaných aplikací, které jste mohli rychle přiřadit. Na základě Intune zpětné vazby od zákazníků jsme tento seznam odebrali a integrované aplikace se už nezobrazují. Pokud jste už ale nějaké předdefinované aplikace přiřadili, zůstanou tyto aplikace viditelné v seznamu aplikací. Aplikace můžete dál přiřazovat podle potřeby.

Poznámka

Při instalaci požadované jiné než obchodní aplikace se Intune pokusí nainstalovat aplikaci odesláním příkazu k instalaci pokaždé, když se zařízení přihlásí, vzhledem k tomu, že aplikace není zjištěna a její instalace není ve stavu Čeká na instalaci.

Instalace, aktualizace nebo odebrání požadovaných aplikací

Intune automaticky přeinstaluje, aktualizuje nebo odebere požadovanou aplikaci během 24 hodin, a nečeká na 7denní cyklus opětovného vyhodnocení.

Intune automaticky přeinstaluje, aktualizuje nebo odebere požadovanou aplikaci na základě následujících podmínek:

 • Pokud koncový uživatel odinstaluje aplikaci, kterou jste museli nainstalovat na zařízení koncového uživatele, Intune aplikaci po uplynutí tohoto plánu automaticky přeinstaluje.
 • Pokud se požadovaná instalace aplikace nezdaří nebo se aplikace v zařízení nějak nenachází, Intune vyhodnotí dodržování předpisů a po uplynutí tohoto plánu aplikaci znovu nainstaluje.
 • Správce cílí na aplikaci jako dostupnou pro skupinu uživatelů a koncový uživatel nainstaluje aplikaci z portálu společnosti na zařízení. Později správce aplikaci aktualizuje z verze 1 na v2. Intune aplikaci po uplynutí tohoto plánu aktualizuje za předpokladu, že na zařízení stále existují předchozí verze aplikace.
 • Pokud správce nasadí záměr odinstalace a aplikace je na zařízení a nepovedlo se ji odinstalovat, Intune vyhodnotí dodržování předpisů a po uplynutí tohoto plánu aplikaci odinstaluje.

Poznámka

Pomocí Portál společnosti Windows můžou koncoví uživatelé restartovat instalaci aplikace, pokud se zdá, že se průběh zastavil nebo je zablokovaný. Tato funkce je povolená, pokud se průběh instalace aplikace nezměnil za dvě hodiny.

Na stránce Nainstalované aplikace na Portál společnosti Windows nebo na webu Portál společnosti můžou koncoví uživatelé zobrazit stav instalace a podrobnosti požadovaných aplikací přiřazených zařízením. Tato funkce je k dispozici kromě stavu instalace a podrobností o požadovaných aplikacích přiřazených uživatelem.

Odinstalace aplikace

Pokud potřebujete odinstalovat aplikaci ze zařízení uživatele, postupujte následovně.

 1. Přihlaste se do Centra pro správu Microsoft Intune.
 2. Vyberte Aplikace>Všechny aplikace>a Přiřazení>aplikací>Přidat skupinu.
 3. V podokně Přidat skupinu vyberte Odinstalovat.
 4. Vyberte Zahrnuté skupiny a vyberte skupiny uživatelů, kterých se toto přiřazení aplikace týká.
 5. Vyberte skupiny, u které chcete použít přiřazení odinstalace.
 6. V podokně Vybrat skupiny klikněte na Vybrat.
 7. Kliknutím na OK v podokně Přiřadit nastavte přiřazení.
 8. Pokud chcete vyloučit všechny skupiny uživatelů, aby na vás toto přiřazení aplikace mělo vliv, vyberte Vyloučit skupiny.
 9. Pokud jste se rozhodli vyloučit všechny skupiny, vyberte v části Vybrat skupinymožnost Vybrat.
 10. V podokně Přidat skupinu vyberte OK.
 11. V podokně Přiřazení aplikací vyberte Uložit.

Důležité

Pokud chcete aplikaci úspěšně odinstalovat, nezapomeňte před jejich přiřazením k odinstalaci odebrat členy nebo přiřazení skupiny k instalaci. Pokud je skupina přiřazená k instalaci aplikace i odinstalaci aplikace, aplikace zůstane a neodebere se.

Chyby instalace aplikace

Podrobnosti o chybách instalace aplikace Intune najdete v tématu Chyby instalace aplikací.

Další kroky

Informace o tom, jak přidat aplikace pro jednotlivé platformy do Intune, najdete tady: