Odebrání zařízení pomocí vymazání, vyřazení nebo ručního zrušení registrace zařízení

Pomocí akcí Vyřazení nebo Vymazání můžete z Intune odebrat zařízení, která už nejsou potřeba, jsou znovu účelná nebo chybí. Uživatelé můžou také vydat vzdálený příkaz z Portál společnosti Intune zařízením zaregistrovaným v Intune.

Vymazání

Akce Vymazat zařízení obnoví výchozí tovární nastavení zařízení. Uživatelská data se zachovají, pokud zaškrtnete políčko Zachovat stav registrace a uživatelský účet . Jinak se odeberou všechna data, aplikace a nastavení.

Akce vymazání Zachovat stav registrace a uživatelský účet Odebrání ze správy Intune Popis
Vymazání Nezaškrtnuté Ano Vymaže všechny uživatelské účty, data, zásady MDM a nastavení. Obnoví operační systém do výchozího stavu a nastavení.
Vymazání Kontrolovány Ne Vymaže všechny zásady MDM. Uchovává uživatelské účty a data. Obnoví uživatelské nastavení zpět na výchozí. Obnoví operační systém do výchozího stavu a nastavení.

Poznámka

Akce Vymazání není k dispozici pro zařízení s iOS/iPadOS zaregistrovanými pomocí registrace uživatele. Vytvoření profilu registrace uživatele: Nastavení registrace uživatelů pro iOS/iPadOS a iPadOS

Důležité

Akce Vymazání neodebere registraci Autopilotu ze zařízení. Pokud chcete ze zařízení odebrat registraci Autopilotu, přečtěte si téma Zrušení registrace z Autopilotu pomocí Intune.

Možnost Zachovat stav registrace a uživatelský účet je dostupná jenom pro Windows 10 verze 1709 nebo novější.

Zásady MDM se znovu použijí při příštím připojení zařízení k Intune.

Vymazání je užitečné při resetování zařízení před tím, než ho předáte novému uživateli, nebo když je zařízení ztracené nebo odcizené. Při výběru možnosti Vymazat buďte opatrní. Data v zařízení se nedají obnovit. Metoda, kterou "Wipe" používá k odebrání dat, je jednoduché odstranění souboru a jednotka je v rámci tohoto procesu dešifrována nástrojem BitLocker.

Vymazání zařízení

 1. Přihlaste se do Centra pro správu Microsoft Intune.

 2. Vyberte Zařízení>Všechna zařízení.

 3. Vyberte název zařízení, které chcete vymazat.

 4. V podokně s názvem zařízení vyberte Vymazat.

 5. Pro Windows 10 verzi 1709 nebo novější máte také možnost Vymazat zařízení, ale zachovat stav registrace a přidružený uživatelský účet. Pokud je tato možnost vybraná, zachovají se následující podrobnosti o uživatelském účtu:

  Zachované během vymazání Nezachované
  Uživatelské účty přidružené k zařízení Uživatelské soubory
  Stav počítače (připojení k doméně, připojení k Microsoft Entra) Uživatelem nainstalované aplikace (aplikace pro Store a Win32)
  Registrace správy mobilních zařízení (MDM) Jiná než výchozí nastavení zařízení
  Aplikace nainstalované výrobcem OEM (aplikace pro Store a Win32)
  Profil uživatele
  Uživatelská data mimo profil uživatele
  Automatické přihlášení uživatele
 6. Možnost Vymazat zařízení a pokračovat v vymazání, i když zařízení ztratí napájení , zajišťuje, že akci vymazání nejde obejít vypnutím zařízení. Tato možnost se pokouší obnovit zařízení do továrního nastavení, dokud se to nepodaří. V některých konfiguracích může tato akce způsobovat, že se zařízení nebude moct restartovat.

 7. U zařízení s iOS/iPadOS eSIM se mobilní datový tarif při vymazání zařízení ve výchozím nastavení zachová. Pokud chcete při vymazání zařízení odebrat datový tarif ze zařízení, vyberte možnost Odebrat také datový tarif zařízení .

 8. Pokud chcete vymazání potvrdit, vyberte Ano.

Pokud je zařízení zapnuté a připojené, akce Vymazat se rozšíří napříč všemi typy zařízení za méně než 15 minut.

Podporované platformy pro akci vymazání zařízení

Vymazání se podporuje na následujících platformách:

 • Android Enterprise Dedicated, Plně spravovaná a Corporate-Owned zařízení s pracovním profilem
 • Zařízení AOSP (Open Source Project) pro Android
 • iOS/iPadOS
 • macOS
 • Windows

Vymazání se nepodporuje v:

 • Zařízení s Androidem Enterprise v osobním vlastnictví s pracovním profilem
 • Linux

Vyřazení

Akce Vyřazení odebere data spravovaných aplikací (pokud je to možné), nastavení a e-mailové profily přiřazené pomocí Intune. Zařízení se odebere ze správy Intune. K odebrání dojde, když se zařízení příště přihlásí a přijme vzdálenou akci Vyřazení . Zařízení se pořád zobrazuje v Intune, dokud se zařízení nehlásí. Pokud chcete okamžitě odebrat zastaralá zařízení, použijte místo toho akci Odstranit .

Vyřazení zařízení

 1. Přihlaste se do Centra pro správu Microsoft Intune.
 2. V podokně Zařízení vyberte Všechna zařízení.
 3. Vyberte název zařízení, které chcete vyřadit.
 4. V podokně s názvem zařízení vyberte Vyřadit. Potvrďte to tak, že vyberete Ano.

Pokud je zařízení zapnuté a připojené, akce Vyřazení se rozšíří mezi všechny typy zařízení za méně než 15 minut.

Vliv akce Vyřazení na data, která zůstávají na zařízení

Když použijete akci Vyřadit zařízení, osobní údaje uživatele se ze zařízení neodeberou.

Následující tabulky popisují, jaká data se odeberou a jaký vliv má akce Vyřazení na data, která zůstanou na zařízení po odebrání firemních dat.

iOS

Důležité

Vyřazená zařízení se nemusí automaticky odstranit, což vede k tomu, že záznam zařízení zůstane v Intune po dobu 180 dnů, pokud nevystaví akci Odstranění .

Datový typ iOS
Firemní aplikace a související data nainstalovaná službou Intune Aplikace nainstalované pomocí Portál společnosti: U aplikací, které jsou připnuté k profilu pro správu, se odeberou všechna data aplikací a aplikace. Tyto aplikace zahrnují aplikace původně nainstalované z App Store a později spravované jako firemní aplikace, pokud není aplikace nakonfigurovaná tak, aby se při odebrání zařízení neodinstalovala.

Aplikace Microsoftu, které používají zásady ochrany aplikací a byly nainstalovány z App Store: Intune aktivuje selektivní vymazání aplikací chráněných zásadami ochrany aplikací při zahájení akce Vyřazení z registrovaného zařízení. Toto vymazání zahrnuje aplikace nainstalované z App Store, které mají data pracovního nebo školního účtu. Při příštím spuštění aplikace selektivní vymazání odebere chráněná data pracovního nebo školního účtu. Aby k selektivnímu vymazání mohlo dojít, musí mezi událostmi registrace MDM a vyřazení proběhnout ohlášení zásad ochrany aplikací. Osobní data aplikací a aplikace se po selektivním vymazání neodeberou.
Možnosti Konfigurace nastavené zásadami Intune se už nevynucují. Uživatelé můžou nastavení změnit.
Wi-Fi a nastavení profilu SÍTĚ VPN Odstraněn.
Nastavení profilu certifikátu Certifikáty se odeberou a odvolají.
Agent pro správu Profil správy se odebere.
E-mail Email profily zřízené prostřednictvím Intune se odeberou. E-maily uložené v mezipaměti na zařízení se odstraní.
Microsoft Entra záznam zařízení Záznam Microsoft Entra se neodebere.

Správce zařízení s Androidem

Důležité

Microsoft Intune končí podpora správy správců zařízení s Androidem na zařízeních s přístupem k Google Mobile Services (GMS) 30. srpna 2024. Po tomto datu nebude registrace zařízení, technická podpora, opravy chyb a opravy zabezpečení k dispozici. Pokud aktuálně používáte správu správce zařízení, doporučujeme před ukončením podpory přepnout na jinou možnost správy Androidu v Intune. Další informace najdete v článku Ukončení podpory pro správce zařízení s Androidem na zařízeních GMS.

Datový typ Android Android Samsung Knox Standard
Webové odkazy Odstraněn. Odstraněn.
Nespravované aplikace Google Play Aplikace a data zůstanou nainstalované.

Data aplikací společnosti, která jsou chráněná šifrováním správy mobilních aplikací (MAM) v místním úložišti aplikace, se odeberou. Data chráněná šifrováním MAM mimo aplikaci zůstanou šifrovaná a nepoužitelná, ale neodeberou se.
Aplikace a data zůstanou nainstalované.

Data aplikací společnosti, která jsou chráněná šifrováním správy mobilních aplikací (MAM) v místním úložišti aplikace, se odeberou. Data chráněná šifrováním MAM mimo aplikaci zůstanou šifrovaná a nepoužitelná, ale neodeberou se.
Nespravované obchodní aplikace Aplikace a data zůstanou nainstalované. Aplikace se odinstalují a odeberou se místní data aplikace. Žádná data mimo aplikaci (například na kartě SD) se neodeberou.
Spravované aplikace Google Play Data aplikace se odeberou. Aplikace se neodebere. Data chráněná šifrováním správy mobilních aplikací (MAM) mimo aplikaci (například karta SD) zůstávají zašifrovaná a nepoužitelná, ale neodeberou se. Data aplikace se odeberou. Aplikace se neodebere. Data, která jsou chráněná šifrováním MAM mimo aplikaci (například karta SD), zůstanou zašifrovaná, ale neodeberou se.
Spravované obchodní aplikace Data aplikace se odeberou. Aplikace se neodebere. Data chráněná šifrováním MAM mimo aplikaci (například karta SD) zůstávají zašifrovaná a nepoužitelná, ale neodeberou se. Data aplikace se odeberou. Aplikace se neodebere. Data chráněná šifrováním MAM mimo aplikaci (například karta SD) zůstávají zašifrovaná a nepoužitelná, ale neodeberou se.
Možnosti Konfigurace nastavené zásadami Intune se už nevynucují. Uživatelé můžou nastavení změnit. Konfigurace nastavené zásadami Intune se už nevynucují. Uživatelé můžou nastavení změnit.
Wi-Fi a nastavení profilu SÍTĚ VPN Odstraněn. Odstraněn.
Nastavení profilu certifikátu Certifikáty se odvolají, ale neodeberou. Certifikáty se odeberou a odvolají.
Agent pro správu Oprávnění správce zařízení se odvolala. Oprávnění správce zařízení se odvolala.
E-mail Není k dispozici (zařízení s Androidem nepodporují profily Email) Email profily zřízené prostřednictvím Intune se odeberou. E-maily uložené v mezipaměti na zařízení se odstraní.
Microsoft Entra zrušit připojení Záznam Microsoft Entra se odebere. Záznam Microsoft Entra se odebere.

Zařízení s Androidem Enterprise v osobním vlastnictví s pracovním profilem

Odebráním firemních dat ze zařízení s osobním pracovním profilem Androidu se odeberou všechna data, aplikace a nastavení v pracovním profilu na daném zařízení. Zařízení je vyřazené ze správy pomocí Intune.

Android Enterprise Dedicated, Plně spravovaná a Corporate-Owned zařízení s pracovním profilem

 • Akce Vyřazení se podporuje na zařízeních s androidem enterprise Corporate-Owned pracovním profilem. Když se na zařízeních s androidem Enterprise Corporate-Owned pracovním profilem použije akce Vyřazení , zruší se registrace zařízení ve správě Intune. Pracovní profil se odebere spolu se všemi podnikovými daty a aplikacemi, ale všechny osobní údaje a aplikace zůstanou na zařízení.

macOS

Datový typ macOS
Možnosti Konfigurace nastavené zásadami Intune se už nevynucují. Uživatelé můžou nastavení změnit.
Wi-Fi a nastavení profilu SÍTĚ VPN Odstraněn.
Nastavení profilu certifikátu Certifikáty nasazené prostřednictvím MDM se odeberou a odvolají.
Agent pro správu Profil správy se odebere.
Outlook Pokud je podmíněný přístup povolený, zařízení neobdrží novou poštu.
Microsoft Entra záznam zařízení Záznam Microsoft Entra se neodebere.

Windows

Datový typ Windows 8.1 (MDM) a Windows RT 8.1 Windows RT Windows 10
Firemní aplikace a související data nainstalovaná službou Intune U souborů chráněných systémem souborů EFS se odvolají klíče. Uživatel nemůže otevřít soubory. Firemní aplikace se neodeberou. Aplikace se odinstalují. Klíče pro zkušební načtení se odeberou.
Pro Windows 10 verze 1709 (Creators Update) a novější se Microsoft 365 Apps neodeberou. Aplikace Win32 nainstalované rozšířením pro správu Intune se na nezaregistrovaných zařízeních neodinstalují. Správci můžou pomocí vyloučení přiřazení nenabídnout aplikace Win32 zařízením BYOD.
Možnosti Konfigurace nastavené zásadami Intune se už nevynucují. Uživatelé můžou nastavení změnit. Konfigurace nastavené zásadami Intune se už nevynucují. Uživatelé můžou nastavení změnit. Konfigurace nastavené zásadami Intune se už nevynucují. Uživatelé můžou nastavení změnit.
Wi-Fi a nastavení profilu SÍTĚ VPN Odstraněn. Odstraněn. Odstraněn.
Nastavení profilu certifikátu Certifikáty se odeberou a odvolají. Certifikáty se odeberou a odvolají. Certifikáty se odeberou a odvolají.
E-mail Odebere e-maily s povoleným systémem souborů EFS, včetně e-mailů a příloh v aplikaci Pošta pro Windows. Nepodporováno Odebere e-maily s povoleným systémem souborů EFS, včetně e-mailů a příloh v aplikaci Pošta pro Windows. Odebere poštovní účty zřízené službou Intune.
Microsoft Entra zrušit připojení Ne. Ne. Záznam Microsoft Entra se odebere.

Poznámka

U Windows 10 zařízení, která se při počáteční instalaci připojí k ID Microsoft Entra, odebere příkaz vyřadit ze zařízení všechny účty Microsoft Entra. Postupujte podle pokynů v tématu Spuštění počítače v nouzovém režimu , přihlaste se jako místní správce a znovu získejte přístup k místním datům uživatele.

Ruční zrušení registrace zařízení

Vlastníci zařízení můžou registraci svých zařízení ručně zrušit, jak je vysvětleno v následujících článcích nápovědy pro koncové uživatele:

Tip

Když uživatel zařízení s Windows zruší registraci zařízení prostřednictvím aplikace Nastavení, Intune zařízení Intune automaticky neodstraní ani Microsoft Entra záznamy. Pokud chcete odebrat záznam zařízení Intune, přihlaste se k Microsoft Intune a odstraňte zařízení ručně nebo počkejte, až se projeví pravidla čištění zařízení. Pokud je to možné, musíte také ručně odstranit záznam Microsoft Entra, protože pravidlo čištění ho neodebere.

Odstranění zařízení z Centra pro správu Intune

Pokud chcete odebrat zařízení z Centra pro správu Intune, můžete je odstranit z podokna konkrétního zařízení. Při příštím přihlášení zařízení se odeberou veškerá firemní data, protože Intune zařízení při odstranění z Centra pro správu také vyřadí.

 1. Přihlaste se do Centra pro správu Microsoft Intune.
 2. Zvolte Zařízení>Všechna zařízení> a zvolte zařízení, která chcete odstranit >Odstranit.

Důležité

Akce odstranění aktivuje pozastavení nástroje BitLocker, když je šifrování bitlockeru spravované službou Intune. Pokud chcete vytvořit profil BitLockeru, přečtěte si téma Správa zásad BitLockeru pro zařízení s Windows pomocí Intune.

Automatické odstraňování zařízení pomocí pravidel čištění

Intune můžete nakonfigurovat tak, aby automaticky odebírala zařízení, která vypadají jako neaktivní, zastaralá nebo nereagující. Tato pravidla čištění průběžně monitorují inventář zařízení, aby záznamy zařízení zůstaly aktuální. Zařízení odstraněná tímto způsobem se odeberou ze správy Intune. Toto nastavení má vliv na všechna zařízení spravovaná službou Intune, ne jenom na konkrétní zařízení.

Když se pravidlo čištění zařízení spustí, odstraní zařízení z Intune. V tomto okamžiku musí zařízení projít procesem opětovné registrace, aby se zobrazilo v konzole nástroje .

 1. Přihlaste se do Centra pro správu Microsoft Intune.
 2. Zvolte Zařízení> Pravidla >čištění zařízeníAno.
 3. Do pole Odstranit zařízení, která se po tento počet dní nehlásila se změnami zadejte číslo od 30 do 270.
 4. Zvolte Uložit.

Pokud se odebrané zařízení přihlásí před vypršením platnosti jeho certifikace, znovu se zobrazí v Centru pro správu.

Pravidlo čištění zařízení neaktivuje vymazání ani vyřazení.

Důležité

Pravidlo čištění zařízení neaktivuje pozastavení nástroje BitLocker, když je šifrování nástroje BitLocker spravované službou Intune. Vytvoření profilu bitlockeru: Správa zásad nástroje BitLocker pro zařízení s Windows pomocí Intune

Poznámka

Pravidla čištění zařízení nejsou dostupná pro zařízení spravovaná pomocí Jamf.

K aktualizaci pravidel čištění zařízení potřebujete oprávnění Nastavení spravovaného čištění zařízení s nastavením Aktualizace nastavenou na Ano . Toto oprávnění je součástí rolí Intune.

Odstranění zařízení z portálu Microsoft Entra

Možná budete muset odstranit zařízení z id Microsoft Entra kvůli problémům s komunikací nebo kvůli chybějícím zařízením. Pomocí akce Odstranit můžete odebrat záznamy zařízení ze Azure Portal pro zařízení, o kterých víte, že jsou nedostupná a pravděpodobně už nebudou s Azure komunikovat. Akce Odstranit neodebere zařízení ze správy.

 1. Přihlaste se k Microsoft Entra ID v Azure Portal pomocí přihlašovacích údajů správce. Můžete se také přihlásit k Centrum pro správu Microsoftu 365. V nabídce vyberte Správa centra>Microsoft Entra ID.
 2. Pokud předplatné Azure nemáte, vytvořte ho. Předplatné by nemělo vyžadovat platební kartu ani platbu, pokud máte placený účet (vyberte odkaz Zaregistrovat bezplatné předplatné Microsoft Entra ID).
 3. Vyberte ID Microsoft Entra a pak vyberte svoji organizaci.
 4. Vyberte kartu Uživatelé .
 5. Vyberte uživatele přidruženého k zařízení, které chcete odstranit.
 6. Vyberte Zařízení.
 7. Odeberte zařízení podle potřeby. Můžete například odebrat zařízení, která se už nepoužívají, nebo zařízení s nepřesnými definicemi.

Vyřazení zařízení Apple ADE z Intune

Pokud chcete zařízení s automatickým zápisem zařízení Apple (ADE) úplně odebrat ze správy pomocí Intune, postupujte takto:

 1. Přihlaste se do Centra pro správu Microsoft Intune.

 2. Zvolte Zařízení>Všechna zařízení> , zvolte zařízení >Vyřadit.

 3. Navštivte business.apple.com a vyhledejte zařízení podle sériového čísla.

 4. Vyberte zařízení a pak vyberte Uvolnit z organizace.

 5. Zkontrolujte , že se to nedá vrátit zpět, a pak vyberte Uvolnit.

  Snímek obrazovky s opětovně přiřazenou společností Apple

Stavy zařízení

Popis stavů zařízení najdete v kolekci managementStates.

Začít znovu

Platí pro Windows 10 zařízení. Přečtěte si další informace o funkci Začít znovu.

Další kroky

Pokud chcete odstraněné zařízení znovu zapsat, přečtěte si téma Možnosti registrace.