Průvodce obsahem nástroje WebMatrix

Poznámka

WebMatrix se už nedoporučuje jako integrované vývojové prostředí pro ASP.NET webové stránky. Použijte Visual Studio nebo Visual Studio Code.

WebMatrix je sada nástrojů, které poskytují snadný způsob vytváření webů pro Microsoft Windows. Zahrnuje IIS Express (vývojový webový server), ASP.NET (webová programovací architektura) a SQL Server Compact (vložená databáze). Rychlou prohlídku webMatrixu najdete v tématu Přehled WebMatrixu. Informace o hlavních funkcích WebMatrix najdete v tématu Funkce WebMatrix.

Scénář Obsah
Začínáme s WebMatrix Úvod do WebMatrixu (video) Začínáme s WebMatrixem a ASP.NET Webové stránkyZačít od začátku (video) Naučte se používat kód ASP.NET Razor k napsání vlastního webu. Váš první web používající WebMatrixZačněte s Web Apps (video) K vytvoření vlastního webu použijte bezplatnou opensourcovou aplikaci.
Instalace komponent (včetně WebMatrix) Použití prostředků instalačního programu webovéplatformy Instalace webové platformy Microsoft Web Platform 2.0 Návod
Práce s uživatelským rozhraním WebMatrix Nápověda k pracovnímu prostoru webu WebMatrixSoubory Nápověda Pracovní prostorWebMatrix Databáze Nápověda k pracovnímu prostoruWebMatrix Sestavy Nápověda k pracovnímu prostoru
Práce s kódem Úvod do programování ASP.NET webu Pomocí jednoduchého programování syntaxe Razor (video) programování ASP.NET webových stránek v sadě Visual StudioASP.NET Web Pages –referenční informace k rozhraní Api ASP.NET Quick API jazyka Visual Basic
Vytvoření konzistentního vzhledu webu Vytvoření konzistentního vzhledu – Vytváření opakovaně použitelných bloků obsahu – Vytvoření konzistentního vzhledu pomocí stránek rozložení – Návrh stránek rozložení, které mají více oddílů obsahu – Nastavení oddílů obsahu jako volitelných – Předávání dat na stránky rozložení – Vytvoření a použití základní pomocné rutiny
Práce s formuláři HTML na webových stránkách Práce s formuláři – Vytvoření jednoduchého formuláře HTML – Čtení uživatelského vstupu z formuláře – Ověřování vstupu uživatele – Obnovení hodnot formuláře po zpětném odeslání
Zobrazení a správa dat Jednoduchá databáze (video) Připojení k SQL Server nebo databázi MySQL ve WebMatrixuPráce s daty (programově) – Úvod do databází – Vytvoření databáze – Přidání dat do databáze – Zobrazení dat z databáze – Vložení dat do databáze – Aktualizace dat v databázi – Odstranění dat v databázi – Připojení k databázi – Principy SQL – Migrace databáze do SQL Server zobrazení dat v mřížce – Zobrazení dat v mřížce – Určení a formátování sloupců k zobrazení – Styling mřížky jako celku – Stránkování dat
Zobrazení grafů na webové stránce Zobrazení dat v grafu – Pomocník pro graf – Vytvoření grafu z dat – Zobrazení grafů na webové stránce – Stylování grafu – Uložení grafu
Čtení a zápis souborů na webu Práce se soubory – Vytvoření textového souboru a zápis dat do něj – Připojení dat k existujícímu souboru – Čtení a zobrazení dat ze souboru – Odstranění souborů – Povolení uživatelům nahrát soubor – Umožnit uživatelům nahrát více souborů
Zobrazení a manipulace s obrázky na webové stránce Práce s obrázky – Dynamické přidání obrázku na webovou stránku – Nahrání obrázku – Změna velikosti obrázku – Otočení a převrácení obrázku – Přidání vodoznaku k obrázku – Použití obrázku jako vodoznaku
Zobrazení videa (a přehrávání zvuku) na webové stránce Práce s videem - Volba přehrávače videa - Přehrávání videí Flash (.swf) - Přehrávání videí MediaPlayer (.wmv) - Přehrávání videí Silverlightu
Odesílání e-mailových zpráv z webu Přidání Email na web – Odesílání zpráv Email z webu – Odeslání souboru pomocí Email
Přidání vyhledávání na web Přidání hledání na web – Vyhledávání z webu
Přidání informačních kanálů sociálních sítí a vytváření záložek na web Přidání sociálních sítí na váš web – Propojení webu na webech sociálních sítí – Přidání informačního kanálu Twitteru – Vykreslení obrázku Gravatar – Zobrazení karty hráče Xbox – Zobrazení tlačítka To se mi líbí na Facebooku
Analýza provozu na webu a optimalizace pro SEO Analýza provozu – Sledování informací o návštěvnících (analýza) Použití WebMatrixu k optimalizaci webu pro vyhledávací webyOptimalizace pro vyhledávání (video)
Zvýšení výkonu na webu Přidání ukládání do mezipaměti pro rychlejší weby – Ukládání do mezipaměti pro zlepšení odezvy webu
Přidání zabezpečení (členství) na web Přidání zabezpečení a členství – Úvod do členství na webu – Vytvoření webu s registračními a přihlašovacími stránkami – Vytvoření Members-Only stránky – Vytvoření zabezpečení pro skupiny uživatelů (role) – Vytvoření Password-Change stránky – Povolení uživatelům vygenerovat nové heslo – Zabránění automatizovaným programům v připojení k vašemu webu
Testování zabezpečené komunikace (SSL) Zabezpečení webové komunikace: Certifikáty, SSL a https://
Ladění webových stránek pomocí nástrojů a technik kódování Úvod do ladění – Použití pomocníka ServerInfo k zobrazení informací o serveru – Vkládání výstupních výrazů do zobrazení hodnot stránky – Použití pomocníka ObjectInfo k zobrazení hodnot objektů – Použití nástrojů ladění
Přidání funkcí pro celý web do kódu Přizpůsobení chování Site-Wide – Přidání spouštěcího kódu webu – Spuštění kódu před a za soubory ve složce – Vytváření čitelnějších a prohledávatelnějších adres URL
Publikování webu Jak publikovat webovou aplikaci pomocí nástroje WebMatrixStáhnout, upravit a znovu publikovat web s webovou sadou WebMatrixMicrosoft WebMatrix: Kompatibilita publikováníMicrosoft WebMatrix: Chyby certifikátu připublikování webu (video)
Testování webů pomocí IIS Express IIS Express Přehledpomocí hlavního panelu systému Windows můžete spravovat weby a aplikacespuštěné IIS Express z příkazového řádkuZabezpečení webové komunikace: Certifikáty, SSL a https://IIS Express nejčastější dotazy

Další materiály

Read

Zobrazit (videa)