Dokumentace Azure

Naučte se vytvářet a spravovat výkonné aplikace pomocí cloudových služeb Microsoft Azure. Získejte dokumentaci, ukázkový kód, výukové kurzy a další materiály.

Produkty Azure

Akce GitHubu pro Azure

Sestavování, testování a nasazování libovolných aplikací z GitHubu do Azure

Akce GitHubu pro Azure
Analýza dokumentů

Služba extrakce dokumentů s podporou AI, která rozumí vašim formulářům

Analýza dokumentů
API Apps

Snadné sestavení a používání cloudových rozhraní API

API Apps
API Management

Bezpečné a škálovatelné publikování rozhraní API pro vývojáře, partnery a zaměstnance

API Management
App Configuration

Rychlé a škálovatelné úložiště parametrů pro konfigurace aplikací

App Configuration
App Service

Rychlé vytváření výkonných cloudových aplikací pro webové a mobilní prostředí

App Service
Application Gateway

Vytváření zabezpečených škálovatelných a vysoce dostupných webových front-endů v Azure

Application Gateway
Application Insights

Komplexní pozorování aplikací, infrastruktury a sítě

Application Insights
Archiv služby Storage

Špičková cenová hladina pro ukládání zřídka používaných dat

Archiv služby Storage
Asistivní čtečka

Zajištění možnosti číst text a porozumět mu pro uživatele libovolného věku a schopností

Asistivní čtečka
Automation

Zjednodušení správu cloudu pomocí automatizace procesů

Automation
Avere vFXT for Azure

Spouštění úloh založených na souborech a s vysokým výkonem v cloudu

Avere vFXT for Azure
Azure Advisor

Modul individuálních doporučení pro osvědčené postupy Azure

Azure Advisor
Azure AI Bot Service

Inteligentní a bezserverová služba pro roboty, která se škáluje na vyžádání

Azure AI Bot Service
Azure AI Video Indexer

Zpřístupnění informací z videí

Azure AI Video Indexer
Azure AI Vyhledávač

Cloudová vyhledávací služba využívající umělou inteligenci pro vývoj mobilních a webových aplikací

Azure AI Vyhledávač
Azure Analysis Services

Analytický modul na podnikové úrovni jako služba

Azure Analysis Services
Azure Arc

Zajištění správy a služeb Azure v libovolné infrastruktuře

Azure Arc
Azure Artifacts

Vytváření, hostování a sdílení balíčků s týmem

Azure Artifacts
Azure Backup

Zjednodušení ochrany dat a ochrana před ransomwarem

Azure Backup
Azure Blueprints (Preview)

Podpora rychlého a opakovatelného vytváření spravovaných prostředí

Azure Blueprints (Preview)
Azure Boards

Plánování, sledování a diskuze o práci napříč týmy

Azure Boards
Azure Cache for Redis

Zajištění vysoké propustnosti a nízké latence při přístupu k datům

Azure Cache for Redis
Azure Chaos Studio

Zlepšení odolnosti aplikací prostřednictvím záměrného vystavování aplikací chybám a simulace výpadků

Azure Chaos Studio
Azure Cloud Shell

Zjednodušení správy Azure s využitím prostředí založeného na prohlížeči

Azure Cloud Shell
Azure Communication Services

Vytvářejte rozsáhlá komunikační prostředí se stejnou zabezpečenou platformou, kterou používá aplikace Microsoft Teams.

Azure Communication Services
Azure Communications Gateway

Rychlé propojení pevných a mobilních sítí s Microsoft Teams

Azure Communications Gateway
Azure Compute Fleet (Preview)

Snadné zřizování a správa výpočetní kapacity Azure ve velkém měřítku

Azure Compute Fleet (Preview)
Azure Container Apps

Vytváření a nasazování moderních aplikací a mikroslužeb s využitím bezserverových kontejnerů

Azure Container Apps
Azure Container Storage

Správa trvalých svazků pro stavové kontejnerové aplikace

Azure Container Storage
Azure Cosmos DB

Rychlá databáze NoSQL s otevřenými rozhraními API pro libovolné škálování

Azure Cosmos DB
Azure CycleCloud

Vytváření, správa, provoz a optimalizace clusterů HPC a Big Compute libovolného rozsahu

Azure CycleCloud
Azure Data Lake Storage

Zabezpečené funkce datového jezera s rozsáhlou škálovatelností založené na službě Azure Blob Storage

Azure Data Lake Storage
Azure Data Manager pro zemědělství (Preview)

Vytvoření trvalejší budoucnosti díky inovování dat o zemědělství

Azure Data Manager pro zemědělství (Preview)
Azure Data Share

Jednoduchá a bezpečná služba pro sdílení velkých objemů dat s externími organizacemi

Azure Data Share
Azure Data Studio

Jednoduchý editor, který může spouštět dotazy bezserverových fondů SQL a výsledky zobrazovat a ukládat jako text, JSON nebo Excel.

Azure Data Studio
Azure Database for MariaDB

Spravovaná databázová služba MariaDB pro vývojáře aplikací

Azure Database for MariaDB
Azure Database for MySQL

Spravovaná služba databáze MySQL pro vývojáře aplikací

Azure Database for MySQL
Azure Database for PostgreSQL

Spravovaná služba databáze PostgreSQL pro vývojáře aplikací

Azure Database for PostgreSQL
Azure Database Migration Service

Zjednodušení migrace místní databáze do cloudu

Azure Database Migration Service
Azure Databricks

Rychlá a jednoduchá analytická platforma pro spolupráci založená na Apache Sparku

Azure Databricks
Azure Dedicated Host

Vyhrazený fyzický server pro hostování virtuálních počítačů Azure pro Windows a Linux

Azure Dedicated Host
Azure DevOps

Týmové služby určené ke sdílení kódu, sledování práce a dodávání softwaru

Azure DevOps
Azure DevTest Labs

Rychlé vytváření prostředí pomocí opakovaně použitelných šablon a artefaktů

Azure DevTest Labs
Azure Digital Twins

Sestavování řešení prostorové inteligence IoT nové generace

Azure Digital Twins
Azure DNS

Hostování vaší DNS domény v Azure

Azure DNS
Azure Elastic SAN

Elastická síť SAN je služba SAN (Storage Area Network) nativní pro cloud, která je založená na Azure. Získejte přístup k uceleným prostředím, jako je vaše místní síť SAN.

Azure Elastic SAN
Azure ExpressRoute

Vyhrazená optická připojení privátních sítí k Azure

Azure ExpressRoute
Azure Firewall

Nativní funkce brány firewall s integrovanou vysokou dostupností, neomezenou škálovatelností cloudu a nulovou údržbou

Azure Firewall
Azure Fluid Relay

Snadné přidání prostředí pro spolupráci v reálném čase do aplikací pomocí fluid frameworku

Azure Fluid Relay
Azure Front Door

Škálovatelný bod s rozšířeným zabezpečením pro globální doručování webových aplikací založených na mikroslužbách

Azure Front Door
Azure Front Door a síť pro doručování obsahu (CDN)

Zabezpečené a spolehlivé doručování obsahu se širokým globálním dosahem

Azure Front Door a síť pro doručování obsahu (CDN)
Azure Functions

Zpracování událostí s kódem bez serveru

Azure Functions
Azure FXT Edge Filer

Řešení optimalizace hybridního úložiště pro prostředí HPC

Azure FXT Edge Filer
Azure Health Data Services

Jednotné řešení, které pomáhá chránit a kombinovat zdravotnická data v cloudu a pomocí analýz generuje poznatky o zdravotní péči

Azure Health Data Services
Azure HPC Cache

Ukládání souborů do mezipaměti pro vysokovýkonné výpočetní prostředí (HPC)

Azure HPC Cache
Azure Information Protection

Lepší ochrana citlivých informací – kdykoli a kdekoli

Azure Information Protection
Azure IoT

Kolekce cloudových a hraničních služeb spravovaných Microsoftem, které propojují, monitorují a řídí miliardy prostředků IoT.

Azure IoT
Azure IoT Central

Urychlení vytváření řešení IoT

Azure IoT Central
Azure IoT Edge

Rozšíření inteligentních cloudových funkcí a analýz do hraničních zařízení

Azure IoT Edge
Azure IoT Hub

Připojení, monitorování a správa miliard prostředků IoT

Azure IoT Hub
Azure Kubernetes Fleet Manager (Fleet)

Povolení scénářů s více clustery a ve velkém měřítku pro clustery Azure Kubernetes Service

Azure Kubernetes Fleet Manager (Fleet)
Azure Kubernetes Service (AKS)

Zjednodušení nasazení, správy a provozu protokolu Kubernetes

Azure Kubernetes Service (AKS)
Azure Kubernetes Service Edge Essentials

Místní implementace služby Azure Kubernetes Service (AKS), která automatizuje spouštění kontejnerizovaných aplikací ve velkém měřítku

Azure Kubernetes Service Edge Essentials
Azure Lab Services

Nastavení cvičení pro třídy, zkušební verze, vývoj a testování a další scénáře

Azure Lab Services
Azure Lab Services

Nastavení virtuálních testovacích prostředí pro třídy, školení, hackathony a další související scénáře

Azure Lab Services
Azure Lighthouse

Zajištění přesné správy zákazníků ve velkém pro poskytovatele služeb

Azure Lighthouse
Azure Load Testing

Generování vysokého zatížení a identifikace kritických bodů výkonu

Azure Load Testing
Azure Machine Learning

Přístup k AI pro všechny díky komplexní, škálovatelné a důvěryhodné platformě se správou experimentů a modelů

Azure Machine Learning
Azure Managed Applications

Zjednodušení správy cloudových nabídek

Azure Managed Applications
Azure Managed Grafana

Nasazení řídicích panelů Grafana jako plně spravované služby Azure

Azure Managed Grafana
Azure Managed Instance for Apache Cassandra

Automatizace nasazení a škálování pro spravovaná opensourcová datacentra Apache Cassandra

Azure Managed Instance for Apache Cassandra
Azure Managed Lustre

Plně spravovaný cloudový paralelní systém souborů, který zákazníkům umožňuje spouštět úlohy vysokovýkonných výpočetních prostředí (HPC) v cloudu

Azure Managed Lustre
Azure Migrate

Snadné zjišťování, vyhodnocení, určení správné velikosti a migrace místních virtuálních počítačů do Azure

Azure Migrate
Azure Monitor

Komplexní pozorování aplikací, infrastruktury a sítě

Azure Monitor
Azure NetApp Files

Sdílené složky Azure na podnikové úrovni s využitím NetApp

Azure NetApp Files
Azure Network Function Manager

Rozšíření správy Azure pro nasazení síťových funkcí 5G a SD-WAN na hraničních zařízeních

Azure Network Function Manager
Azure OpenAI Service

Použití pokročilých programovacích a jazykových modelů pro různé případy použití

Azure OpenAI Service
Azure Operator Insights

Analýza síťových dat z více zdrojů

Azure Operator Insights
Azure Operator Nexus

Vytváření důležitých mobilních sítí s využitím hybridní cloudové platformy na úrovni operátora

Azure Operator Nexus
Azure Operator Service Manager

Správa síťových služeb napříč hybridními cloudovými lokalitami

Azure Operator Service Manager
Azure Orbital Ground Station

Satelitní pozemní stanice a plánovací služby pro rychlé propojení dat

Azure Orbital Ground Station
Azure Pipelines

Průběžné sestavování, testování a nasazování na libovolnou platformu a do libovolného cloudu

Azure Pipelines
Azure Policy

Implementace firemních zásad správného řízení a standardů pro prostředky Azure ve velkém měřítku

Azure Policy
Azure Private 5G Core

Rychlé nasazení a správa privátních 5G sítí na podnikovém hraničním zařízení

Azure Private 5G Core
Azure Private Link

Privátní přístup ke službám hostovaným na platformě Azure se zachováním dat v síti Microsoftu

Azure Private Link
Azure Quantum (Preview)

Současné výsledky kvantových výpočtů v Azure

Azure Quantum (Preview)
Azure Red Hat OpenShift

Plně spravovaná služba OpenShift provozovaná společně s Red Hatem

Azure Red Hat OpenShift
Azure Remote Rendering

Vykreslování vysoce kvalitního interaktivního 3D obsahu a jeho streamování do zařízení v reálném čase

Azure Remote Rendering
Azure Repos

Zajištění neomezených privátních úložišť Git hostovaných v cloudu pro váš projekt

Azure Repos
Azure Resource Manager

Zjednodušení správy prostředků aplikací

Azure Resource Manager
Azure Resource Mover

Zjednodušení přesouvání více prostředků mezi oblastmi Azure

Azure Resource Mover
Azure Service Health

Individuální pokyny a podpora pro případ, že se vás týkají problémy se službami Azure

Azure Service Health
Azure SignalR Service

Snadné přidání webových funkcí v reálném čase

Azure SignalR Service
Azure Site Recovery

Zajištění provozuschopnosti s využitím integrované služby pro zotavení po havárii

Azure Site Recovery
Azure Sphere

Bezpečné připojení zařízení s podporou MCU do cloudu

Azure Sphere
Azure Spring Apps

Plně spravovaná služba Spring Cloud, kterou vytvořila a provozuje společnost Pivotal

Azure Spring Apps
Azure SQL

Moderní řada SQL pro migraci a modernizaci aplikací

Azure SQL
Azure SQL Database

Spravovaná inteligentní služba SQL v cloudu

Azure SQL Database
Azure SQL Edge

Datový modul s malým využitím paměti a integrovanou umělou inteligencí, který je optimalizovaný pro hraniční zařízení

Azure SQL Edge
Azure SQL Managed Instance

Spravovaná a vždy aktuální instance SQL v cloudu

Azure SQL Managed Instance
Azure Stack

Vytváření a spouštění inovativních hybridních aplikací i mimo hranice cloudů

Azure Stack
Azure Stack Edge

Zařízení spravované Azure, které přináší výpočetní prostředky, úložiště a inteligenci Azure do hraniční sítě

Azure Stack Edge
Azure Stack HCI

Integrace hyperkonvergované infrastruktury s Azure a hybridními službami pro spouštění virtuálních úloh v místním prostředí

Azure Stack HCI
Azure Stack Hub

Azure Stack Hub se prodává jako integrovaný hardwarový systém s předinstalovaným softwarem na prověřeném hardwaru.

Azure Stack Hub
Azure Stream Analytics

Analýzy rychlých streamů dat z aplikací a zařízení v reálném čase

Azure Stream Analytics
Azure Synapse Analytics

Neomezená analytická služba s mimořádně rychlým získáváním přehledů

Azure Synapse Analytics
Azure Test Plans

Testování a dodávání bez obav s využitím sady nástrojů pro ruční a průzkumné testování

Azure Test Plans
Azure Time Series Insights

Zkoumání a analýza dat časových řad ze zařízení IoT

Azure Time Series Insights
Azure Update Manager

Centrální správa aktualizací a dodržování předpisů ve velkém měřítku

Azure Update Manager
Azure Virtual Desktop

Nejlepší virtuální desktopové prostředí na platformě Azure

Azure Virtual Desktop
Azure VMware Solution

Nativní spouštění úloh VMware v Azure

Azure VMware Solution
Azure Web PubSub

Snadné vytváření webových aplikací pro zasílání zpráv v reálném čase s využitím protokolů WebSocket a principu publikování a odběru

Azure Web PubSub
Batch

Škálování plánování úloh a správy výpočtů na cloud

Batch
Bezpečnost obsahu

Použití AI k monitorování obsahu textu a obrázku pro zajištění bezpečnosti

Bezpečnost obsahu
Blob Storage

Úložiště objektů založené na protokolu REST pro nestrukturovaná data

Blob Storage
Cloud Services

Vytváření vysoce dostupných a neomezeně škálovatelných cloudových aplikací a rozhraní API

Cloud Services
Container Instances

Snadné spouštění kontejnerů v Azure bez nutnosti spravovat servery

Container Instances
Container Registry

Ukládání a správa imagí kontejnerů napříč všemi typy nasazení Azure

Container Registry
Content Protection

Bezpečné dodávání obsahu pomocí AES, PlayReady, Widevine a Fairplay

Content Protection
Custom Vision

Snadné přizpůsobení vlastních moderních modelů počítačového zpracování obrazu pro jedinečné případy použití

Custom Vision
Data Box

Zařízení a řešení pro přenos dat do Azure

Data Box
Data Catalog

Lepší využití prostředků podnikových dat

Data Catalog
Data Factory

Usnadnění hybridní integrace dat v podnikovém měřítku

Data Factory
Data Lake Analytics

Distribuovaná služba analýzy usnadňující zpracování velkých objemů dat

Data Lake Analytics
Data Science Virtual Machine

Bohaté předem nakonfigurované prostředí pro vývoj AI

Data Science Virtual Machine
Disk Storage

Vysoce výkonné a vysoce odolné úložiště pro virtuální počítače Azure

Disk Storage
Důvěrné hlavní knihy Azure

Nestrukturované úložiště dat odolné proti neoprávněné manipulaci, hostované v důvěryhodných provozních prostředích (TEE) a podporované kryptograficky ověřitelnými důkazy

Důvěrné hlavní knihy Azure
Event Grid

Spolehlivé doručování událostí ve velkém měřítku

Event Grid
Event Hubs

Příjem telemetrických dat z miliónů zařízení

Event Hubs
Externí ID Microsoft Entra

Správa identit a přístupu zákazníků v cloudu

Externí ID Microsoft Entra
Firewall webových aplikací

Služba Firewall webových aplikací (WAF), která poskytuje efektivní ochranu pro webové aplikace

Firewall webových aplikací
HDInsight

Zřízení cloudových clusterů Hadoop, Spark, R Server, HBase a Storm

HDInsight
HDInsight na AKS

Nasazení úloh Apache Spark, Apache Flink a Trino bez správy a monitorování kontejnerů

HDInsight na AKS
Health Bot

Účel spravované služby pro vývoj virtuálních zdravotnických asistentů.

Health Bot
Jazyk

Snadné vyhodnocování témat a mínění pro zjištění, co vaši uživatelé chtějí

Jazyk
Key Vault

Zabezpečení a zachování kontroly nad klíči a jinými tajnými kódy

Key Vault
Kinect DK

Sestavování modelů počítačového zpracování obrazu a řeči pomocí vývojářské sady s pokročilými senzory AI

Kinect DK
Kódování

Kódování ve studiové kvalitě a v cloudovém měřítku

Kódování
Load Balancer

Zajištění vysoké dostupnosti a výkonu sítě pro vaše aplikace

Load Balancer
Log Analytics

Komplexní pozorování aplikací, infrastruktury a sítě

Log Analytics
Logic Apps

Automatizace přístupu a používání dat napříč cloudy bez psaní kódu

Logic Apps
Media Services

Kódování, ukládání a streamování videa a zvuku škálovatelným způsobem

Media Services
Microsoft Azure Data Manager for Energy (Preview)

Urychlete svou cestu k modernizaci a digitální transformaci dat v oblasti energie

Microsoft Azure Data Manager for Energy (Preview)
Microsoft Copilot v Azure (Preview)

Zjednodušení provozu a správy z cloudu na hraniční zařízení pomocí doprovodné služby AI

Microsoft Copilot v Azure (Preview)
Microsoft Defender for Cloud

Správa stavu zabezpečení a pokročilá ochrana před hrozbami napříč úlohami Azure, hybridními a multicloudovými úlohami

Microsoft Defender for Cloud
Microsoft Defender for IoT

Průběžná správa prostředků a detekce hrozeb pro spravovaná i nespravovaná zařízení IoT/OT

Microsoft Defender for IoT
Microsoft Defender pro správu potenciálních oblastí externích útoků

Zajištění digitálního prostředí zjišťováním všech zdrojů vystavených na internetu

Microsoft Defender pro správu potenciálních oblastí externích útoků
Microsoft Dev Box

Zjednodušení vývoje se zabezpečenými pracovními stanicemi připravenými k kódování v cloudu

Microsoft Dev Box
Microsoft Entra Domain Services

Připojení virtuálních počítačů Azure k doménám bez řadičů domény

Microsoft Entra Domain Services
Microsoft Entra ID

Synchronizace místních adresářů a povolení jednotného přihlašování

Microsoft Entra ID
Microsoft Genomics

Rozsáhlé přehledy o sekvencování a výzkumech genomu

Microsoft Genomics
Microsoft Playwright Testing (Preview)

Spouštění kompletních testů Playwright ve velkém měřítku

Microsoft Playwright Testing (Preview)
Microsoft Purview

Zajištění maximální obchodní hodnoty s využitím jednotných zásad správného řízení dat

Microsoft Purview
Microsoft Sentinel

Využití inteligentní analytiky zabezpečení a správy SIEM nativní pro cloud k ochraně vaší firmy

Microsoft Sentinel
NAT Gateway

Zajištění vysoce spolehlivého, zabezpečeného a škálovatelného odchozího připojení k internetu

NAT Gateway
Notification Hubs

Posílání nabízených oznámení na jakoukoliv platformu z jakéhokoliv back-endu

Notification Hubs
Ochrana Azure DDoS

Ochrana aplikací před distribuovanými útoky s cílem odepření služeb (DDoS)

Ochrana Azure DDoS
Operace Azure IoT (Preview)

Odemknutí přehledů pro inteligentní místní akce a globální viditelnost

Operace Azure IoT (Preview)
Otevřené datové sady Azure

Cloudová platforma pro hostování a sdílení kurátorovaných otevřených datových sad pro urychlení vývoje modelů strojového učení

Otevřené datové sady Azure
Pohled

Zjištění využitelných informací z obrázků

Pohled
Portál Microsoft Azure

Sestavení, správa a monitorování všech produktů Azure na jediné unifikované konzole

Portál Microsoft Azure
Power BI Embedded

Integrace ohromujících plně interaktivních vizualizací dat do aplikací

Power BI Embedded
Přehrávač médií Azure

Jeden přehrávač pro všechno, co souvisí s přehráváním

Přehrávač médií Azure
Produkt Azure Maps

Jednoduchá a bezpečná rozhraní API pro umístění zajišťující geoprostorový kontext pro data

Produkt Azure Maps
Prostředí nasazení Azure

Rychlé ztěžování prostředí infrastruktury aplikací pomocí šablon založených na projektu

Prostředí nasazení Azure
Průzkumník dat Azure

Rychlá a vysoce škálovatelná služba pro zkoumání dat

Průzkumník dat Azure
Průzkumník služby Storage

Zobrazení prostředků Azure Storage a interakce s nimi

Průzkumník služby Storage
Queue Storage

Efektivní škálování aplikací podle provozu

Queue Storage
Řeč

Převod řeči na text, text na řeč, překlad a rozpoznávání mluvčího

Řeč
Rezervované HSM Azure

Správa hardwarových modulů zabezpečení, které používáte v cloudu

Rezervované HSM Azure
Rozhraní API platformy Azure pro FHIR

Snadné vytvoření a nasazení služby FHIR pro interoperabilitu a řešení pro zdravotnická data

Rozhraní API platformy Azure pro FHIR
Rozpoznávání tváře

Detekce, identifikace, analýza, uspořádání a označení tváří na fotografiích

Rozpoznávání tváře
Šablony ARM

Poskytování infrastruktury jako kódu pro všechny prostředky Azure s využitím Resource Manageru

Šablony ARM
Service Bus

Připojení napříč privátními i veřejnými cloudovými prostředími

Service Bus
Service Fabric

Vývoj mikroslužeb a orchestrace kontejnerů ve Windows nebo v Linuxu

Service Fabric
Služby Azure AI

Vytváření špičkových aplikací připravených pro trh a zodpovědných aplikací pro vaši organizaci s využitím AI

Služby Azure AI
Soubory Azure

Jednoduché a zabezpečené bezserverové sdílené složky v cloudu na podnikové úrovni

Soubory Azure
Spatial Anchors

Vytváření prostředí smíšené reality přizpůsobených prostoru pro více uživatelů

Spatial Anchors
Spotové virtuální počítače Azure

Zřizování nevyužité výpočetní kapacity s výraznými slevami pro spouštění přerušitelných úloh

Spotové virtuální počítače Azure
Správa nákladů + fakturace

Optimalizace nákladů na cloud při maximalizaci potenciálu cloudu

Správa nákladů + fakturace
SQL Server na virtuálních počítačích

Hostování podnikových aplikací SQL Serveru v cloudu

SQL Server na virtuálních počítačích
Static Web Apps

Moderní služba webových aplikací, která nabízí zjednodušení kompletního vývoje ze zdrojového kódu a zajištění globální vysoké dostupnosti

Static Web Apps
StorSimple

Snížení nákladů díky hybridnímu cloudovému úložišti pro podniky

StorSimple
Table Storage

Úložiště hodnot klíčů NoSQL s využitím částečně strukturovaných datových sad

Table Storage
Translator

Snadný strojový překlad pomocí jednoduchého volání rozhraní REST API

Translator
Ukotvení objektů (Preview)

Automatické přiřazení a ukotvení 3D obsahu k objektům ve fyzickém světě

Ukotvení objektů (Preview)
Úložiště

Trvalé a široce škálovatelné cloudové úložiště s vysokou dostupností

Úložiště
Virtual Machine Scale Sets

Správa a vertikální navýšení kapacity až na tisíce virtuálních počítačů s Linuxem a Windows

Virtual Machine Scale Sets
Virtual Machines

Zřízení virtuálních počítačů pro Ubuntu, Red Hat, Windows a další

Virtual Machines
Virtual Network

Zřizování privátních sítí s možností připojení k místním datovým centrům

Virtual Network
Virtuální síť WAN

Hvězdicová služba pro možnosti připojení a zabezpečení spravovaná Microsoftem

Virtuální síť WAN
Visual Studio

Výkonné a flexibilní prostředí pro vývoj aplikací v cloudu

Visual Studio
Visual Studio App Center

Průběžné sestavování, testování, vydávání a monitorování mobilních a desktopových aplikací

Visual Studio App Center
Visual Studio Code

Výkonný a odlehčený editor kódu pro vývoj v cloudu

Visual Studio Code
VPN Gateway

Vytvoření zabezpečeného propojení různých míst

VPN Gateway
Všechny síťové služby

Zajistěte připojení k prostředkům v Azure, doručte a chraňte aplikace a pomozte zabezpečit vaši síť.

Všechny síťové služby
Web App for Containers

Snadné nasazení a spouštění kontejnerizovaných webových aplikací, které se škálují podle potřeb vašeho podniku

Web App for Containers
Web Apps

Rychlé vytváření a nasazování důležitých webových aplikací ve velkém

Web Apps
Windows 10 IoT Core Services

Dlouhodobá podpora operačního systému a služby pro správu aktualizací zařízení a posuzování jejich stavu

Windows 10 IoT Core Services
Windows pro IoT

Vytváření inteligentních hraničních řešení pomocí špičkových vývojářských nástrojů, dlouhodobé podpory a zabezpečení na podnikové úrovni

Windows pro IoT
Xamarin

Rychlejší vytváření mobilních aplikací s podporou cloudu

Xamarin
Živý streaming a streaming na vyžádání

Doručování obsahu do všech zařízení v měřítku odpovídajícím vašim firemním potřebám

Živý streaming a streaming na vyžádání

Cloudy Azure

Azure Government

Vyhrazený cloud pro státní instituce USA a jejich partnery

Partnerská řešení

Nativní služby ISV Azure

Integrovaná partnerová řešení, která můžete použít v Azure k vylepšení cloudové infrastruktury.

Komerční marketplace

Online marketplace aplikací a služeb od nezávislých dodavatelů softwaru (ISV) partnerů.