Dokumentace k Azure Cognitive Services

Naučte se používat připravené služby AI k vytváření inteligentních aplikací, webů a robotů. Vyvíjejte software, který dokáže vidět, slyšet, mluvit a interpretovat potřeby uživatelů.

Obraz

Využijte možnost rozpoznávat, identifikovat, indexovat a moderovat vaše obrázky, videa a obsah digitálního rukopisu a opatřovat je titulky.

Kontejnery služby Cognitive Service

Podpora kontejnerů v Azure Cognitive Services umožňuje vývojářům používat tatáž bohatá rozhraní API, která jsou k dispozici v Azure, a nabízí flexibilitu v tom, kde nasadit a hostovat služby, které se dodávají s kontejnery Docker.