Dokumentace ke službě Azure Pipelines

Implementujte kontinuální integraci a průběžné doručování (CI/CD) pro aplikaci a platformu podle vašeho výběru.

Sestavení, nasazení, testování libovolného jazyka, jakéhokoli ekosystému

Kurz

Integrace s jinými aplikacemi

Praktický průvodce