Sdílet prostřednictvím


ClaimsTransformer.TransformAsync(ClaimsTransformationContext) Metoda

Definice

public:
 virtual System::Threading::Tasks::Task<System::Security::Claims::ClaimsPrincipal ^> ^ TransformAsync(Microsoft::AspNetCore::Authentication::ClaimsTransformationContext ^ context);
public virtual System.Threading.Tasks.Task<System.Security.Claims.ClaimsPrincipal> TransformAsync (Microsoft.AspNetCore.Authentication.ClaimsTransformationContext context);
abstract member TransformAsync : Microsoft.AspNetCore.Authentication.ClaimsTransformationContext -> System.Threading.Tasks.Task<System.Security.Claims.ClaimsPrincipal>
override this.TransformAsync : Microsoft.AspNetCore.Authentication.ClaimsTransformationContext -> System.Threading.Tasks.Task<System.Security.Claims.ClaimsPrincipal>
Public Overridable Function TransformAsync (context As ClaimsTransformationContext) As Task(Of ClaimsPrincipal)

Parametry

Návraty

Implementuje

Platí pro